• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Litewski Narodowy Kościół Katolicki

  Przeczytaj także...
  Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, PNKK (ang. Polish National Catholic Church, PNCC) – Kościół starokatolicki działający na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady którego znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii w Ameryce Północnej. Obecnie Kościół prowadzi też działalność we Włoszech, gdzie posiada 3 parafie. Od 13 stycznia 2012 pod jurysdykcją PNKK znajduje się Polski Narodowy Katolicki Kościół w Polsce. Kościół utrzymuje jedność wiary i moralności z Kościołem Polskokatolickim w RP.Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.
  Unia Utrechcka (właściwie Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich) – związek samodzielnych krajowych kościołów starokatolickich, uznających te same podstawy wiary, te same porządki ustrojowe i liturgiczne, tworzących tym samym wspólnotę kościołów starokatolickich. Za kościoły te uznaje się zarówno pojedyncze diecezje, jak i krajowe zrzeszenia diecezji. Kościoły Unii Utrechckiej pozostają w pełnej wspólnocie sakramentalnej (interkomunii), co wymaga jedności dogmatycznej. W zasadzie kościoły Unii Utrechckiej powinny mieć również taką samą organizację kościelną, lecz tu wspólnota została zerwana na skutek sporu wokół ordynacji kobiet. Unia Utrechcka nie jest tworem prawnym, ani tym bardziej organizacją międzynarodową.

  Litewski Narodowy Kościół Katolicki (en. Lithuanian National Catholic Church) – litewska wspólnota starokatolicka podlegająca pod jurysdykcję Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Główna narodowa parafia litewska znajduje się w Scranton w Pensylwanii.

  Historia[]

  Działalność litewskiej niezależnej wspólnoty katolickiej sięga 1913 roku, a jej współpraca PNKK i tym samym Unią Utrechcką rozpoczęła się w 1919 roku.

  Wyznanie – określenie grupy religijnej wewnątrz większego prądu religijnego (w literaturze protestanckiej obecne jest także zapożyczone z języka angielskiego określenie denominacja). Termin zbliżony do pierwotnego znaczenia słowa sekta – bez współcześnie, powszechnie mu nadanego, pejoratywnego zabarwienia.Słowacki Narodowy Kościół Katolicki (en. Slovak National Catholic Church) – słowacka wspólnota starokatolicka pod jurysdykcją Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego.

  Litewski Narodowy Kościół Katolicki został powołany w 1924 roku na II Nadzwyczajnym Synodzie PNKK w Scranton. Ideą przyświecająca utworzeniu tej denominacji było prowadzenie misji starokatolickiej wśród Litwinów oraz działania mające na celu łagodzenie antagonizmów narodowościowych polsko-litewskich poprzez krzewienie chrześcijańskich wartości.

  Biskupem Litewskiego Narodowego Kościoła Katolickiego był Jan Gritenas, który sprawował swój urząd w latach 1924-1928. Później opiekę nad wiernymi LNKK przejęli biskupi PNKK.

  Zobacz też[]

 • Nordycki Kościół Katolicki
 • Słowacki Narodowy Kościół Katolicki
 • Linki zewnętrzne[]

 • Nadzwyczajny Synod PNKK 1924
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.