• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lisp  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.Rekurencja ogonowa, zwana też Tail call lub prawostronną jest rodzajem rekurencji, w której ostatnia operacja wykonywana przez funkcję to rekurencyjne wywołanie samej siebie lub zwrócenie końcowego wyniku. Taka funkcja może zostać łatwo zamieniona na iterację, zarówno ręcznie, jak i automatycznie, co redukuje wielkość stosu oraz zwiększa wydajność. Ta technika iteracyjnego wykonywania obliczeń jest powszechna w programowaniu funkcyjnym promującym używanie rekurencji, która w przeciwnym wypadku zajęłaby cały dostępny stos.
  Lisp w kulturze[]

  Cytaty[]

  SQL, Lisp i Haskell to jedyne języki programowania, jakie znam, w których spędza się więcej czasu na myślenie niż na pisanie.' — Philip Greenspun, marzec 2007, [8] Przypuszczam, że powinienem nauczyć się Lispu, ale wydaje się on taki obcy. — Paul Graham, listopad 1983, [9] Można nawet przypuszczać, że Lisp zawdzięcza swoje przeżycie faktowi, że jego programy są listami, co wszyscy, włącznie ze mną, uznawali za wadę. — John McCarthy, twórca Lispu, "Early History of Lisp" Każdy dostatecznie skomplikowany program napisany w C lub Fortranie zawiera tworzone "w biegu", nieformalnie podane i pełne błędów implementacje połowy cech Common Lispu. — Philip Greenspun, zwykle zwana 10. reguła programowania Greenspuna Proszę nie przyjmować, że Lisp nadaje się tylko do programowania Animacji i Grafiki, SI, Bioinformatyki, B2B i E-Commerce, Zbierania Danych, aplikacji EDA/Semiconductor, Systemów Eksperckich, Finansów, Inteligentnych Agentów, Zarządzania Wiedzą, Mechanicznych CAD, Modelowania i Symulacji, Naturalnych Języków, Optymalizacji, Badań i Rozwoju, Analizy Ryzyka, Planowania, Telekomunikacji i Tworzenia Stron WWW tylko dlatego, że te rzeczy zostały wymienione na liście. — Kent Pitman Lisp z wyglądu przypomina owsiankę z wmieszanymi obciętymi paznokciami. — Larry Wall, twórca Perla Lisp będący najpotężniejszym i najprzyzwoitszym z języków, to język, który projekt GNU zawsze preferuje. — Richard Stallman Najwspanialszy język programowania, jaki kiedykolwiek zaprojektowano. — Alan Kay "Emacs" jest napisany w Lispie, który jest jedynym pięknym językiem programowania. — Neal Stephenson, w In the Beginning...was the Command Line Programista Lispu zna wartość wszystkich rzeczy, ale nie zna kosztu żadnej z nich — Alan Perlis, Epigrams on Programming Sądzę, że jest to jedyny język programowania który można szanować pod względem matematycznym, gdyż tylko o nim jestem w stanie udowadniać twierdzenia! — Gregory Chaitin

  Komiksy[]

  Lispowi poświęcono kilka komiksów z serii xkcd.

  Celownik (łac. dativus) – forma używana jako dopełnienie dalsze (Kasia dała Ali prezent) oraz do oznaczania celu pożytku lub szkody (np. dzieci zepsuły mu telewizor - mu nie dotyczy tu bezpośrednio akcji, a jedynie jej skutków). W języku polskim odpowiada na pytania: komu? czemu?. W języku niemieckim i greckim spełnia rolę narzędnika na zasadzie tzw. synkretyzmu przypadków.Atari, właść. Atari Inc. – przedsiębiorstwo branży informatycznej, swojego czasu znaczący uczestnik rynku komputerowego przemysłu rozrywkowego. Tworzyło automaty wideo, domowe konsole wideo i komputery osobiste.

  Zobacz też[]

