• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Listy komisyjne

  Przeczytaj także...
  Julian Sutor (ur. 1931 w Niegowici) – doktor habilitowany nauk prawnych, dyplomata, ambasador tytularny, wykładowca i autor książek naukowych.Exequatur – zgoda państwa przyjmującego na wykonywanie przez określoną osobę funkcji kierownika urzędu konsularnego państwa wysyłającego. Exequatur wydawane jest w stosunku do przedstawionych przez kierownika urzędu tzw. listów komisyjnych. Niekiedy może dotyczyć także innych niż kierownik urzędu urzędników konsularnych. Państwo odmawiające udzielenia exequatur nie ma obowiązku uzasadnienia swojej odmowy. Od daty udzielenia exequatur zależy pierwszeństwo (precedencja) w ramach tzw. korpusu konsularnego.
  Listy uwierzytelniające (fr. lettres de créance, ang. credentials, letters of credence) – uroczysty dokument, na mocy którego mianowany jest szef misji dyplomatycznej. Listy uwierzytelniające stanowią ogólne umocowanie dla szefa placówki dyplomatycznej do pełnienia swojej misji i pośredniczenia w kontaktach między państwami.

  Listy komisyjne – dokument (istniejący faktycznie w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej), na mocy którego państwo wysyłające mianuje określoną osobę kierownikiem jej urzędu konsularnego w określonym państwie przyjmującym. Listy komisyjne wskazują imię i nazwisko kierownika, jego kategorię, klasę urzędu, jego siedzibę oraz okręg konsularny, czyli obszar państwa przyjmującego, na którym urząd konsularny może działać (okręgiem konsularnym może również być całe terytorium państwa przyjmującego). Formą akceptacji listów komisyjnych przez państwo przyjmujące jest exequatur.

  Urząd konsularny - urząd państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, funkcjonujący na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 r. Na czele urzędu stoi kierownik urzędu konsularnego, a sam urząd działa na obszarze uzgodnionym z państwem przyjmującym (tzw. okręg konsularny).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Konsulat generalny, konsulat, wicekonsulat, agencja konsularna.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Listy uwierzytelniające
 • Listy wprowadzające
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Julian Sutor: Prawo dyplomatyczne i konsularne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2000. ISBN 83-87558-77-X.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.71 sek.