• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Linia kolejowa nr 91

  Przeczytaj także...
  Medyka – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Medyka. Miejscowość jest siedzibą gminy oraz rzymskokatolickiej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Linia kolejowa nr 91 Kraków GłównyMedykalinia kolejowa w południowo-wschodniej Polsce. Stanowi część pan-europejskiego szlaku E 30.

  Cesarsko-Królewskie Koleje Państwowe (niem. kaiserlich-königliche Staatsbahnen, kkStB), od roku 1915 Cesarsko-Królewskie Austriackie Koleje Państwowe (niem. kaiserlich-königliche österreichische Staatsbahnen) były dawną państwową spółką kolejową, działającą w austriackiej części Monarchii Austro-Węgierskiej, tzw. Przedlitawii.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Linia kolejowa nr 91 jest polskim odcinkiem dawnej Kolei Galicyjskiej im. Karola Ludwika, łączącej Kraków ze Lwowem. Pierwsze jednotorowe połączenie ukończono w latach 1856-1861. W 1892 roku kolej została znacjonalizowana przez władze Austro-Węgier i stała się częścią Cesarsko-Królewskich Kolei Państwowych. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 przeszła na własność Polskich Kolei Państwowych. Po II wojnie światowej odcinek na wschód od Medyki został przekuty na rozstaw szerokotorowy i przejęty przez Koleje Radzieckie, od 1991 należy do Kolei Ukraińskich.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

  Ruch pociągów[]

  Przewozy Regionalne[]

  Pociągi regio kursują na odcinku Kraków Główny – Przemyśl. Od strony Krakowa większość składów kończy bieg na stacji Tarnów lub Rzeszów Główny, bądź z Tarnowa kieruje się linią nr 96 do Nowego Sącza i Krynicy-Zdrój. Na pozostałym odcinku dominują połączenia relacji Tarnów – Rzeszów oraz Rzeszów – Przemyśl.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Rzeszów Główny – stacja kolejowa w Rzeszowie, położona na Podkarpaciu, ważny węzeł kolejowy Polski południowo-wschodniej. Według klasyfikacji PKP ma kategorię B.

  PKP Intercity[]

  Całą trasę z Krakowa do Medyki pokonuje tylko nocny pociąg pośpieszny relacji: WrocławKrakówLwów. Pociągi Twoich Linii Kolejowych kursują do Przemyśla przez Kraków i Rzeszów z wielu polskich miast.

  Modernizacja[]

  W latach 2011-2015 linia kolejowa na odcinku KrakówRzeszów jest modernizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Modernizacja ma na celu zwiększyć prędkość rozkładową linii na tym odcinku ze 120 do 160 km/h. Natomiast w latach 2010-2011 odbył się remont linii na odcinku RzeszówMedyka polegający m.in. na wymianie nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej.

  Twoje Linie Kolejowe (skrótowiec TLK) – nazwa handlowa (marka) dziennych oraz nocnych pociągów pospiesznych uruchamianych przez spółkę PKP Intercity S.A. od 4 kwietnia 2005. Głównym konkurentem pociągów są dwie marki Przewozów Regionalnych - interREGIO oraz REGIOekspres.Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.

  Zobacz też[]

 • Kolej galicyjska im. Karola Ludwika
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kraków Główny – dworzec kolejowy w Krakowie, obsługujący pociągi pasażerskie wszystkich rodzajów. Według kategoryzacji PKP ma najwyższą kategorię A.
  Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.
  Linia kolejowa E 30 - linia należąca do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Polski odcinek tej linii o długości 677 km łączy najważniejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski: Dolny Śląsk, Śląsk Opolski, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie.
  Tarnów – stacja kolejowa w Tarnowie, w województwie małopolskim, w Polsce. Według kategoryzacji PKP, dworzec ma kategorię A. Stacja znajduje się na międzynarodowej linii kolejowej E30 Zgorzelec-Medyka. Położona jest w południowej części miasta. Stacja posiada 3 perony: jednokrawędziowy peron 1 (posiada on też nieużywaną drugą krawędź od strony zachodniej) oraz wyspowe perony 2 i 3. Do 2008 istniał też wąski peron wyspowy 1A – obecnie rozebrany. Na stacji znajdują się dwie nastawnie ("Tr", "Tr1") wyposażone w urządzenia przekaźnikowe typu E. Ciekawostką jest stara sygnalizacja świetlna z sześciokomorowymi semaforami. Przez stację przechodzą następujące linie kolejowe:
  Linia kolejowa nr 96 – łączy stację Tarnów z przystankiem Leluchów. W całości jest zelektryfikowana. Linia ta jest popularnie określana jako „kryniczanka”. Na wielu odcinkach wzdłuż linii kolejowej płynie rzeka Poprad oraz biegnie widokowa droga lokalna z Krynicy-Zdroju do Piwnicznej.
  Kolej galicyjska im. Karola Ludwika (niem. k.k.priv. Galizische Carl Ludwig-Bahn (CLB)) – system kolei w Galicji (Austro-Węgry) wybudowany w latach 1856-1861 pod zarządem Leona Sapiehy (koncesja na budowę kolei została ostatecznie przyznana przez Franciszka Józefa 7 kwietnia 1858). Rozbudowywało go do 1892 roku C.K. Uprzywilejowane Towarzystwo Akcyjne Galicyjskiej Kolei Karola Ludwika – własność prywatna (koncesjonariusz 3 kolejnych koncesji wydanych w latach: 1867, 1883 i 1886). Linia przebiegała z zachodu na wschód po zewnętrznym północnym łuku Karpat. Wartość kapitału zakładowego w 1862 wynosiła 73,7 mln koron. 30 lat później, w 1891 wartość kapitału oszacowano na 186 mln koron.
  Koleje Rosyjskie (ОАО Российские железные дороги), RŻD (РЖД) – operator rosyjskiej sieci kolejowej, jedno z największych przedsiębiorstw transportowych na świecie, ma około 80% udział w całości przewozów w Rosji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.