• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lista wysp świata według powierzchni

  Przeczytaj także...
  Australia – szósty pod względem wielkości kontynent, jego powierzchnia (wraz z Tasmanią i innymi wyspami przybrzeżnymi) wynosi 7,7 mln km² (7,5 mln km² bez wysp).Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, w skrócie UNEP (ang. United Nations Environmental Programme) – agenda ONZ powołana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2997 z 16 grudnia 1972 roku w celu prowadzenia przez ONZ działań w zakresie ochrony środowiska i stałego monitorowania jego stanu na świecie. Siedziba UNEP mieści się w Nairobi, stolicy Kenii. Na czele sekretariatu programu stoi Niemiec Achim Steiner.
  Ilha Tupinambarana – tradycyjna nazwa fluwialnej wyspy na Amazonce, otoczonej odnogami tej rzeki: Amazonką, Madeirą, Sucunduri oraz Abacaxis, w brazylijskim stanie Amazonas.
  Porównanie rozmiarów najmniejszego kontynentu i największej wyspy świata

  Artykuł zawiera listę wysp świata uszeregowanych według malejącej powierzchni. Wymienione są wszystkie pojedyncze wyspy o powierzchni powyżej 2500 km² oraz część mniejszych; pole powierzchni archipelagów jako całości nie jest brane pod uwagę.

  Wulkanizm – ogół procesów geologicznych, zachodzących na powierzchni ziemi, związanych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów z głębi litosfery, na skutek ruchów magmy pod powierzchnią. Jego przejawami jest powstawanie i aktywność wulkanów, występowanie ekshalacji, a także tworzenie się skał wulkanicznych. Z wulkanizmem wiążą się także procesy hydrotermalne.Archipelag (z stgr. Ἀρχιπέλαγος Archipelagos - nazwa prowincji bizantyjskiej obejmującej główne wyspy Morza Egejskiego) - grupa wysp położonych blisko siebie, najczęściej o wspólnej genezie i podobnej budowie geologicznej. Ze względu na ułożenie wysp można wyróżnić roje wysp - archipelagi składające się z bezładnie rozmieszczonych niedużych wysp oraz łańcuchy wysp, w których wyspy rozmieszczone są rzędem obok siebie.

  W źródłach istnieją poważne rozbieżności co do powierzchni poszczególnych wysp. Poniższe dane pochodzą z listy Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, chyba, że przypis wskazuje inne źródło. Pole powierzchni wysp podlega zmianom w czasie, w związku z procesami erozji, sedymentacji, wulkanizmu i wahaniami poziomu otaczających je zbiorników wodnych. Przykładowo wyspa Tupinambarana w Brazylii, z powierzchnią 11 850 km była 66. co do wielkości wyspą świata, ale obecnie nurt otaczającej rzeki podzielił ją na cztery mniejsze wyspy.

  Erozja – proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, słońce, siłę grawitacji i działalność organizmów.Sedymentacja (łac. sedimentum = osad) – proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacji ulegają zawiesiny o gęstości większej niż gęstość cieczy. Sedymentacja prowadzi więc do rozdziału substancji niejednorodnych, a kryterium podziału jest gęstość.

  Niektóre wyspy Antarktyki są pokryte w całości przez lodowce i trudno jest dokładnie podać ich rzeczywistą powierzchnię.

  Powyżej 250 000 km²[]

  Powyżej 25 000 km²[]

  Powyżej 10 000 km²[]

  Powyżej 5000 km²[]

  Powyżej 2500 km²[]

  Powyżej 1000 km²[]

  Tabela nieklasyfikowana.

  Antarktyka – znajdujący się na półkuli południowej obszar, który obejmuje Antarktydę wraz z lądolodami oraz otaczającymi ją wodami i wyspami. Najczęściej przyjmuje się, że granicę Antarktyki wyznacza strefa konwergencji antarktycznej, w której chłodne wody powierzchniowe znajdujące sie wokół Antarktydy stykają się z cieplejszymi wodami subantarktycznymi i zanurzają się w nich. W zależności od pory roku granica ta przesuwa się pomiędzy równoleżnikami 48 i 61°S. Zgodnie z definicją zawartą w Traktacie Antarktycznym za granicę Antarktyki uważa się równoleżnik 60°S.

  Powyżej 95 km²[]

  Przypisy

  1. Islands by Land Area (ang.). Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, 1998-02-18. [dostęp 2012-10-29].
  2. Josh Calder: WorldIslandInfo. [dostęp 2012-10-31].
  3. The Atlas of Canada – Sea Islands (ang.). Natural Resources Canada, 2009-08-12. [dostęp 2012-10-29].
  4. Luiza Magalli Pinto Henriques, David C. Oren: The Avifauna of Marajó, Caviana and Mexiana Islands, Amazon River Estuary, Brazil (12.2.1996), s. 2
  5. General Information of Andaman & Nicobar Islands (ang.). Andaman and Nicobar Administration, 2011. [dostęp 2012-11-03].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.