• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Litewska Partia Centrum

  Przeczytaj także...
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Nacjonalizm (z łac. natio – naród) – postawa społeczno-polityczna, uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze (egoizm narodowy), jednak istnieją grupy, które szanują także racje i poglądy innych narodów. Nacjonalizm przejawia się głoszeniem poglądów o zabarwieniu narodowym, szerzeniem myśli narodowej i pamięci o bohaterach danego narodu. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu. Wyróżniamy dwa typy nacjonalizmu: pozytywny i negatywny (szowinistyczny).
  Litewski Związek Centrum (lit. Lietuvos centro sąjunga, LCS) – litewska liberalna i centrowa partia polityczna, działająca w latach 1993–2003.

  Litewska Partia Centrum (lit. Lietuvos centro partija, LCP) – litewska partia polityczna o profilu centrowym i nacjonalistycznym.

  Partia pod nazwą Narodowa Partia Centrum (lit. Nacionalinė centro partija) powstała w 2003 w wyniku rozłamu w Litewskim Związku Centrum. Założyli ją przeciwnicy współpracy ze Związkiem Liberałów i planów połączenia tych ugrupowań, skupieni wokół Romualdasa Ozolasa, byłego wicepremiera i posła na Sejm.

  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Wybory parlamentarne na Litwie w 2008 roku odbyły się 12 października. Wraz z nimi przeprowadzone zostało referendum w sprawie Ignalińskiej Elektrowni Atomowej. 26 października odbyła się II tura wyborów w okręgach jednomandatowych.

  W wyborach w 2004 centryści uzyskali 0,50% głosów, nie zdobywając jakichkolwiek mandatów w parlamencie. W 2005 zmieniono nazwę formacji, zastępując przymiotnik "Narodowa" określeniem "Litewska". W 2007 LCP wprowadziła w skali kraju z własnych list 18 przedstawicieli do samorządów. W wyborach parlamentarnych w 2008 partia uzyskała poniżej 1% głosów i pozostała poza parlamentem.

  Sejm Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Seimas), jest legislatywą 1-izbową. W jego skład wchodzi 141 członków wybieranych na 4 lata. Tryb wyborów członków parlamentu określa ustawa. Jego strukturę i porządek prac określa regulamin na mocy ustawy. Wybory zwyczajne do parlamentu przeprowadza się nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż na miesiąc przed końcem kadencji. Wybory przedterminowe mogą być przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu i wniosku prezydenta, gdy:Romualdas Ozolas (ur. 31 stycznia 1939 w miejscowości Johaniszkiele) – litewski polityk, filolog, były wicepremier i poseł na Sejm.

  W 2011 na czele partii stanął Eugenijus Skrupskelis. W wyborach samorządowych w tym samym roku centryści uzyskali zbliżoną reprezentację co cztery lata wcześniej. W 2012 w wyborach do Sejmu partia uczestniczyła w ramach koalicji Za Litwę na Litwie, która nie przekroczyła 1% głosów i nie uzyskała żadnych mandatów. W 2013 przewodniczącym LCP został Albinas Stankus, dwa lata później uzyskali 3 mandaty radnych w litewskim samorządzie.

  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.Wybory parlamentarne na Litwie w 2012 roku zostały przeprowadzone 14 października 2012, druga tura głosowania w 67 z 71 okręgów jednomandatowych odbyła się 28 października 2012. W ich wyniku obsadzono łącznie 139 ze 141 mandatów w Sejmie Republiki Litewskiej na czteroletnią kadencję.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona partii (lit.)
 • Litewski Związek Liberałów (lit. Lietuvos liberalų sąjunga, LLS) – litewska liberalna partia polityczna, działająca w latach 1990–2003.Wybory samorządowe na Litwie w 2011 roku (lit. 2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai) odbyły się 27 lutego. W ich wyniku został wyłoniony skład rad miejskich i rejonowych. Wybory zostały zarządzone przez Sejm Republiki Litewskiej w dniu 28 września 2010 roku na mocy artykułu 67 pkt 12 konstytucji. Odbyły się zgodnie ze znowelizowaną ordynacją wyborczą, która dopuszcza udział nie tylko ugrupowań i koalicji wyborczych, ale również osób prywatnych. W wyniku wyborów zostało wyłonionych 1526 radnych – o 24 mniej niż w poprzednim głosowaniu z 2007. W wyborach wzięli udział działacze litewskich partii politycznych, w tym członkowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Na zaproszenie AWPL wybory były obserwowane m.in. przez przedstawicieli polskiego Sejmu i Senatu, OBWE, a także parlamentarzystów europejskich.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.