• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach

  Przeczytaj także...
  Gwiazdozbiór (konstelacja) – grupa gwiazd zajmujących określony obszar sfery niebieskiej. Z czasem gwiazdy te połączono w symboliczne kształty i nadano im nazwy pochodzące z mitologii (np. gwiazdozbiór Centaura, Cefeusza itp). Gwiazdy tworzące gwiazdozbiór nie są ze sobą zazwyczaj fizycznie związane, a ich bliskie położenie na niebie jest wywołane geometrycznym efektem rzutowania ich położeń na sferę niebieską.Lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach to zestawienie gwiazd we wszystkich gwiazdozbiorach, w którym uwzględniono gwiazdy widoczne gołym okiem (do jasności widomej 6,5 magnitudo), gwiazdy podwójne, wielokrotne i zmienne oraz inne znaczniejsze obiekty gwiazdowe występujące w danych gwiazdozbiorach.
  Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów.

  Oznaczenie Bayera – sposób oznaczania gwiazd, w którym każda z nich jest definiowana przez literę grecką lub łacińską oraz łacińską dopełnieniową nazwą gwiazdozbioru. Pierwotna liczba gwiazd z oznaczeniem Bayer wynosiła 1564.

  Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 1 (1-116)[edytuj kod]

  Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 2 (117-199)[edytuj kod]

  Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 3 (200-298)[edytuj kod]

  Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 4 (299-400)[edytuj kod]

  Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 5 (401-492)[edytuj kod]

  Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 6 (493-600)[edytuj kod]

  Zobacz też[edytuj kod]

 • Lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
 • Obiekty Bayera
 • Bibliografia[edytuj kod]

 • Jan Desselberger, Jacek Szczepanik: Tablice astronomiczne z przewodnikiem po gwiazdozbiorach. Wyd. I. Bielsko-Biała: 2002. ISBN 83-7266-156-1. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.