• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lipnik - Bielsko-Biała  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.Leszczyny (niem. Nussdorf) – dzielnica Bielska-Białej w południowej części miasta, u zbiegu rzek Białej i Straconki, u podnóża wzgórza Złote Łany (380 m n.p.m.).

  Lipnik (niem. Kunzendorf) – wysunięta najbardziej na wschód część Bielska-Białej, położona nad rzekami Niwka i Złoty Potok, pomiędzy wzgórzami Złote Łany (380 m n.p.m.) i Kopiec Lipnicki (368 m n.p.m.), u podnóża Gaików w Beskidzie Małym.

  Od 2002 r. obszar Lipnika wchodzi w skład czterech osiedli (jednostek pomocniczych gminy) – Lipnik (większość dzielnicy), Biała Krakowska (Osiedle na Kopcu Lipnickim) oraz Osiedle Grunwaldzkie (niewielki obszar w części zachodniej) i Straconka (niewielki obszar w części południowej).

  Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Dialekt małopolski należy do dialektów języka polskiego, którym posługują się mieszkańcy Małopolski. Nie jest on jednakowy w całym regionie.

  Zwyczajowo dzielnicę dzieli się na:

 • Lipnik Dolny (centrum dawnej wsi)
 • Lipnik Górny (część wschodnia)
 • Kopiec Lipnicki (tereny na wzgórzu o tej samej nazwie)
 • Osiedle Lipnickie (wyróżniające się pod względem urbanistycznym osiedle z zabudową jednorodzinną w południowej części)
 • Lipnik jest dziś dzielnicą o charakterze przede wszystkim mieszkalnym. Dominuje zabudowa jednorodzinna, ponadto znajdują się tu wielkopłytowe osiedla mieszkaniowe – Osiedle na Kopcu Lipnickim (zwane też os. Dygasińskiego) oraz Osiedle Dembowskiego. W północnej części dzielnicy położone jest wysypisko śmieci.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Park Krajobrazowy Beskidu Małego – park krajobrazowy położony na pograniczu województw małopolskiego i śląskiego.

  Przez Lipnik przebiega droga krajowa nr 52, a także droga ekspresowa S1 (wschodnia obwodnica Bielska-Białej).

  Tereny górskie wchodzą w skład Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Geografia Lipnika
 • 3 Mniejszości narodowe i etniczne
 • 4 Zabytki
 • 5 Postacie
 • 5.1 Burmistrzowie Lipnika
 • 6 Powiązane miejscowości
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • 9 Bibliografia
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Lipnik został założony prawdopodobnie pod koniec XIII w., po synodzie biskupów polskich w Gnieźnie w 1298 roku zwołanym przez prymasa Jakuba Świnkę, jednak po raz pierwszy wzmiankowany był w spisie świętopietrza parafii dekanatu Oświęcim diecezji krakowskiej z 1325 pod nazwą Lipnik.

  Ks. Stanisław Stojałowski (ur. 14 maja 1845 w Zniesieniu (późniejsza dzielnica Lwowa), zm. 23 października 1911 w Krakowie) – polski duchowny katolicki i polityk.Jan Ptaśnik (ur. 15 stycznia 1876 w Mikluszowicach koło Bochni, zm. 22 lutego 1930 we Lwowie) - polski historyk, mediewista, badacz historii materialnej i historii kultury, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek PAU, członek czynny Towarzystwa Naukowego we Lwowie.

  Pod nazwą Lipnyk miejscowość wymieniona została w dokumencie sprzedaży księstwa oświęcimskiego Koronie Polskiej przez Jana IV oświęcimskiego wystawionym 21 lutego 1457. W tekstach niemieckich jak księga gromadzka Białej używano tylko niemieckiej nazwy Kunzendorf do połowy XIX wieku.

  W 1499 r. Lipnik stał się siedzibą starostwa niegrodowego (starostwo lipnickie), w obrębie którego zaczęły powstawać przysiółki stopniowo odpadające od Lipnika: Biała (od 1723 miasto), Straconka, Międzybrodzie Lipnickie i Leszczyny.

  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.Biała (czes. Bělá, dawniej Bílov; niem. Bielau) – wieś w północno-wschodniej części Czech w kraju morawsko-śląskim oraz byłym powiecie opawskim na Śląsku Opawskim o powierzchni 2,86 km. Położona jest niedaleko granicy z Polską. Liczba ludności wynosi około 700 mieszkańców. Miasta znajdujące się w niedalekiej odległości to Hluczyn, Krawarze, Bogumin, Ostrawa, Orłowa, a po polskiej stronie również Kietrz, Krzanowice, Racibórz, Rydułtowy, Pszów, Radlin oraz Wodzisław Śląski.

