• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Litewski Związek Rolników i Zielonych

  Przeczytaj także...
  Litewska Partia Chłopska (lit. Lietuvos valstiečių partija, LVP) – litewska partia polityczna, reprezentująca nurt agrarny, działająca w latach 1990–2001, formalnie wyrejestrowana w 2005.Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.
  Gediminas Kirkilas (ur. 30 sierpnia 1951 w Wilnie) – litewski polityk, od 1992 poseł na Sejm, minister obrony w latach 2004–2006, premier Litwy w latach 2006–2008.

  Litewski Związek Rolników i Zielonych (lit. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, LVŽS) – litewska partia polityczna, reprezentująca nurt agrarny, konserwatywny i socjalny, założona przez byłą premier Kazimierę Prunskienė. Do 2012 działała pod nazwą Litewski Ludowy Związek Chłopski (lit. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, LVLS).

  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Wybory parlamentarne na Litwie w 2008 roku odbyły się 12 października. Wraz z nimi przeprowadzone zostało referendum w sprawie Ignalińskiej Elektrowni Atomowej. 26 października odbyła się II tura wyborów w okręgach jednomandatowych.

  Historia[]

  Partia ta, jako jednolite ugrupowanie, powstała w 2005 z przekształcenia Związku Partii Chłopskiej i Nowej Demokracji (lit. Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga, VNDPS). Swoją nazwą nawiązała do przedwojennej organizacji, powstałej w 1922 z połączenia stronnictwa chłopskiego i ludowych demokratycznych socjalistów.

  Sejm Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Seimas), jest legislatywą 1-izbową. W jego skład wchodzi 141 członków wybieranych na 4 lata. Tryb wyborów członków parlamentu określa ustawa. Jego strukturę i porządek prac określa regulamin na mocy ustawy. Wybory zwyczajne do parlamentu przeprowadza się nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż na miesiąc przed końcem kadencji. Wybory przedterminowe mogą być przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu i wniosku prezydenta, gdy:Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

  VNDPS funkcjonował od 2001 jako federacja Litewskiej Partii Chłopskiej i Partii Nowej Demokracji z Kazimierą Prunskienė na czele. Oba ugrupowania utworzyły wspólną frakcję w Sejmie kadencji 2000–2004, następnie pod tym szyldem startowały w kolejnych wyborach. Od 2001 związek uczestniczył też w rządach Algirdasa Brazauskasa i Gediminasa Kirkilasa.

  Agraryzm to doktryna społeczna i ruch społeczny, głoszące, że podstawą gospodarki jest rolnictwo oparte na samodzielnych gospodarstwach rolnych, i że powinien być mu podporządkowany przemysł.Algirdas Mykolas Brazauskas (ur. 22 września 1932 w Rakiszkach, zm. 26 czerwca 2010 w Wilnie) – litewski polityk, w okresie ZSRR działacz komunistyczny, prezydent Litwy w latach 1993–1998, premier Litwy w latach 2001–2006.

  W wyborach prezydenckich, przeprowadzonych w 2004, z ramienia partii wystartowała jego liderka, która w pierwszej turze otrzymała 21,40% głosów, zaś w drugiej 47,40% głosów, przegrywając z Valdasem Adamkusem. W tym samym roku związek, zdobywając 7,40% głosów, wprowadził jednego przedstawiciela do Parlamentu Europejskiego, który przyłączył się do frakcji Unii na Rzecz Europy Narodów. W wyborach parlamentarnych w październiku 2004 wynik 6,60% pozwolił uzyskać 5 mandatów z listy krajowej, tylu samo kandydatów federacji weszło do parlamentu z okręgów jednomandatowych.

  Unia na rzecz Europy Narodów (UEN, ang. Union for a Europe of the Nations) to grupa prawicowych (w większości konserwatywnych i eurosceptycznych) partii w Parlamencie Europejskim. Grupa ta istniała również w poprzedniej kadencji parlamentu (w latach 1999-2004) pod tą samą nazwą i liczyła na koniec kadencji 30 członków (przewodniczącym Grupy UEN był wtedy Francuz Charles Pasqua).Valdas Adamkus (ur. 3 listopada 1926 w Kownie) – litewski polityk i działacz społeczny, przewodniczący "Rady Amerykanów Litewskiego Pochodzenia", prezydent Litwy (1998–2003 oraz 2004–2009).

