• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Linie teoretyczne kadłuba statku wodnego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wrężnica – krzywa teoretycznego przekroju poprzecznego kadłuba statku wodnego powstała na płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni wody i płaszczyzny symetrii jednostki. Powstaje poprzez przecięcie zewnętrznej powierzchni kadłuba przez płaszczyznę owręża i płaszczyzny do niej równoległe. Ze względu na to, że kadłub jest symetryczny dla lewej i prawej burty na rysunku technicznym zaznacza się wrężnice dziobowe po prawej stronie oraz wrężnice rufowe po lewej. Kształt wrężnicy w odpowiednich miejscach kadłuba pokrywa się z kształtem wręgów umożliwiając tym samym sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wykonawczej przeznaczonej do trasowania.Wręg albo wręga – podstawowy poprzeczny element szkieletu statku o tradycyjnej (drewnianej lub stalowej) konstrukcji. Obecnie spotykany głównie w klasycznych jachtach drewnianych o konwencjonalnym poszyciu (karawelowym, zakładkowym lub słomkowym). Wręg jest drewnianym (czasem wzmacnianym przez stalowe okucie) elementem o relatywnie niewielkim przekroju, o krzywiźnie dopasowanej do wewnętrznej powierzchni kadłuba. Wręg może być od dołu połączony z dennikiem a od góry z pokładnikiem, tworząc ramę wręgową usztywniającą kadłub. Jeśli rama wręgowa jest poszyta np. sklejką lub klepkami tworzącymi jednolitą tarczę, nazywamy ją grodzią konstrukcyjną. Pozostałe wręgi, łączące się tylko ze stępką i wzdłużnikiem pokładowym, spełniają głównie rolę ściągającą i formującą dla klepek poszycia (zapobiegając ich rozchodzeniu się pod wpływem sił poprzecznych).
  Linie teoretyczne kadłuba statku
  Schematycznie przedstawiony rzut boczny kadłuba wraz z wzdłużnicami.
  Schematycznie przedstawiona konstrukcyjna linia wodna (u góry) powstająca przez przecięcie kadłuba powierzchnią konstrukcyjnej linii wodnej oraz rzut poziomy kadłuba (u dołu) z zaznaczonymi wodnicami oraz konstrukcyjną linią wodną (czerwony kolor).
  Schemat przekroju poprzecznego kadłuba (owrężenia) wraz z zaznaczonymi wrężnicami (u dołu) odpowiadającym dziobowej części (prawa strona) oraz rufowej (lewa strona).

  Linie teoretyczne kadłuba statku wodnego – linie teoretyczne naniesione na rysunku technicznym przedstawiające zarys kształtu kadłuba jednostki pływającej. Nanoszone są na rysunkach przedstawiających trzy rzuty kadłuba: rzut boczny, poprzeczny i poziomy. Każda z tych linii wyznacza krawędź przecięcia płaszczyzny, na której leży dana linia, z powierzchnią poszycia kadłuba, a wszystkie z tych linii (oprócz KLW) widoczne są na rysunku jedynie w obrębie kadłuba. Każda teoretyczna linia wykreślana jest na zewnętrznej powierzchni kadłuba.

  Owręże – przekrój poprzeczny kadłuba jednostki pływającej. Jest jednym z elementów rysunku teoretycznego statku wykreślanego przez konstruktora (szkutnika) na etapie projektowania kadłuba.Wzdłużnica – teoretyczna linia kadłuba statku wodnego powstała z przecięcia zewnętrznej powierzchni kadłuba płaszczyzną równoległą do płaszczyzny symetrii (prostopadła do płaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej i płaszczyzny owręża) a następnie rzutowania na tę płaszczyznę. Jest elementem rysunku teoretycznego statku wykreślanego przez konstruktora (szkutnika) na etapie projektowania jednostki. Seria wzdłużnic stanowi rzut boczny kadłuba, inaczej nazywany bokiem. Ze względu na to, że wzdłużnice dla lewej i prawej części kadłuba są takie same, rysuje się je tylko dla jednej strony.

