• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Litewska Partia Centrum

  Przeczytaj także...
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Wybory parlamentarne na Litwie w 2016 roku – wybory do Sejmu Republiki Litewskiej, których pierwsza tura odbyła się 9 października 2016, a termin drugiej tury wyznaczono na 23 października 2016.
  Naglis Puteikis (ur. 2 września 1964 w Wilnie) – litewski polityk, historyk, urzędnik państwowy, poseł na Sejm Republiki Litewskiej.

  Centro partija „Gerovės Lietuva”litewska partia polityczna o profilu centrowym i eurosceptycznym.

  Historia[ | edytuj kod]

  Partia pod nazwą Narodowa Partia Centrum (lit. Nacionalinė centro partija) powstała w 2003 w wyniku rozłamu w Litewskim Związku Centrum. Założyli ją przeciwnicy współpracy z Litewskim Związkiem Liberałów i planów połączenia tych ugrupowań, skupieni wokół Romualdasa Ozolasa, byłego wicepremiera i posła na Sejm.

  Litewski Związek Centrum (lit. Lietuvos centro sąjunga, LCS) – litewska liberalna i centrowa partia polityczna, działająca w latach 1993–2003.Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.

  W wyborach w 2004 centryści uzyskali 0,5% głosów, nie zdobywając jakichkolwiek mandatów w parlamencie. W 2005 zmieniono nazwę formacji na Litewska Partia Centrum (lit. Lietuvos centro partija, LCP). W 2007 LCP wprowadziła w skali kraju z własnych list 18 przedstawicieli do samorządów. W wyborach parlamentarnych w 2008 partia uzyskała poniżej 1% głosów i pozostała poza parlamentem.

  Wybory parlamentarne na Litwie w 2008 roku odbyły się 12 października. Wraz z nimi przeprowadzone zostało referendum w sprawie Ignalińskiej Elektrowni Atomowej. 26 października odbyła się II tura wyborów w okręgach jednomandatowych.Sejm Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Seimas), jest legislatywą 1-izbową. W jego skład wchodzi 141 członków wybieranych na 4 lata. Tryb wyborów członków parlamentu określa ustawa. Jego strukturę i porządek prac określa regulamin na mocy ustawy. Wybory zwyczajne do parlamentu przeprowadza się nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż na miesiąc przed końcem kadencji. Wybory przedterminowe mogą być przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu i wniosku prezydenta, gdy:

  W 2011 na czele partii stanął Eugenijus Skrupskelis. W wyborach samorządowych w tym samym roku centryści uzyskali zbliżoną reprezentację co cztery lata wcześniej. W 2012 w wyborach do Sejmu partia uczestniczyła w ramach koalicji Za Litwę na Litwie, która nie przekroczyła 1% głosów i nie uzyskała żadnych mandatów. W 2013 przewodniczącym LCP został Albinas Stankus, dwa lata później uzyskali 3 mandaty radnych w litewskim samorządzie.

  Romualdas Ozolas (ur. 31 stycznia 1939 w miejscowości Johaniszkiele) – litewski polityk, filolog, były wicepremier i poseł na Sejm.Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

  W 2016 jej przewodniczącym został poseł Naglis Puteikis. W wyborach w tym samym roku ugrupowanie współtworzyło Koalicję Antykorupcyjną, która uzyskała 6,1% głosów i nie przekroczyła progu wyborczego dla koalicji. Lider LCP utrzymał mandat poselski w okręgu jednomandatowym jako jedyny przedstawiciel centrystów. W 2019 ugrupowanie wprowadziło 8 radnych do litewskich samorządów. W tym samym roku ponownie zmodyfikowano nazwę ugrupowania.

  Eurosceptycyzm – potoczne pojęcie stosowane w różnych znaczeniach, zwykle dla pejoratywnego opisania poglądów osób krytycznych wobec różnych elementów bieżącej polityki oraz systemu prawnego Unii Europejskiej.Wybory parlamentarne na Litwie w 2012 roku zostały przeprowadzone 14 października 2012, druga tura głosowania w 67 z 71 okręgów jednomandatowych odbyła się 28 października 2012. W ich wyniku obsadzono łącznie 139 ze 141 mandatów w Sejmie Republiki Litewskiej na czteroletnią kadencję.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona partii (lit.)
 • Centrum – określenie stronnictw politycznych, których poglądy można określić jako pośrednie pomiędzy lewicowymi a prawicowymi, odgrywających pewną rolę szczególnie w systemach wielopartyjnych. W szerszym znaczeniu nazwą tę określa się także partie centrolewicowe i centroprawicowe.Litewski Związek Liberałów (lit. Lietuvos liberalų sąjunga, LLS) – litewska liberalna partia polityczna, działająca w latach 1990–2003.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory samorządowe na Litwie w 2011 roku (lit. 2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai) odbyły się 27 lutego. W ich wyniku został wyłoniony skład rad miejskich i rejonowych. Wybory zostały zarządzone przez Sejm Republiki Litewskiej w dniu 28 września 2010 roku na mocy artykułu 67 pkt 12 konstytucji. Odbyły się zgodnie ze znowelizowaną ordynacją wyborczą, która dopuszcza udział nie tylko ugrupowań i koalicji wyborczych, ale również osób prywatnych. W wyniku wyborów zostało wyłonionych 1526 radnych – o 24 mniej niż w poprzednim głosowaniu z 2007. W wyborach wzięli udział działacze litewskich partii politycznych, w tym członkowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Na zaproszenie AWPL wybory były obserwowane m.in. przez przedstawicieli polskiego Sejmu i Senatu, OBWE, a także parlamentarzystów europejskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.