Linia kolejowa nr 1

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output td.lk{background-color:#f8f9fa;position:relative;padding:0;width:20px;height:20px;vertical-align:top;background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output td.lk>img{background-color:#f9f9f9}.mw-parser-output td.lk>div{position:absolute;left:0;top:0;padding:0}.mw-parser-output td.lkELC{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/BSicon_eELC.svg/20px-BSicon_eELC.svg.png")}.mw-parser-output td.lkexELC{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/BSicon_exBL.svg/20px-BSicon_exBL.svg.png")}.mw-parser-output td.lkSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/BSicon_STR.svg/20px-BSicon_STR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkexSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/BSicon_exSTR.svg/20px-BSicon_exSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkLSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/BSicon_LSTR.svg/20px-BSicon_LSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkexLSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/BSicon_exLSTR.svg/20px-BSicon_exLSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lktSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/BSicon_tSTR.svg/20px-BSicon_tSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkextSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/BSicon_extSTR.svg/20px-BSicon_extSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkuSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/BSicon_uSTR.svg/20px-BSicon_uSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkuexSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/BSicon_uexSTR.svg/20px-BSicon_uexSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkuLSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/BSicon_uLSTR.svg/20px-BSicon_uLSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkuexLSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/BSicon_uexLSTR.svg/20px-BSicon_uexLSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkutSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/BSicon_utSTR.svg/20px-BSicon_utSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkuextSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/BSicon_uextSTR.svg/20px-BSicon_uextSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkvSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/BSicon_vSTR.svg/20px-BSicon_vSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkevSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/BSicon_evSTR.svg/20px-BSicon_evSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkxvSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/BSicon_xvSTR.svg/20px-BSicon_xvSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkexvSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/BSicon_exvSTR.svg/20px-BSicon_exvSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkvLSTR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/BSicon_vLSTR.svg/20px-BSicon_vLSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkvLSTR-{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/BSicon_vLSTR-.svg/20px-BSicon_vLSTR-.svg.png")}.mw-parser-output td.lkvL-STR{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/BSicon_v-LSTR.svg/20px-BSicon_v-LSTR.svg.png")}.mw-parser-output td.lkkm{text-align:right;vertical-align:middle;padding:0 .5em!important;font-size:80%;white-space:nowrap;background-color:#f8f9fa}.mw-parser-output td.lkopis{padding-left:2px!important}

Linia kolejowa nr 1 Warszawa ZachodniaKatowice – zelektryfikowana, prawie w całości dwutorowa linia kolejowa o długości 316,066 km. W latach 1845–1847 otwarto odcinek Warszawa ZachodniaDąbrowa Górnicza Ząbkowice (Kolej Warszawsko-Wiedeńska), a w roku 1859 odcinek Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Katowice.

Linia kolejowa nr 728 – pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa, łącząca rozjazd 46 stacji Tczew z rejonem ZTB stacji Zajączkowo Tczewskie. Linia kolejowa 774 – obecnie nieczynna, pierwszorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa, łącząca dawne posterunki odgałęźne Marciszów Górny i Krużyn.

Historia[ | edytuj kod]

Do I wojny światowej[ | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Kolej Warszawsko-Wiedeńska.

Projekt budowy linii kolejowej z Warszawy (znajdującej się wówczas w zaborze rosyjskim) do granicy z zaborem austriackim powstał już w 1835. Ponieważ ze stacji Granica w miejscowości Maczki (obecnie dzielnica Sosnowca), leżącej nad granicą zaborów, projektowany szlak miał się łączyć z linią kolejową przez Kraków do Wiednia, projektowana linia otrzymała nazwę Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Trasę przeprowadzono według projektu inż. Stanisława Wysockiego.

Linia kolejowa nr 574 – zelektryfikowana, jednotorowa linia kolejowa łącząca stację techniczną Radzice ze stacją Idzikowice. Linia kolejowa nr 20 – zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa o długości 13,951 km łącząca stacje Warszawa Główna Towarowa i Warszawa Praga.

W 1839 utworzono Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i w 1840 rozpoczęto roboty na odcinku z Warszawy do Skierniewic. Początkowo rozważano wybór trakcji parowej lub powozów ciągniętych po szynach przez konie, lecz ostatecznie zdecydowano się na nowoczesną trakcję parową. Towarzystwo jednak zbankrutowało w 1842, co spowodowało wstrzymanie robót. Mimo to, 4 lipca 1843 rząd Królestwa powołał Zarząd Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i podjął prace w 1844. W listopadzie tego roku ukończono pierwszy odcinek linii z Warszawy do Pruszkowa. 28 listopada 1844 przejechał nim pierwszy pociąg wiozący namiestnika Królestwa i zaproszonych gości. Droga zajęła 26 minut, a powrotna 20 minut.

Linia kolejowa nr 203 – łącząca stację Tczew ze stacją Kostrzyn. Linia ta jest częścią strategicznie ważnej do 1945 roku magistrali kolejowej, łączącej Berlin ze stolicą Prus Wschodnich – Królewcem (tzw. Ostbahn).Linia kolejowa nr 510 – zelektryfikowana, jednotorowa linia kolejowa łącząca stację Warszawa Główna Towarowa z posterunkiem odgałęźnym Warszawa Aleje Jerozolimskie. Ma status linii o znaczeniu państwowym.

