• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lista gmin w Polsce  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Gmina Ostrowice (do 1947 gmina Ostrowiec) – gmina wiejska położona w województwie zachodniopomorskim w północnej części powiatu drawskiego. W latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miejscowość Ostrowice. Jest to najmniejsza gmina zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i pod względem powierzchni w powiecie.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Gminy w Polsce
  Gminy zniesione w latach 1973-2014. Na mapie brak następujących, zniesionych po 2010 roku, gmin: Zielona Góra (zniesiona w 2015), Wąbrzeźno (zniesiona w 2017) i Ostrowice (zniesiona w 2019)

  Lista gmin w Polsce – lista podstawowych jednostek samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego III stopnia w Polsce.

  Stan obecny[ | edytuj kod]

  W Polsce, według stanu z 1 stycznia 2020 r., istnieje 2477 gmin – 1533 gmin wiejskich, 642 gmin miejsko-wiejskich oraz 302 gminy miejskie, w tym 66 gmin będących jednocześnie miastami na prawach powiatu.

  Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązujący od 1 stycznia 1999.Wesoła – dzielnica Warszawy, włączona do miasta 27 października 2002, wcześniej oddzielne miasto. Leży w południowo-wschodniej części miasta i graniczy z warszawskimi dzielnicami Rembertów i Wawer.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Lista powiatów w Polsce – lista jednostek samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego w Polsce, obejmujące część obszaru województw.
  Podział administracyjny (podział terytorialny) – podział terytorium państwa na mniejsze obszary, którego celem jest m.in. usprawnienie realizacji zadań przez organy administracji publicznej.
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.
  Gmina Kuźnica Grabowska (1953-54 i od 1982 gmina Czajków) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1953 roku w województwie łódzkim oraz krótko na początku 1973 roku w województwie poznańskim (dzisiejsze woj. wielkopolskie). Do 1953 roku siedzibą władz gminy był Czajków, a w 1973 roku Kuźnica Grabowska.
  Gmina Stoczek Łukowski (do 31 XII 1991 i od 1 I 1998 miasto Stoczek Łukowski i gmina Stoczek Łukowski) – dawna gmina miejsko-wiejska istniejąca przez 6 lat w woj. siedleckim. Siedzibą władz gminy było miasto Stoczek Łukowski.
  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, NTS – klasyfikacja jednostek terytorialnych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów. Odpowiada ona Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), obowiązującej w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE).
  Grabówka – niezrealizowany projekt z 2015 roku utworzenia gminy wiejska w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. Gmina miała nazywać się od wsi Grabówka, lecz siedzibą miało być Sobolewo. Gmina miała zostać wydzielona 1 stycznia 2016 z południowej części gminy Supraśl. Utworzenie gminy zostało jednak anulowane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku uchylającym rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.