• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lipnica Wielka - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Zawoja – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie suskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim. W skład gminy wchodzą dwie duże wsie Zawoja i Skawica. Siedzibą gminy jest ta pierwsza.
  Śmietanowa – leśniczówka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Lipnica Wielka.

  Lipnica Wielkagmina wiejska u podnóża Babiej Góry w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedziba gminy to Lipnica Wielka. Według danych na koniec roku 2016 gminę zamieszkiwały 6033 osoby.

  Leśniczówka na Lniarce – osada w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Lipnica Wielka.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Lipnica Wielka ma obszar 67,47 km². Gmina ma charakter rolniczy i turystyczny. Struktura użytkowania ziemi przedstawia się następująco:

  Bartoszowa Polana – przysiółek w Polsce położony w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Lipnica Wielka.Województwo nowosądeckie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 - 1998. Położone w południowej części Polski, przy granicy ze Słowacją. Graniczyło od wschodu z województwem krośnieńskim, od północy z tarnowskim i krakowskim, a od zachodu z bielskim. Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.
 • grunty orne 32,6%;
 • łąki i pastwiska 15,5%;
 • lasy 46,7%;
 • nieużytki, wody oraz tereny zabudowane i drogi 9,2%.
 • Gmina stanowi 4,58% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Lipnica Wielka w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Lipnica Wielka.png

  Miejscowości wchodzące w skład gminy[ | edytuj kod]

  Bartoszowa Polana (przysiółek), Lipnica Wielka (sołectwa: Murowanica, Centrum, Skoczyki, Przywarówka), Kiczory, Leśniczówka na Lniarce (osada), Śmietanowa (leśniczówka).

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Jabłonka, Zawoja. Gmina sąsiaduje ze Słowacją.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Babia Góra (słow. Babia hora, węg. Babia gura, niem. Teufelspitze czyli Góra diabła) – masyw górski w Paśmie Babiogórskim należącym do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich (według słowackiej terminologii są to Oravské Beskydy). Najwyższym szczytem jest Diablak (1725 m), często nazywany również Babią Górą, jak cały masyw. Jest to najwyższy szczyt całych Beskidów Zachodnich, poza Tatrami najwyższy szczyt w Polsce i drugi co do wybitności (po Śnieżce). Zaliczany jest do Korony Gór Polski.Gmina Jabłonka – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat nowotarski – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Targ.
  Lipnica Wielka (słow. Dolná Lipnica, Nižná Lipnica, węg. Alsólipnica) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Lipnica Wielka, w historycznym rejonie Orawa.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.