  Spis treści

 • 1 Płaszczyzny
 • 2 Rzuty
 • 3 Rodzaje linii teoretycznych
 • 4 Uwagi
 • 5 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rysunek techniczny – konwencja graficznego przedstawiania maszyn, mechanizmów, urządzeń, konstrukcji, układów, systemów, itp., dostarczająca pełnej informacji o działaniu, wykonaniu elementów oraz montażu przedstawianego obiektu. Rysunek techniczny jest formą idealizacji i uproszczenia rzeczywistych cech przedstawianych obiektów w celu ułatwienia ich opisu.
  Wodnica (linia wodna) – teoretyczna krzywa wyznaczona poprzez przecięcie zewnętrznej powierzchni kadłuba jednostki pływającej płaszczyzną wodnicy konstrukcyjnej. Jest elementem rysunku teoretycznego statku wykreślanego przez konstruktora (szkutnika) na etapie projektowania kadłuba. W rzucie bocznym jest linią prostą. W uproszczeniu, jest to krzywa wyznaczona na kadłubie przez poziom spokojnej wody, przy określonym stopniu załadowania jednostki pływającej. Wodnica jest symetryczna względem płaszczyzny symetrii kadłuba.
  Płaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej, WK – pozioma płaszczyzna przecinająca kadłub jednostki pływającej. Jest jednym z elementów rysunku teoretycznego kadłuba statku wykreślanego przez konstruktora (szkutnika) na etapie projektowania jednostki. Pokrywa się ona z powierzchnią spokojnej wody przy zanurzeniu jednostki odpowiadającym przyjętemu w projekcie obciążeniu. Inaczej nazywana jest płaszczyzną konstrukcyjnej linii wodnej. Przecięcie płaszczyzny wodnicy konstrukcyjnej z bryłą kadłuba tworzy konstrukcyjną linie wodną. Krzywe tworzone przez przecięcie kadłuba płaszczyznami równoległymi do płaszczyzny wodnicy konstrukcyjnej nazywane są wodnicami i stanowią rzut poziomy kadłuba lub inaczej półszerz. Zarówno konstrukcyjna linia wodna, jak i przekrój poziomy kadłuba są symetryczne dla lewej i prawej burty, przez co zazwyczaj przedstawiane są dla jednej połowy jednostki.
  Przekrój poprzeczny – dwuwymiarowy przekrój ciała. W szczególności dotyczy to ciał o symetrii osiowej. Dla takich ciał przekrój poprzeczny, wraz z podaniem długości, w pełni określa jego kształt. Wówczas przekrój w płaszczyźnie zawierającej oś symetrii nazywa się przekrojem podłużnym. W najbardziej dosłownym znaczeniu przekrojem poprzecznym nazywamy obraz przedmiotu widziany po jego przecięciu, np. obraz słojów wewnątrz ściętego pnia drzewa.
  Kadłub statku wodnego – konstrukcja przestrzenna jednostki pływającej nadająca jej kształt oraz zapewniająca pływalność. Kształt i wytrzymałość kadłuba zależą od przeznaczenia jednostki i wymogów określonych przepisami (np. towarzystw klasyfikacyjnych).
  Konstrukcyjna linia wodna, w skrócie KLW – linia teoretyczna wyznaczona na powierzchni kadłuba jednostki pływającej. Położona jest w całości na poziomej płaszczyźnie nazywanej płaszczyzną wodnicy konstrukcyjnej odpowiadającej powierzchni spokojnej wody. Wyznaczona jest ona już w planach budowy jednostki i odpowiada przewidywanemu obciążeniu jednostki, czyli jej typowemu zanurzeniu. Płaszczyzna konstrukcyjnej linii wodnej dzieli jednostkę na jej część nawodną i podwodną. KLW jest jedną z wodnic, stąd jej alternatywna nazwa wodnica konstrukcyjna, w skrócie WK.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.