• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liptynit

  Przeczytaj także...
  Macerał – podstawowy wyróżnialny mikroskopowo składnik węgla, analogiczny do minerału w skałach nieorganicznych, lecz niemający formy krystalicznej i stałego składu chemicznego.Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.
  Fluorescencja – jeden z rodzajów luminescencji – zjawiska emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę. Zjawisko uznaje się za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego następuje szybki zanik emisji w czasie około 10 s. Gdy czas zaniku jest znacznie dłuższy, to zjawisko jest uznawane za fosforescencję.

  Grupa liptynitu – grupa macerałów występująca zarówno w węglach brunatnych i kamiennych.

  Węgle brunatne[]

  Grupa liptynitu w węglach brunatnych – grupa macerałów utworzona ze spor, pyłków, żywic, wosków. Grupa charakteryzuje się najciemniejszą barwą w porównaniu z pozostałymi macerałami (barwa czarna, ciemno brunatna, pomarańczowa w świetle białym odbitym). Fluorescencja jest najsilniejsza w porównaniu z pozostałymi grupami macerałów, barwa zielonkawa, zielonkawo-żółta, jaskrawo żółta, pomarańczowa. Refleksyjność jest najniższa. Morfologia nitkowata, tasiemcowata, owalna i kulista. Grupa ta obejmuje następujące macerały:

  Przetrwalnik (endospora, spora, gr. σπορα tzn. nasienie) – formy spoczynkowe umożliwiające organizmom przetrwanie niekorzystnych dla nich warunków (susza, niskie temperatury).Żywica – substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych. Znajduje się w specjalnych przestrzeniach międzykomórkowych, lub przewodach żywicznych, i wytwarzana jest przez otaczające je komórki wydzielnicze (żywicorodne). U sosny przewody żywiczne są liczne, długie, biegną wzdłuż pnia i konarów, ponadto połączone są przewodami poprzecznymi, wskutek czego z miejsca uszkodzonego wypływają duże ilości żywicy przez długi czas. Żywica służy do zabezpieczania miejsc będących ranami drzewa. Barwa żywicy zależna jest od gatunku drzewa, z którego została pozyskana (od białej, przezroczystej do szarej).
 • alginit
 • chlorofylinit
 • kutynit
 • liptodetrynit
 • rezynit
 • sporynit
 • suberynit
 • Węgle kamienne[]

  Grupa liptynitu w węglach kamiennych – grupa macerałów węgli kamiennych, która charakteryzuje się najciemniejszą barwą w porównaniu z pozostałymi grupami (ciemno brunatna, ciemno stalowo-szara, pomarańczowawa w świetle białym). W czasie drugiego skoku uwęglenia macerały te stają się coraz jaśniejsze i wreszcie po przejściu drugiego skoku uwęglenia nie można ich odróżnić od witrynitu. Fluorescencja jest najsilniejsza w porównaniu z pozostałymi grupami (żółta, pomarańczowa, czerwona). Refleksyjność zawsze najniższa w porównaniu z pozostałymi grupami macerałów. Pod względem chemicznym charakteryzują się wysoka zawartością części lotnych co powoduje, że ich ciężar właściwy będzie najniższy w porównaniu z dwiema pozostałymi grupami. Morfologia: tasiemkowata, nitkowata, czasami występują ziarna nieregularne, owalne, kuliste. W obrębie tej grupy wyróżnia się:

  Witrynit – grupa macerałów węgla kamiennego wzbogaconych w tlen, powstała przez przeobrażenie huminitu. Grupa witrynitu obejmuje: telinit, kolinit i witrodetrynit. Grupa utworzona z tkanki roślinnej zachowanej w różnym stopniu, tkanki te są bogate w celulozę i ligninę. Ta grupa macerałów występuje w formie pasemek, soczewek o grubości kilkudziesięciu μm do kilku cm. Macerały te makroskopowo tworzą witryn, bądź występują również formie izolowanych ziaren.Woski – grupa substancji stałych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia i niskiej lepkości w stanie stopionym. Parametry wosków są różnie określane przez różne źródła. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Nauki o Tłuszczach woski mają następujące właściwości:
 • alginit
 • kutynit
 • krassikutynit
 • tenuikutynit
 • liptodetrynit
 • rezynit
 • sporynit
 • megasporynit
 • suberynit
 • Bibliografia[]

 • Kruszewska K., Dybova-Jachowicz S., Zarys petrologii węgla, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Identyfikacja macerałów
 • Przegląd macerałów węgla kamiennego
 • Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.Pyłek kwiatowy – powstające z mikrospor roślin nasiennych ziarna pyłku zawierające mocno zredukowany gametofit męski. Powstają w woreczkach pyłkowych (mikrosporangiach) męskich organów rozmnażania (pręcików u roślin okrytonasiennych i mikrosporofili u roślin nagonasiennych). Proces przenoszenia ziaren pyłku na żeńskie organy generatywne (słupek u roślin okrytonasiennych lub bezpośrednio na zalążek znajdujący się na łusce nasiennej u nagonasiennych) zwany jest zapylaniem. W konsekwencji zapylenia zawarta w ziarnach pyłku komórka generatywna, dokonuje zapłodnienia komórki jajowej zalążka, co prowadzi do powstania zarodka sporofitu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Liptodetrynit – macerał z grupy liptynitu. W węglach brunatnych i węglach kamiennych utworzony z rozproszonych macerałów liptynitu Jest to zbiorczy macerał. Ziarna w obrębie liptodetrynitu wykazują zmienną fluorescencję.
  Chlorofylinit – macerał z grupy liptynitu. Występuje tylko w węglach brunatnych. Powstaje z zielonej substancji roślinnej chlorofilu; barwa jaskrawo czerwona może czasem występować w komórkach tekstynitu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.