• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Linia kolejowa nr 3  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Sokołowo – duża wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Września, przy drodze krajowej nr 15. Wieś graniczy bezpośrednio z Wrześnią i przekształca się w północne przedmieście miasta powiatowego.Łuków – miasto w środkowowschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba starostwa. Węzeł drogowy ze stacją węzłową. Przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy. Lokalny ośrodek usługowy rolnictwa. Największym ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską.

  Linia kolejowa nr 3 Warszawa ZachodniaKunowice – zelektryfikowana, magistralna linia kolejowa o znaczeniu państwowym, mająca długość 475,583 km. Stanowi jedną z najdłuższych linii kolejowych w Polsce, jest fragmentem międzynarodowej linii kolejowej E 20 (BerlinKunowicePoznańKutnoWarszawaTerespolMoskwa).

  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Łowicz Główny - stacja kolejowa w Łowiczu, w województwie łódzkim, w Polsce. Z Łowicza są bezpośrednie połączenia kolejowe między innymi z Warszawą, Łodzią, Skierniewicami, Kutnem, Sochaczewem oraz Płockiem

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Modernizacja
 • 2.1 Ochrona przyrody
 • 2.2 Na odcinku Rzepin – granica
 • 2.3 Na odcinku Warszawa Zachodnia – Rzepin
 • 2.4 Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego
 • 2.5 Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz
 • 3 Główne stacje
 • 3.1 Warszawa Zachodnia
 • 3.2 Sochaczew
 • 3.3 Łowicz Główny
 • 3.4 Kutno
 • 3.5 Konin
 • 3.6 Poznań Główny
 • 3.7 Zbąszynek
 • 3.8 Rzepin
 • 3.9 Kunowice
 • 4 Maksymalne prędkości
 • 5 Ruch pociągów
 • 5.1 PKP Intercity
 • 5.2 Przewozy Regionalne
 • 5.3 Koleje Mazowieckie
 • 5.4 Czas jazdy
 • 6 Ciekawostki
 • 7 Przypisy
 • Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Program Phare (ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) powstał w roku 1989 w celu udzielania materialnej pomocy państwom kandydującym do Wspólnot Europejskich. Zaniechany w 2007 na rzecz nowego programu Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.

  Historia[]

  Pierwszy projekt połączenia Poznania z Frankfurtem nad Odrą powstał w maju 1842, kiedy to marszałek sejmu prowincjonalnego Stanisław Poniński, burmistrz Poznania Eugeniusz Naumann i Karol Marcinkowski wystosowali odezwę do ziemian i mieszczan Poznańskiego w powyższej sprawie. Powołano w tej sprawie specjalną komisję, a Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego szczegółowo opisywała postępy przy realizacji projektu. Nie doszedł on jednak do skutku, z uwagi na odkładanie decyzji w tej sprawie przez rząd pruski. W latach 1925-1930 zmieniono przebieg linii na odcinku Chlastawa - Dąbrówka Zbąska w związku z budową stacji Zbąszynek. Pierwotny odcinek linii, wybudowany w 1870 pozostał czynny (powstał tymczasowy posterunek odgałęźny Boleń) do czasów przebudowy linii kolejowej nr 367 jako tymczasowy przebieg linii do Gorzowa Wielkopolskiego.. Zmieniono także przebieg linii na odcinku Poznań Górczyn - Poznań Główny, dzięki czemu umożliwiono wjazd na wybudowaną w 1919 roku a zlikwidowaną w 1997 roku stację Poznań Główny Towarowy przez nieistniejący już posterunek odgałęźny Poznań Główny Ppd. Pierwotny przebieg linii to częściowo rozebrane bocznice stacji Poznań Górczyn w odgałęziające się na wschodniej głowicy stacji w kierunku ulicy Hetmańskiej. Stacja Września uległa natomiast dwu przebudowom: w czasie II wojny światowej oraz w 1977 roku. Podczas pierwszej przebudowy w czasie II Wojny Światowej zmieniono przebieg linii (dzisiejszej łącznicy kolejowej nr 808) z Wrześni do Podstolic w związku z wydłużeniem południowej głowicy stacji Września. Stary przebieg trasy wyznacza dziś ulica Jagodowa we Wrześni. Natomiast podczas ostatniej przebudowy węzła Września dokonano zmiany przebiegu linii poprzez budowę odcinka Sokołowo Wrzesińskie - Podstolice w 1977 roku oraz korektę przebiegu za stacją Podstolice w kierunku Nekli. Pozostałościami korekty przebiegu linii są czynne łącznice: 807 Sokołowo Wrzesińskie - Września i 808 Września - Podstolice oraz działki ewidencyjne po starym przebiegu linii od Podstolic do Nekli.

  Poznań Garbary – stacja kolejowa w pobliżu północnego końca ulicy Garbary w Poznaniu. Powstała w 1888 roku. Podczas II wojny światowej poważnie zniszczona, odbudowana została w roku 1946. Przez lata nosiła nazwę Poznań Tama Garbary.Łowicz – miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Był miastem duchownym.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dyrektywa ptasia – potoczna nazwa dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, stanowiącej wersję skonsolidowaną wcześniejszej dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild Birds). Dyrektywa ptasia składa się z 20 artykułów i 7 załączników, które precyzują metody jej realizacji. W szczególnych przypadkach, określonych w art. 9 dyrektywy, dopuszcza się, by państwa członkowskie udzielały indywidualnych zezwoleń na odstępstwa od zakazów sformułowanych w dyrektywie.
  Koło – stacja kolejowa w Kole, w województwie wielkopolskim, w Polsce. Położona przy linii kolejowej nr 3 łączącej Warszawę Zachodnią z Kunowicami. Przy stacji znajduje się budynek dworca wybudowany w latach 1925-1928.
  Karol Marcinkowski (ur. 23 czerwca 1800 w Poznaniu, zm. 6 listopada 1846 w Dąbrówce Ludomskiej) – wielkopolski lekarz, społecznik, filantrop, inicjator budowy Bazaru w Poznaniu.
  Umowa AGTC – umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących, sporządzona w Genewie 1 lutego 1991 roku.
  Azory – przystanek kolejowy w Azorach, dzielnicy Kutna, w województwie łódzkim, w Polsce. Z tego przystanku pociągami osobowymi można dojechać do Płocka, Kutna i Sierpca.
  W granicach Poznańskiego węzła kolejowego odbywa się ruch regionalny, międzyregionalny i międzynarodowy. Średnio w ciągu doby na stacji Poznań Główny przyjmowanych i wyprawianych jest ok. 450 pociągów. W 1986 było to 165 pociągów na dobę (4 ekspresowe, 35 pospiesznych i 126 osobowych) w ciągu roku i 192 w szczycie letnim.
  Berlin-Warszawa-Express, BWE – nazwa międzynarodowych pociągów kategorii EuroCity kursujących od 30 września 2001 roku pomiędzy Berlinem Hauptbahnhof a Warszawą Wschodnią przez Frankfurt nad Odrą oraz Poznań Główny. Wspólny projekt BWE powstał z inicjatywy spółki PKP Intercity oraz Deutsche Bahn jako kontynuacja dotychczasowych pociągów kategorii EuroCity Varsovia, Berolina, Paderewski i Posnania.

  Reklama