• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Linie kolejowe w Polsce

  Przeczytaj także...
  Warszawska Kolej Dojazdowa, WKD (wcześniej Elektryczna Kolej Dojazdowa lub Elektryczne Koleje Dojazdowe – EKD) – spółka zarządzająca wydzielonym systemem kolei miejskiej wykonująca przewozy pasażerskie na linii kolei normalnotorowej na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (linia 47) z odgałęzieniem Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (linia 48). Jest to najstarszy działający obecnie w Polsce tego typu system transportu publicznego.Kolej normalnotorowa – kolej, która używa torów z odległością między wewnętrznymi powierzchniami główek szyn wynoszącą 1435 mm.
  Kolej szerokotorowa – kolej o prześwicie większym niż uznawany za normalny, czyli 1435 mm. Istnieje w Rosji i innych krajach poradzieckich – prześwit od lat 60. XX wieku wynosi tam 1520 mm (poprzednio 1524 mm), Finlandii – 1524 mm, co jest pozostałością okupacji carskiej Rosji, Irlandii – 1600 mm, w Hiszpanii i Portugalii – 1667 mm, Indiach, Pakistanie i Bangladeszu – 1676 mm.

  Linie kolejowe w Polsce – elementy systemu transportowego w Polsce na który składają się linie normalnotorowe, szerokotorowe i wąskotorowe.

  Normalnotorowe i szerokotorowe linie kolejowe w Polsce według wykazów i numeracji zarządców udostępniających infrastrukturę przewoźnikom kolejowym:

 • Linie kolejowe CTL Maczki-Bór
 • Linie kolejowe Infra Silesia
 • Linie kolejowe JSK
 • Linie kolejowe KPK – LK
 • Linie kolejowe PKP PLK
 • Linie kolejowe UBB Polska.
 • Przewoźnik kolejowy – przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub zapewnia pojazdy trakcyjne.Zakład produkcyjny – przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielcze lub prywatne, zatrudniające określoną liczbę pracowników, wykonujące określone zadania w różnych gałęziach gospodarki.

  Kategorie linii kolejowych[]

  Linie kolejowe na terenie Polski podzielone zostały według parametrów eksploatacyjnych na 4 kategorie:

  Decyzję o zakwalifikowaniu linii kolejowej do odpowiedniej kategorii lub zmianie kategorii podejmuje zarządca infrastruktury.

  Kolej wąskotorowa – kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm. Kolej wąskotorowa cechuje się mniejszą zdolnością przewozową od kolei normalnotorowej, jednak można na niej stosować większe pochylenia i łuki o mniejszym promieniu, dzięki czemu jest nawet kilkakrotnie tańsza w budowie. Koleje wąskotorowe, początkowo niemal wyłącznie konne, rozpowszechniły się w przemyśle wydobywczym, hutnictwie, leśnictwie. Od połowy XIX wieku zaznacza się zróżnicowanie funkcji kolei wąskotorowych w zależności od prześwitu, następuje także częściowa unifikacja standardów k.w. Od połowy XIX wieku na k.w. stosuje się powszechnie trakcję parową, od końca XIX wieku wprowadza się na niektóre k. w. trakcję elektryczną, od połowy XX wieku także spalinową. Najstarsza nieprzerwanie funkcjonująca kolej wąskotorowa na świecie istnieje w Polsce – są to Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. (PKP LHS) – polski przewoźnik kolejowy oraz zarządca infrastruktury linii kolejowej nr 65 (LHS). Spółka jest własnością Skarbu Państwa (99,99 %) i PKP S.A. (0,01 %). Wchodzi w skład holdingu Grupa PKP. Jest członkiem Związku Pracodawców Kolejowych i Railway Business Forum.

