• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Linie Neumanna

  Przeczytaj także...
  Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.Figury Widmanstättena (zwane również strukturami Thomsona) – wzory widoczne na przekroju poprzecznym meteorytów żelaznych typu oktaedryt, są spotykane również w szybko schłodzonych żeliwach. Figury Widmanstättena tworzą przecinające się linie: grubsze kamacytu i cieńsze taenitu. Nazwa figur pochodzi od Aloisa von Widmanstättena, który w 1808 roku opisywał je w rozmowach.
  Braunau – meteoryt żelazny należący do heksaedrytów, typu II AB, który spadł 14 lipca 1847 roku w mieście Broumov w Czechach. W meteorycie Braunau po raz pierwszy zidentyfikowane zostały przez Franza Ernesta von Neumanna, badacza meteorytów, linie Neumanna. Fragment meteorytu Braunau znajduje się w kolekcji Muzeum Mineralogicznym we Wrocławiu.
  Przykład linii Neumanna

  Linie Neumanna – sieć równoległych linii widocznych w strukturze meteorytu. Jest cechą meteorytów żelaznych zawierających kamacyt. Linie te powstają w kryształach kamacytu pod wpływem wysokiego ciśnienia (np. w czasie zderzeń planetoid). Nazwa linii pochodzi od Johanna G. Neumanna, który jako pierwszy zidentyfikował je w meteorycie Braunau w 1848 roku.

  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Kamacyt – minerał, krystaliczna postać stopu żelaza (Fe) i niklu (Ni), zawierającego do 10.46% niklu i 89.54% żelaza. Wstępuje w meteorytach żelaznych i żelazno-kamiennych. Kamacyt może tworzyć w meteorytach wewnętrzne struktury zwane figurami Widmanstättena i liniami Neumanna. Kamacyt nazywany jest też "żelazem belkowym". Największy udokumentowany kryształ kamacytu ma wymiary 92×54×23 cm.

  Zobacz też[]

 • Figury Widmanstättena
 • Przypisy

  1. Johann G. Neumann. Über die kristallinische Struktur des Meteoreisens von Braunau. „Naturwissenschaftliche Abhandlungen”. 3, s. 45-56, 1849 (niem.). 
  Meteoryt – pozostałość drobnego skalnego ciała niebieskiego (meteoroidu) przyciągniętego przez znacznie większe ciało niebieskie, która w postaci ciała stałego dotarła do jego powierzchni. Badaniem meteorytów i wszystkich aspektów z nimi związanych zajmuje się meteorytyka.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.