 • Porównanie dialektów Lispu
 • Przypisy

  1. Odmiana: M. Lisp, D. Lispu, C. Lispowi, B. Lisp, N. Lispem, M. Lispie
  2. Transkrypcja AIM-8 Johna McCarthy'ego
  3. Paul Graham w książce Hackers & Painters na stronie 185 przytacza wypowiedź McCarthy'ego: Steve Russell said, look, why don't I program this eval..., and I said to him, ho, ho, you're confusing theory with practice, this eval is intended for reading, not for computing. But he went ahead and did it. That is, he compiled the eval in my paper into IBM 704 machine code, fixing bug, and then advertised this as a Lisp interpreter, which it certainly was. So at that point Lisp had essentially the form that it has today...
  4. Tim Hart and Mike Levin: AI Memo 39-The new compiler. [dostęp 2006-10-13].
  5. David Canfield Smith: MLISP Users Manual. [dostęp 2006-10-13].
  6. Franciscus Faase: The origin of CAR and CDR in LISP (ang.). [dostęp 2013-08-20].
  7. Standardy ISLispu
  8. 36-bitowy rozmiar słowa na PDP-6/PDP-10 został wprowadzony ze względu na użyteczność trzymania dwóch 18-bitowych Lispowych wskaźników w jednym słowie. "The PDP-6 project started in early 1963, as a 24-bit machine. It grew to 36 bits for LISP, a design goal." ("Projekt PDP-6 został rozpoczęty w 1963 jako maszyna 24-bitowa. Urosła do 36 bitów dla LISPu, celu projektowego.") [1]
  9. Informacja o trzecim wydaniu PCL
  10. Practical Common Lisp
  11. Keeping Lisp alive and practical | Reg Developer
  12. Programming language popularity
  13. The Road To Lisp Survey. [dostęp 2006-10-13].
  14. A Retrospective on PAIP
  15. Common Lisp - Myths and Legends
  16. Computer Language Benchmarks Game
  17. Guy L Steele Jr, Richard P Gabriel: The evolution of Lisp. [dostęp 2006-10-12].
  18. The Jargon File – Lisp. [dostęp 2006-10-13].
  19. 3.2.2.3 Semantic Constraints in Common Lisp HyperSpec
  20. 4.3. Control Abstraction (Recursion vs. Iteration) w Tutorial on Good Lisp Programming Style autorstwa Kenta Pitmana i Petera Norvig, sierpień 1993.
  21. str. 17 z Bobrow 1986
  22. Phillip Greenspun: Research. [dostęp 2006-10-13].
  23. Lisp, Lisp Cycles, With Apologies to Robert Frost
  xkcd – komiks internetowy tworzony przez Randalla Munroe’a, absolwenta Christopher Newport University, który pracował jako kontrahent dla NASA.Kod bajtowy (ang. bytecode) – nazwa reprezentacji kodu używanej przez maszyny wirtualne oraz przez niektóre kompilatory. Kod składa się z ciągu instrukcji (których kody operacji mają zwykle długość jednego bajta, stąd nazwa), które nie odpowiadają bezpośrednio instrukcjom procesora i mogą zawierać instrukcje wysokiego poziomu (takie jak np. stwórz obiekt klasy X, połącz dwa łańcuchy itd.), jednak w przeciwieństwie do kodu źródłowego wymagają analizy tylko pojedynczych poszczególnych operacji.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.
  Usenet (ang. USEr NETwork – sieć użytkowników) to ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z którego można korzystać przez Internet. Składa się on z tysięcy grup tematycznych, ułożonych w strukturę hierarchiczną. Wiadomości przypominające pocztę elektroniczną użytkownicy wysyłają do serwerów Usenetu, a serwery tworzące sieć P2P automatycznie wymieniają je między sobą. Czasem wiadomości są nazywane postami, z angielskiego to post – wywiesić informację, skąd a post – wiadomość umieszczona w Usenet.
  Grupa dyskusyjna – w Internecie to ogólna nazwa wszelkich form dyskusji internetowej przypominających wymianę korespondencji, a nie rozmowy w czasie rzeczywistym. Grupy dyskusyjne przyjmują formę list dyskusyjnych pozwalających na automatyczną wymianę e-maili, grup Usenetowych, grup występujących w Fidonecie i forów dyskusyjnych dostępnych przez bramki WWW.
  Rekurencja, zwana także rekursją (ang. recursion, z łac. recurrere, przybiec z powrotem) to w logice, programowaniu i w matematyce odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie.
  Gregory John Chaitin (ur. 15 listopada 1947) to argentyńsko-Amerykański matematyk i informatyk. Od końca lat 60., Chaitin wniósł wkład do algorytmicznej teorii informacji oraz metamatematyki, prowadząc badania nad twierdzeniem Gödla o niezupełności. Jest uważany za jednego z twórców tzw. złożoności Kołmogorowa (lub Kołmogorowa-Chaitina), wspólnie z Andriejem Kołmogorowem oraz Rayem Salomonoffem. Obecnie jego algorytmiczna teoria informacji jest przedmiotem nauczania w trakcie niemal każdego kursu z zakresu informatyki.
  Larry Wall (ur. 27 września 1954 roku w Los Angeles) – amerykański programista komputerowy, twórca języka skryptowego Perl oraz takich programów jak: patch, rn, metaconfig (patrz: polecenia systemu operacyjnego Unix).
  IPL (Information Processing Language) - język programowania opracowany w latach 1954 - 1956 przez zespół w składzie: A. Newell, C. Shaw i H. Simon. Język ten przeznaczony był do przetwarzania operacji symbolicznych. Konstruowano w tym języku m.in. programy dowodzące twierdzenia i gry w szachy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.092 sek.