  Od czasu panowania króla Jana Olbrachta Lipnik był nieustanie wydzierżawiany polskim szlachcicom, którzy przed 1508 założyli tu pierwszy folwark pańszczyźniany. Przy stale rosnącym nacisku dworu zachowany został w ograniczonym stopniu dawny samorząd wiejski, który będzie wielokrotnie odwoływać się do sprawiedliwości królewskiej. W latach 1548-1566 starosta lipnicki Florian Zebrzydowski lokuje na gruntach lipnickich trzy wsie Białą, Straconkę i Międzybrodzie, w powiecie śląskim województwa krakowskiego. Był Lipnik wsią bogatych kmieci zajmujących się hodowlą bydła i koni, produkcją nabiału dla Bielska i Krakowa oraz na dużą skalę furmaństwa. W czasach reformacji powstał tu największy w księstwie oświęcimskim zbór luterański. W XVII wieku w wyniku narzucania przez szlachtę coraz większych świadczeń pańszczyźnianych dochodzi do fali buntów. Największy z nich ma miejsce w 1754 kiedy to lipczanie wystąpili przeciwko okrutnemu staroście Linowskiemu, zdobywając jego dwór i zakładając warowny obóz.

  Zygmunt Luksemburski (Luksemburczyk), (ur. 14 lub 15 lutego 1368 w Norymberdze, zm. 9 grudnia 1437 w Znojmie) – elektor (margrabia) brandenburski od 1378, król węgierski od 1387, niemiecki od 1411, książę Luksemburga od 1419, król włoski od 1431, Święty Cesarz Rzymski od 1433, król czeski od 1419 (objął władzę w 1436).Północno-wschodnia obwodnica Bielska-Białej – obwodnica biegnąca przez wschodnie i północno-wschodnie dzielnice Bielska-Białej – Komorowice, Hałcnów, Lipnik, Złote Łany, Straconkę i Mikuszowice. Stanowi część drogi ekspresowej S1 łączącej konurbację górnośląską z Bielskiem-Białą i Cieszynem (odcinek od węzła "Komorowice" do węzła "Suchy Potok") oraz drogi ekspresowej S69 łączącej Bielsko-Białą z Żywcem i Zwardoniem (odcinek od węzła Suchy Potok do węzła "Mikuszowice"). W przyszłości będzie miała także połączenie z planowaną Beskidzką Drogą Integracyjną z Bielska-Białej do Krakowa.

  W roku 1784 Alojzy Brühl starosta lipnicki, wystawia jezuicki kościół Opatrzności Bożej celem nawracania luteranów na katolicyzm. Ostatnim starostą lipnickim był Teodor Wessel, konfederata barski. Przy ulicy Lipnickiej zachował się dworek Franza Nahowskiego burmistrza Białej z 1886 położony w głębi parku dworskiego. W Białej i Lipniku niemieccy luteranie stanowili w 1785 roku blisko 2/3 ludności chrześcijańskiej. W 1772 ludność pochodzenia niemieckiego wykazywała dalej przewagę liczebną. Austriacka mapa katastralna z 1845 operująca polską topomastyką wymienia również takie nazwy jak Lerchenfeld, Meisengrund, Ritterschäftbach (p. Krzywa), czy Goldflur (Złote Łany).

  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Jakub Świnka (Jakob Zwinka) herbu Świnka (ur. ? – zm. 4 marca 1314) – arcybiskup gnieźnieński w latach 1283-1314. Bliski współpracownik Przemysła II Wielkopolskiego i Władysława Łokietka, jeden z wybitniejszych polityków średniowiecznej Polski, zwolennik zjednoczenia państwowego.

  Od 1499 siedziba starostwa niegrodowego, w 1799 dobra lipnickie zostały sprzedane.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komorowice (niem. Batzdorf) – wysunięta najbardziej na północ część Bielska-Białej, położona w dolinie rzeki Białej.
  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Droga krajowa nr 52 (DK52) – droga krajowa o długości ok. 74 km, leżąca na obszarze województw śląskiego i małopolskiego. Trasa ta łączy Bielsko-Białą z Głogoczowem.
  Neogotyk – styl w architekturze, a także rzemiośle artystycznym, nawiązujący formalnie do gotyku, powstały około połowy XVIII wieku w Anglii i trwający do początku XX wieku, zaliczany do historyzmu.
  Biała Krakowska (niem. Biala, czes. Bělá) – historyczna dzielnica Bielska-Białej, wschodnia część śródmieścia tego miasta, położona u zbiegu rzek Niwki i Białej.
  Luteranizm – doktryna teologiczna i chrześcijański ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku (za datę jego rozpoczęcia uważa się rok 1517). Stanowi jeden z nurtów protestantyzmu i ewangelicyzmu.
  Świętopietrze – polska nazwa daniny na rzecz papiestwa (tzw. denar świętego Piotra) płaconej przez średniowieczne państwa katolickie. Wznowiony w 1871 przez papieża Piusa IX.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.