• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Linia kolejowa nr 4  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Opoczno – miasto w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. Położone nad rzeką Wąglanką, na krańcu Wyżyny Przedborskiej, historycznie w Małopolsce. Stare Opoczno i Nowe Opoczno były miastami królewskimi Korony Królestwa Polskiego.Stadler FLIRT – rodzina elektrycznych i spalinowo-elektrycznych zespołów trakcyjnych, produkowanych od 2004 w zakładach szwajcarskiej firmy Stadler Rail, a od 2007 również w polskim zakładzie tej firmy w Siedlcach. Pod koniec sierpnia 2013 liczba sprzedanych pojazdów tej rodziny wynosiła 910.

  Linia kolejowa nr 4 Grodzisk MazowieckiZawiercie, Centralna Magistrala Kolejowalinia kolejowa o długości 223,859 km, przebiegająca przez województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Linię wybudowano w latach 1971–1977.

  Katowice – dworzec kolejowy oraz największa i najważniejsza stacja kolejowa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego mieszcząca się przy placu Wilhelma Szewczyka w ścisłym śródmieściu Katowic.Elektryczna sieć trakcyjna – zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi. Konstrukcje wsporcze są częścią składową sieci trakcyjnej, natomiast przewodów zasilaczy oraz kabli powrotnych nie zalicza się do sieci trakcyjnej.

  Linia jest linią magistralną, dwutorową, normalnotorową, zelektryfikowaną o znaczeniu państwowym i europejskim - jako część linii E 65.

  Spis treści

 • 1 Przebieg
 • 2 Charakterystyka techniczna
 • 3 Infrastruktura
 • 3.1 Rozgałęzienia
 • 3.2 Punkty eksploatacyjne
 • 4 Historia
 • 4.1 Projektowanie i budowa
 • 4.2 Pierwsze pociągi pasażerskie
 • 4.3 Podwyższenie prędkości do 160 km/h
 • 4.4 Modernizacja
 • 4.5 Dodatkowe perony
 • 4.6 Podwyższenie prędkości do 200 km/h
 • 5 Eksploatacja linii
 • 5.1 Ruch pociągów pasażerskich
 • 5.2 Ruch pociągów towarowych
 • 5.3 Testy taboru
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Linia kolejowa nr 61 – linia kolejowa w Polsce, łącząca stację Kielce ze stacją Fosowskie, powstała jako Kolej Herbsko-Kielecka.Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.

  Przebieg[]

  Linia rozpoczyna się na stacji Grodzisk Mazowiecki, do przystanku Jaktorów biegnie równolegle z linią kolejową nr 1 Warszawa Centralna – Katowice po jej północnej stronie. Za przystankiem Jaktorów linia nr 4 przebiega nad linią nr 1 i odgałęzia się na południe. Dalej linia przecina drogę krajową nr 50, linię kolejową nr 12 Skierniewice – Łuków (na którą można wjechać ze stacji Szeligi) oraz drogę ekspresową S8. Następnie linia przecina rzekę Pilicę, drogę krajową nr 48, linię kolejową nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom (na którą można wjechać ze stacji Idzikowice). W okolicy Opoczna linia przebiega nad linią kolejową nr 25 Łódź Kaliska – Dębica (bez możliwości wjazdu na nią) oraz przecina drogę krajową nr 12. W dalszej części linia przecina drogi krajowe nr 74 i 42. W okolicy Włoszczowy linia przebiega nad linię kolejową nr 61 Kielce – Fosowskie (na którą można wjechać ze stacji Włoszczowa Północ i posterunku odgałęźnego Knapówka). Następnie CMK przecina linię kolejową nr 64 Kozłów – Koniecpol (na którą można wjechać ze stacji Psary) oraz drogę krajową nr 46. Za drogą nr 46 linia zmienia kierunek z południowego na zachodni i biegnie w tym kierunku aż do okolic Myszkowa gdzie ponownie odbija na południe. Od okolic przystanku Myszków Mrzygłód do końcowej stacji Zawiercie linia biegnie równolegle z linią nr 1 (tory linii nr 4 są po stronie zewnętrznej, a linii nr 1 po stronie wewnętrznej).

  Odcinek linii kolejowej – część linii kolejowej zawarta między stacjami węzłowymi albo między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą stacją węzłową.Kolej normalnotorowa – kolej, która używa torów z odległością między wewnętrznymi powierzchniami główek szyn wynoszącą 1435 mm.

  Linia przebiega przez województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie.

  Linia podzielona jest na 4 odcinki:

 • A: Grodzisk MazowieckiIdzikowice (od 1,091 do 80,608)
 • B: Idzikowice – Knapówka (od 80,608 do 160,588)
 • C: Knapówka – Psary (od 160,588 do 170,479)
 • C: PsaryZawiercie (od 170,479 do 224,915)


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rozjazd - jest to urządzenie służące do zmiany kierunku przejazdu pojazdu szynowego, z toru zasadniczego na inny tor zwrotny (odgałęźny) lub odwrotnie.
  Posterunek odgałęźny – na kolei jest to posterunek ruchu zapowiadawczy biorący udział w prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych szlakach (odstępach).
  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Zawiercie – stacja kolejowa w Zawierciu, w województwie śląskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP oznaczona kategorią B (roczna odprawa w przedziale 1 - 2 mln ludzi). Jest jednym z największych dworców kolejowych w województwie śląskim.
  Droga krajowa nr 12 – droga krajowa klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach. Przebiega przez 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Przecina drogę krajową nr 18 (docelowo autostradę A18) na węźle Królów i autostradę A1 na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego (wiaduktem, bez węzła). Wschodnie odcinki trasy są częścią trasy europejskiej E372 (od Kurowa do Piask) i E373 (od Lublina do granicy z Ukrainą). Całkowita długość drogi nr 12 wynosi 746 km (z uwzględnieniem odcinków oznaczonych jako S12).
  Droga ekspresowa S8 – budowana polska droga ekspresowa przebiegająca od Wrocławia do Białegostoku. Łączy aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką. Trasa na odcinku Wrocław – Ostrów Maz. stanowi polską część trasy E67, natomiast odcinek Warszawa – Ostrów Maz. to polski odcinek trasy Via Baltica.
  Express InterCity Premium (skrót EIC Premium) – nazwa pociągów kategorii InterCity uruchamianych przez spółkę PKP Intercity. Pociągi będą składały się z ED250, które będą kursować na CMK z prędkością 200 km/h.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.11 sek.