• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Linia komórkowa

  Przeczytaj także...
  Kultury komórkowe - procesy prowadzone in vitro mające na celu utrzymanie przy życiu, ekspansję i wykorzystywanie komórek organizmów żywych. Mogą to być kultury zarówno prokariotyczne jak i eukariotyczne. Do pierwszych należą między innymi kultury bakterii i mykoplazm, do drugich - hodowle drożdży, pierwotniaków, komórek roślinnych i zwierzęcych, w tym ludzkich.Fenotyp (gr. phainomai - przejawiać; typos - wzór, norma) – zespół cech organizmu, włączając w to nie tylko morfologię, lecz również np. właściwości fizjologiczne, płodność, zachowanie się, ekologię, cykl życiowy, zmiany biologiczne, wpływ środowiska na organizm. Fenotyp jest ściśle związany z genotypem, bowiem to właśnie oddziaływanie między genotypem a środowiskiem daje fenotyp. Dlatego ten sam genotyp może dać różne fenotypy w różnych środowiskach (tzw. plastyczność fenotypowa), lub odwrotnie - mimo odmiennych genotypów uzyskać podobny fenotyp.
  Nowotwór złośliwy (łac. neoplasma malignum; ang. cancer) - nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek. Charakteryzuje się szybkim wzrostem, atypią i brakiem torebki, czym m.in. różni się od nowotworu niezłośliwego.

  Linia komórkowakultura dzielących się komórek powstałych z podziału komórki (w praktyce więcej niż jednej) wyselekcjonowanej z organizmu wielokomórkowego.

  National Cancer Institute (NCI) – dział amerykańskiej rządowej agencji National Institutes of Health. NCI należy do finansowanych z budżetu federalnego organizacji badań i rozwoju (Federally Funded Research and Development Centers, FFRDCs). Obecnie dyrektorem NCI jest John E. Niederhuber. NCI koordynuje National Cancer Program; ośrodki NCI znajdują się w Bethesdzie i Fort Detrick w Maryland. NCI finansuje także badania prowadzone w całych Stanach Zjednoczonych.

  Do najbardziej znanych linii komórkowych należą linie powstałe z około 60 rodzajów nowotworów złośliwych, przechowywane przez National Cancer Institute; wśród nich również linia HeLa. Służą one między innymi do badań mechanizmów leżących u podstawy złośliwości nowotworów oraz umożliwiają testowanie nowych leków. Według obecnego stanu wiedzy linie komórek nowotworowych są ciągłe („nieśmiertelne”), to znaczy mogą przechodzić nieskończenie wiele podziałów, jednak ze względu na wysoką niestabilność genetyczną nowotworów po kilkunastu latach pasażowania komórki zmieniają swoje pierwotne właściwości (fenotyp).

  Bibliografia[]

 • Jerzy Bal: Biologia molekularna w medycynie: elementy genetyki klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14703-7.
 • Wincenty Kilarski: Strukturalne podstawy biologii komórki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-14070-0. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.