• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liwa

  Przeczytaj także...
  Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego – powstały w roku 1993 park krajobrazowy położony na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Obejmuje najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar Pojezierza Iławskiego, w tym jezioro Jeziorak (najdłuższe w Polsce – 27,5 km) oraz Jezioro Jasne (o wyjątkowo czystej toni – przezroczystość wody do 15 m). W granicach parku i jego otuliny znajdują się 43 zbiorniki jeziorne o łącznej powierzchni 6003 ha. Jeziorność parku wynosi zatem 27%. Park obejmuje tereny charakterystyczne dla młodego krajobrazu polodowcowego. Licznie reprezentowane są tu takie formy krajobrazu polodowcowego jak pagórki moreny czołowej, morenę denną, pola sandrowe czy wypełnione wodami jezior zagłębienia po martwym lodzie.Dolina Kwidzyńska (314.81) – mezoregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, stanowiący północną część Doliny Dolnej Wisły.
  Fabianki – opuszczona obecnie osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Susz nad rzeką Liwą na obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa elbląskiego.

  Liwarzeka II rzędu w północnej Polsce, prawy dopływ Nogatu. Największy dopływ Liwy to Kanał Palemona. W górnym biegu rzeki występują liczne elektrownie wodne.

  Przebieg[ | edytuj kod]

  Długość Liwy wynosi 111,4 km i przepływa przez województwa warmińsko-mazurskie oraz pomorskie. Wypływa na wysokości 102 m n.p.m. z jeziora Piotrkowskiego na Pojezierzu Iławskim, następnie w kierunku północnym, krętym korytem przepływa przez jezioro Januszewskie. W okolicach wsi Fabianki zmienia kierunek na zachodni wpływając do jeziora Gaudy (Rezerwat przyrody Jezioro Gaudy), za Kamieńcem płynie na południowy zachód. Opływając zakolem Prabuty od północy przepływa przez jeziora Dzierzgoń i jezioro Liwieniec. Dalej płynie na zachód i opływa łukiem od południa miasto Kwidzyn, a następnie przepływa przez Kwidzyńską Dolinę Wisły płynąc równolegle do Wisły. Uchodzi do Nogatu poniżej śluzy w Białej Górze w powiecie sztumskim.

  Gleby bielicowe – ubogie gleby z klasy gleb bielicoziemnych, wytworzone na piaskach, zawierające w profilu poziomy diagnostyczne albic i spodic, o budowie profilu Ol-Of-Oh-AEes-Bh-Bfe-C.Gaudy - jezioro w gminie Susz na Pojezierzu Iławskim, 20 km na północny zachód od Iławy; powierzchnia 152 ha, długość 2,5 km, szerokość 1 km, maksymalna głębokość 2 m; brzegi bezleśne.

  Zlewnia Liwy zajmuję 990,8 km² i stanowi obszar o zróżnicowanej rzeźbie z dominacją falistej. Zbudowana jest głównie piasków sandrowych i glin zwałowych. Na utworach gliniastych wytworzyły się gleby brunatne wyługowane, a na piaszczystych gleby bielicowe i pseudobielice. W nieckach i zagłębieniach wytworzyły się torfowiska. Zlewnia Liwy w obrębie województwa warmińsko-mazurskiego charakteryzuje się dużą lesistością i jeziornością.

  Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².

  Historia[ | edytuj kod]

  Liwę nazywano dawniej Starym Nogatem, ponieważ tworzyła z Nogatem jeden ciek wodny. W okolicy Białej Góry Krzyżacy usypali na przełomie wysoki i wąski wał oddzielający Liwę od Wisły, przekopali go na przełomie XIII i XIV w. kierując część wód wiślanych do Nogatu polepszając walory żeglowne rzeki przepływającej przez stanowiący ich siedzibę Malbork.

  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.Biała Góra (niem. Weissenberg) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603.

  Miejscowości nad Liwą[ | edytuj kod]

 • Fabianki – prawy brzeg
 • Rudniki – lewy brzeg
 • Kamieniec
 • Bronowo – lewy brzeg
 • Prabuty – lewy brzeg
 • Kamionka – prawy brzeg
 • Górki – lewy brzeg
 • Kwidzyn
 • Białki – lewy brzeg
 • Rozpędziny – prawy brzeg
 • Mareza
 • Podzamcze
 • Gurcz
 • Jarzębina – lewy brzeg
 • Biała Góra – prawy brzeg
 • Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Razem z nurtem Liwia przepływa przez następujące powierzchniowe formy ochrony:

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
 • Rezerwat przyrody Jezioro Gaudy
 • Ostoja Iławska (PLH280053) SOO
 • Lasy Iławskie (PLB280005) OSO
 • Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzieżgoń
 • Rezerwat przyrody Jezioro Liwieniec
 • Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Dolina Dolnej Wisły (PLB040003) OSO
 • Dolna Wisła (PLH220033) SOO.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Program Ochrony Środowiska Gminy Iława na lata 2011–2014 z perspektywą na lata 2015– 2018. bip.warmia.mazury.pl, 29 grudnia 2011. s. 126. [dostęp 2013-11-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-02)].
  2. Geoserwis GDOŚ. [dostęp 30-11-2013].
  3. Piotr Skurzyński „Warmia, Mazury, Suwalszczyzna” Wyd. Sport i Turystyka – Muza S.A. Warszawa 2004 s. 51-52 ​ISBN 83-7200-631-8

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Locja Liwy dla wodniaków Piotra Saleckiego
 • Rezerwat przyrody Jezioro Liwieniec – płytkie (maks. 1,7 m) przepływowe jezioro wytopiskowe o powierzchni 82,80 ha, położone koło Prabut (powiat kwidzyński, woj. pomorskie). Dno płaskie i zamulone, brzegi zarasta roślinność wodna i bagienna. Rezerwat przyrody, obejmujący teren całego jeziora, został utworzony w 1967 r. dla ochrony ostoi ptaków wodno-błotnych i miejsc gniazdowania łabędzia niemego oraz kolonii lęgowych mewy śmieszki. Jezioro ulega zjawisku eutrofizacji.Powiat sztumski – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 2002 z części powiatu malborskiego. Jego siedzibą jest miasto Sztum.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bronowo – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Susz, na Pojezierzu Iławskim, przy trasie drogi wojewódzkiej nr 521.
  Elektrownia wodna (fachowo hydroelektrownia przepływowa) – zakład przemysłowy zamieniający energię potencjalną wody na elektryczną.
  Mareza – duża wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn przy skrzyżowaniu drogi krajowej 90 z drogą wojewódzką 518. Bezpośrednie sąsiedztwo Kwidzyna doprowadza do stopniowego przekształcania się Marezy w zachodnie przedmieście miasta powiatowego. Mareza znajdowała się na trasie wąskotorowej Kwidzyńskiej Kolei Dojazdowej (zlikwidowanej w 1985 roku).
  Faunistyczny Rezerwat przyrody Jezioro Gaudy położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, w gminie Susz.
  Górki – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn przy drodze wojewódzkiej nr 521.
  Sandr – rozległy, bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych przez wody pochodzące z topnienia lądolodu. Powstaje podczas regresji lub postoju lądolodu na jego przedpolu.
  Gurcz (niem. Gutsch) − wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn przy drodze wojewódzkiej nr 607.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.