  W 2005 oba ugrupowania formalnie wyrejestrowały się, a ich wspólna inicjatywa przyjęła nazwę Litewski Ludowy Związek Chłopski. W wyborach samorządowych w 2007 z wynikiem 141 mandatów w skali kraju ludowcy zajęli piąte miejsce. W wyborach parlamentarnych w 2008 partia uzyskała 3,73% głosów i nie przekroczyła wyborczego progu. Trzech jej przedstawicieli uzyskało mandaty, wygrywając w okręgach większościowych. Do 2009 partią kierowała Kazimiera Prunskienė, następnie przewodnictwo w partii objął były poseł na Sejm Ramūnas Karbauskis. W styczniu 2012 Litewski Ludowy Związek Chłopski zmienił swą nazwę na obecną. W 2011 do samorządu dostało się 147 przedstawicieli partii.

  Ramūnas Karbauskis (ur. 5 grudnia 1969 w Naisiai w rejonie szawelskim) – litewski polityk, rolnik, przewodniczący Litewskiego Związku Zielonych i Rolników, poseł na Sejm Republiki Litewskiej dwóch kadencji (1996–2004).Konserwatyzm ((łac.) conservare – zachowywać, dochować zmian) − ideologia, która bazuje na hasłach obrony porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowywania i umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna. Konserwatyści chcą obronić stary porządek ze względu na przekonanie o ewolucyjnym charakterze zmian społecznych. Konserwatyzm zrodził się na przełomie XVIII i XIX w., był próbą przeciwstawienia się racjonalistycznej myśli oświeceniowej. Nowoczesny konserwatyzm stanowił reakcję na wydarzenia rewolucji francuskiej. Za twórcę podstaw ideologicznych nurtu uważany jest Edmund Burke. Jako idea polityczna termin ten po raz pierwszy użyty został w 1820 r. przez zwolennika restauracji dynastii Burbonów, François-René de Chateaubriand (1768–1848), który wydawał pismo „Konserwatysta”.

  W wyborach w 2012 lista krajowa nie przekroczyła ponownie progu wyborczego, w okręgach jednomandatowych wygrała tylko Rima Baškienė. Dwa lata później wynik na poziomie około 6,6% pozwolił partii na uzyskanie jednego mandatu w PE VIII kadencji. W 2015 LVŽS zdobył 138 mandatów w litewskich samorządach.

  Wybory parlamentarne na Litwie w 2012 roku zostały przeprowadzone 14 października 2012, druga tura głosowania w 67 z 71 okręgów jednomandatowych odbyła się 28 października 2012. W ich wyniku obsadzono łącznie 139 ze 141 mandatów w Sejmie Republiki Litewskiej na czteroletnią kadencję.Rima Baškienė (ur. 25 października 1960 w Kentriai koło Kielmów) – litewska inżynier, samorządowiec, od 2004 posłanka na Sejm Republiki Litewskiej.

  Zobacz też[]

 • Politycy Litewskiego Ludowego Związku Chłopskiego
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona partii (lit.). [dostęp 2016-06-09].
 • Partia Nowej Demokracji (lit. Naujosios demokratijos partija, NDP) – litewska centrolewicowa partia polityczna, działająca w latach 1995–2001, formalnie wyrejestrowana w 2005.Kazimiera (Kazimira) Danutė Prunskienė (ur. 26 lutego 1943 w miejscowości Vasiuliškė w rejonie święciańskim) – litewska polityk, ekonomistka, posłanka na Sejm, pierwsza premier niepodległej Litwy w latach 1990–1991, od 2004 do 2008 minister rolnictwa w rządach Algirdasa Brazauskasa i Gediminasa Kirkilasa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.