• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liswarta

  Przeczytaj także...
  Gmina Krzepice (do 1952 miasto Krzepice + gmina Kuźniczka ) - gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Panoszów (niem. Ponoschau) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Ciasna.
  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.

  Liswarta (niem. Lisswarthe) – rzeka w województwie śląskim, długości 93 km. Jej źródła znajdują się na Wyżynie Śląskiej, w gminie Woźniki, w Mzykach. Jest lewym dopływem Warty, do której uchodzi w okolicach wsi Kule.

  Bieg rzeki[]

  Pozostałości po jednym z wałów przy źródłach Liswarty w Mzykach, gmina Woźniki
  Liswarta w miejscowości Tanina, gmina Herby
  Ujście Liswarty do Warty

  Rzeka w środkowym biegu płynie wąską doliną (przełomem). W okolicach górnego biegu rzeki utworzony został Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą. Powierzchnia dorzecza wynosi 1558 km².

  Wędzina (niem. Wendzin) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Ciasna, nad Liswartą.Biała Oksza – rzeka w powiecie kłobuckim, w województwie śląskim. Prawy dopływ Liswarty, długości 28,9 km. Płynie na Wyżynie Wieluńskiej. Rozpoczyna bieg pomiędzy wsiami Hutka i Rybno, kończy wpadając do Liswarty w okolicach wsi Borowa.
  Kamińsko. Most na Liswarcie
  Liswarta w Stanach. Widok w kierunku południowym.
  Liswarta w Podłężu Szlacheckim. Granica województw: opolskiego i śląskiego.

  Znaczenie polityczne i gospodarcze[]

  W dolnym biegu Liswarta stanowi umowną granicę między Małopolską, a Wielkopolską natomiast w górnym biegu stanowi ona część północnej krawędzi Górnego Śląska. Od miejscowości Łebki w gminie Herby do miejscowości Wędzina, w gminie Ciasna Liswarta stanowi granicę między powiatem lublinieckim i powiatem kłobuckim, a od Wędziny do Starokrzepic w gminie Krzepice stanowi granicę między powiatami kłobuckim i oleskim. W okresie międzywojennym na odcinku Łebki-Podłęże Królewskie stanowiła granicę państwową między II RP a III Rzeszą.

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).

  Od czasów średniowiecza nad brzegami Liswarty oraz przy jej dopływach powstawały kopalnie rud żelaza, były to rudy darniowe. W górnym biegu rzeki największe kopalnie rud żelaza powstawały w okolicy miejscowości Boronów, a największe kuźnice w miejscowościach Lisów oraz Tanina. W połowie XIX wieku powstał nawet projekt budowy walcowni w Taninie autorstwa hrabiego Karola von Aulock z Kochcic, jednak nie został on zrealizowany.

  Władysławów – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Miedźno, nad rzeką Liswartą.Gmina Lipie – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Siedziba gminy to Lipie.

  W górnym biegu rzeki znajduje się przy niej spora ilość stawów rybnych. Obecnie jest ona jednak o wiele mniejsza niż w XIX czy XVIII wieku. Stawy te wcześniej powstawały poprzez budowanie wałów i spiętrzanie wody nawet w pobliżu źródeł rzeki. Do tej pory wały te zachowały się w formie szczątkowej.

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.

  W przeszłości funkcjonowały różne odmiany nazwy rzeki takie jak Lizwarta, Liczwarta, Liszwarta, Lizdwarta czy Izdwarta.

  Miejscowości nad Liswartą[]

 • Gmina Woźniki
 • Mzyki
 • Gmina Boronów
 • Grojec
 • Boronów
 • Doły
 • Gmina Herby
 • Hadra
 • Lisów
 • Tanina
 • Łebki
 • Gmina Ciasna
 • Zborowskie (Stasiowe)
 • Panoszów
 • Gmina Przystajń
 • Kamińsko
 • Kluczno
 • Ługi-Radły
 • Stany
 • Kuźnica Nowa
 • Podłęże Szlacheckie
 • Gmina Olesno
 • Bodzanowice
 • Gmina Krzepice
 • Lutrowskie
 • Krzepice
 • Starokrzepice
 • Gmina Lipie
 • Danków
 • Rębielice Szlacheckie
 • Szyszków
 • Gmina Popów
 • Zawady
 • Gmina Miedźno
 • Władysławów
 • Dopływy[]

 • Młynówka
 • Pankówka
 • Opatówka
 • Olszynka
 • Turza
 • Piskara
 • Bieszcza (Piszczka)
 • Potok Jeżowski
 • Górnianka
 • Biała Oksza
 • Kocinka – w górnym biegu Czarna Oksza
 • Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  1. http://kudella-ahnenforschung.homepage.t-online.de/Kirchspiele-Lublinitz.jpg?foo=0.5601524826503237
  2. Damian Gołąbek Dawne hutnictwo i górnictwo w okolicy Boronowa Boronów 2004, s.7-9
  3. Liczwarta w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom V (Kutowa Wola – Malczyce) z 1884 r.
  4. Przewodnik Kajakowy: Warta, Pilica, Widawka i Grabia (pol.). Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. [dostęp 2014-01-01]. s. 40.
  5. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck (pol.). UMiG Kłobuck. [dostęp 2009-12-29]. s. 54.
  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Gmina Woźniki (do 1976 gmina Psary) – gmina miejsko-wiejska leżąca na obszarze powiatu lublinieckiego. Oprócz miasta Woźniki, w skład gminy wchodzą także sołectwa: Babienica, Czarny Las, Dyrdy, Kamienica, Kamieńskie Młyny, Ligota Woźnicka, Lubsza, Piasek oraz Psary.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Herby – położona w północnej części powiatu lublinieckiego (województwo śląskie), zajmuje powierzchnię 50,47 km², zamieszkuje na jej terenie ok. 5100 mieszkańców. Herby posiadają status gminy od roku 1973. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. W 1993 roku z południowej części gminy Herby powstała gmina Boronów.
  Żelazo (Fe, łac. ferrum) – metal z VIII grupy pobocznej o dużym znaczeniu gospodarczym, znane od czasów starożytnych.
  Piskara – rzeka w środkowej Polsce, lewy dopływ Liswarty o długości ok. 15 km. Płynie na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej, w województwie śląskim oraz opolskim.
  Podłęże Szlacheckie – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Przystajń.
  Kochcice (niem. Kochczütz) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Kochanowice. Do 1954 roku była siedzibą gminy Kochcice.
  Gmina Przystajń – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.
  Powiat lubliniecki – powiat w Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lubliniec.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.057 sek.