  Linie małoobciążone[]

  Linie małoobciążone w Polsce charakteryzują się następującymi parametrami:

 • linia jedno- lub dwutorowa;
 • 12–15 par pociągów dziennie, nie więcej niż 3–5 pociągów na odcinku jednocześnie oraz nie więcej niż 2–3 pociągi na godzinę;
 • ruch pasażerski, towarowy lub mieszany;
 • maksymalna prędkość techniczna wynosi mniej niż 80 km/h.
 • W Polsce funkcjonuje ok. 4600 km linii małoobciążonych, co stanowi prawie 25% całej sieci. Linie te uznawane są za generator kosztów.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

  Linie kolejowe o znaczeniu państwowym[]

  Linia kolejowa o znaczeniu państwowym to linia kolejowa, której utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi.

  Transport kolejowy w Polsce – system transportu kolejowego działający na terenie Polski. Pierwsze linie kolejowe w obrębie współczesnych granic zostały otwarte w 1842 roku. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 długość czynnych linii kolejowych wynosiła 19 336 km, w tym 11 830,6 km zelektryfikowanych.CTL Maczki-Bór Sp. z o.o. (CTL MB) - polski zarządca infrastruktury kolejowej, firma wydobywcza i logistyczna. Spółka należy do holdingu CTL Logistics

  Linia kolejowa o znaczeniu obronnym to linia kolejowa o znaczeniu państwowym, której utrzymanie i eksploatację uzasadniają względy obronności państwa, w tym potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, planowana do objęcia osłoną techniczną.

  Linie kolejowe o znaczeniu państwowym – linie kolejowe w Polsce, których utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi.Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.

  Linia kolejowa o znaczeniu wyłącznie obronnym to linia kolejowa o znaczeniu państwowym, dla której jedynym kryterium zaliczenia do linii o znaczeniu państwowym są względy obronności państwa, w tym potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

  UBB Polska Sp. z o.o. – polski zarządca infrastruktury kolejowej. Spółka jest własnością niemieckiego przedsiębiorstwa Usedomer Bäderbahn GmbH (UBB), które jest częścią koncernu Deutsche Bahn (DB).Zarządca infrastruktury kolejowej – podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową na zasadach określonych w ustawie o transporcie kolejowym.

  Zobacz też[]

 • Koleje wąskotorowe w Polsce
 • Transport kolejowy w Polsce
 • Przypisy

  1. Wykaz uwzględnia oprócz linii kolejowych PKP PLK także linie kolejowe pod zarządem: JSK, PKP LHS, PKP SKM, PMT LK, WKD, a także niektórych zakładów produkcyjnych i jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987, Dział III, Rozdział 1).
  3. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1) s. 13.
  4. Analiza ekonomiczno-prawna w zakresie zagospodarowania linii kolejowych o niskiej rentowności. Urząd Transportu Kolejowego, s. 9.
  5. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94.

  Linki zewnętrzne[]

 • Interaktywna mapa linii kolejowych w Polsce
 • CTL Maczki-Bór
 • Infra SILESIA
 • Jastrzębska Spółka Kolejowa
 • Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe
 • Usedomer Bäderbahn
 • Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe Sp. z o.o. (KPK – LK) – polski zarządca infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorstwo należy do spółki Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (identyfikator literowy – SKMT, cyfrowy – 1351) – polskie przedsiębiorstwo transportowe, zarządzające wydzielonym systemem kolei miejskiej głównie na terenie aglomeracji Trójmiasta. Część kursów łączy ją ze Słupskiem, co de facto czyni go także przewoźnikiem regionalnym.
  PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. (PMTLK) - polski zarządca infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorstwo jest własnością spółek Pol-Miedź Trans (99%) i Mercus (1%).
  Infra SILESIA S.A. (DBINF) – zarządca infrastruktury kolejowej na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu Węglowego
  Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. – polski zarządca infrastruktury kolejowej należący do grupy kapitałowej JSW
  Koleje wąskotorowe w Polsce - sieć linii kolejowych na terenie Polski, których rozstaw toru jest mniejszy niż 1435 mm.
  Urząd Transportu Kolejowego – organ centralnej administracji państwowej podległy Ministerstwu Infrastruktury. Powstał na drodze przekształcenia dotychczasowego Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. Posiada 7 oddziałów terenowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.