• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lista państw świata według wydatków na wojskowość

  Przeczytaj także...
  Militaria – wszelkiego rodzaju historyczne i kolekcjonerskie przedmioty związane z wojskiem i w niewielkim zakresie z dziedziną niewojskową (np. broń myśliwska).Poniższa lista jest zestawieniem państw nieposiadających sił zbrojnych. Termin państwo oznacza tutaj niepodległe państwo i dlatego odnosi się jedynie do suwerennych krajów. Nie dotyczy natomiast terytoriów zależnych, których obrona jest obowiązkiem państw zarządzających nimi bądź innych określonych armii. Pojęcie siły zbrojne oznacza jakiekolwiek utrzymywane przez rząd jednostki obronne, wykorzystywane do działań w polityce krajowej i zagranicznej. Niektóre wymienione państwa, np. Islandia czy Monako nie posiadają armii, lecz zachowały pozapolicyjne jednostki wojskowe.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Wydatki wojskowe na świecie
  Wydatki wojskowe na świecie

  Lista państw świata według wydatków na wojskowość – poniżej znajduje się lista państw według wydatków wojskowych z porównawczym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Lista oparta jest na Sztokholmskim Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem. SIPRI jest bazą danych, która oblicza wydatki na zbrojenia w poszczególnych krajach świata. Obejmuje również wydatki wojskowe jako procent produktu krajowego brutto (PKB) w 2008 roku.

  Stockholm International Peace Research Institute (ang. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem) – instytut założony w 1966 roku przez szwedzki parlament dla uczczenia 150. rocznicy nieprzerwanego pokoju w Szwecji. Jego celem są badania naukowe nad kwestiami konfliktu i współpracy, by pomóc w zrozumieniu warunków potrzebnych dla pokojowego rozwiązania światowych konfliktów. SIPRI udostępnia informacje o rozwoju broni, wydatkach na zbrojenia w poszczególnych krajach, produkcji i sprzedaży broni przez różne kraje, o jej kontroli i rozbrojeniach, a także o konfliktach, zapobieganiu im i bezpieczeństwie regionalnym. Wyniki badań SIPRI publikowane są głównie w książkach, w raportach oraz innych publikacjach Instytutu, a także na jego stronie internetowej. Długoletnim szefem SIPRI (w latach 1991-2002) był polski dyplomata prof. Adam Daniel Rotfeld.

  2010[]

  Poniżej znajduje się tabela z listą 15 krajów o najwyższym stopniu wydatków wojskowych w 2010 r,

  Zobacz też[]

 • Lista państw nieposiadających sił zbrojnych
 • Militaria
 • Uwagi

  1. przy stałych cenach i kursach walutowych z 2008 r.
  2. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), (ang. Common Security and Defence Policy (CSDP)) – integralna część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zapewniająca Unii Europejskiej zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych i wojskowych. Obejmuje stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej Unii i może w przyszłości doprowadzić do stworzenia wspólnej obrony, jeśli Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, tak zdecyduje.
  3. łączne wydatki państw członkowskich
  4. łączne wydatki państw członkowskich w stosunku do łącznego PKB państw UE
  5. Oszacowanie SIPRI
  6. Oszacowanie SIPRI
  7. Dane dotyczące Arabii Saudyjskiej obejmują wydatki na porządek i bezpieczeństwo publiczne może być lekko przeszacowany

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.