Otwarcie do ruchu[ | edytuj kod]

14 czerwca 1845 ukończono odcinek do Grodziska Mazowieckiego i wówczas otwarto kolej do użytku. 15 października 1845 kolej doprowadzono do Skierniewic i Łowicza, 1 grudnia 1846 do Częstochowy, a 1 kwietnia 1848 do granicy w Maczkach. Cała linia miała długość 327,6 km i miała 27 stacji. Była to pierwsza linia kolejowa na ziemiach Królestwa Polskiego, a zarazem druga linia kolejowa w całym Imperium Rosyjskim (w skład którego wchodziły ziemie zaboru rosyjskiego) po zbudowanym wcześniej krótkim odcinku Carskosielskiej drogi. Jako wyjątek wśród kolei na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego miała ona szerokość toru 1435 mm (przyjętą za standard w większości państw Europy i współczesnych kolejach polskich), w przeciwieństwie do stosowanej w Rosji od 1843 szerokości 1524 mm.

Linia kolejowa nr 24 – łącząca stację Piotrków Trybunalski ze stacją Biały Ług wybudowana w roku 1975 i otwarta 12 grudnia 1977 roku dla ruchu towarowego, a 1 stycznia 1987 dla ruchu pasażerskiego. 1 maja 2000 roku zrezygnowano z ruchu pasażerskiego. Obecnie prowadzony jest wyłącznie ruch towarowy dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów oraz dla firm Auto-Cat i Sempertans.Katowice – dworzec kolejowy oraz największa i najważniejsza stacja kolejowa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego mieszcząca się przy placu Wilhelma Szewczyka w ścisłym śródmieściu Katowic.

W pierwszym roku funkcjonowania kolei (1845) przewieziono 143 600 pasażerów i 143 300 cetnarów towarów. Tabor kolejowy wówczas składał się z 8 lokomotyw parowych (opalanych drewnem), 58 wagonów osobowych i 62 towarowych. W 1848 liczba lokomotyw sięgnęła już 35, wagonów osobowych 87 i towarowych 312.

W latach 1859 i 1862 otwarto połączenia do granicy pruskiej: z Ząbkowic do stacji Sosnowiec i z Łowicza do Aleksandrowa Kujawskiego, łączące odpowiednio z Katowicami i Toruniem w zaborze pruskim. W 1866 wybudowano połączenie pomiędzy Koluszkami a Łodzią (dziś Łódź Fabryczna).

Linia kolejowa nr 939 – jednotorowa, częściowo zelektryfikowana linia kolejowa łącząca posterunek bocznicowy szlakowy Łódź Dąbrowa PBSZ ze stacją Łódź Dąbrowa Przemysłowa. Linia kolejowa nr 445 – zelektryfikowana, w większości dwutorowa linia kolejowa łącząca stację Warszawa Zachodnia z przystankiem Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Rozbudowy i modernizacje[ | edytuj kod]

Kolej poddawana była stałej modernizacji technicznej wraz z rozwojem techniki kolejowej. Od 1859 parowozy opalano węglem. W latach od 1860 do 1880 ułożono drugi tor od Warszawy do Ząbkowic. W 1890 liczba lokomotyw sięgnęła 287, wagonów osobowych 432 i towarowych 8718; liczba przewiezionych pasażerów sięgnęła 2,5 miliona, a ładunków 2,7 miliona ton. Do 1901 lokomotywy dla kolei warszawsko-wiedeńskiej kupowano w fabrykach zachodnioeuropejskich; dopiero po tej dacie używano lokomotyw rosyjskich, jednakże różniących się rozstawem kół.

Linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy – linia kolejowa łącząca Warszawę z Krakowem przez Warkę, Radom, Skarżysko-Kamienną, Kielce, Sędziszów i Kozłów.Linia kolejowa nr 32 – łącząca stację Czeremcha ze stacją Białystok. Obecnie na linii tej jest niewielki ruch towarowy i pasażerski. W 2006 roku Samorząd województwa podlaskiego zakupił w sumie 6 szynobusów, które kursują na liniach Białystok–Czeremcha, Czeremcha–Siedlce, Czeremcha–Hajnówka. Miało to uratować tę lokalną linię przed zamknięciem, gdyż stan torów jest zły i tradycyjne pociągi mogły się poruszać z prędkością 30 km/h. Szynobusy jeżdżą na tej trasie z prędkością 60 km/h.

Łącznie z budową kolei w Warszawie w 1845 zbudowano okazały gmach Dworca Wiedeńskiego projektu arch. Henryka Marconiego. Dworzec nie zachował się do dzisiejszych czasów; w jego miejscu znajduje się obecnie stacja metra „Centrum”. W Warszawie umiejscowiono też Warsztaty Główne kolei. W 1875 otwarto Szkołę Techniczną Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Linia kolejowa 991 – pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa, łącząca rejony SPA i SPC stacji Szczecin Port Centralny z bocznicą stacyjną Szczecin Port Centralny Lokomotywownia. Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.

W latach 1857-1864 kolej była dzierżawiona przez spółkę niemiecką; poza tym okresem pozostawała w polskich rękach. W 1912 Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska została upaństwowiona przez rząd rosyjski. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę została włączona do systemu kolei polskich.

W niepodległej Polsce[ | edytuj kod]

Elektryfikacja[ | edytuj kod]

Pierwsze elektryczne pociągi w Radomsku (tuż po 1957 r.). Na fotografii lokomotywa elektryczna ET21-45

Elektryfikację rozpoczęto w 1937 roku na odcinku Grodzisk MazowieckiŻyrardów; dalszą elektryfikację linii przerwała II wojna światowa. Przedwojenne projekty przewidywały elektryfikację linii na odcinku do Koluszek, jednak miało to nastąpić po elektryfikacji węzła warszawskiego, która miała być ukończona w 1941 roku.

Linia kolejowa 679 – magistralna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa, łącząca stację Chałupki z przejściem granicznym Chałupki – Bohumín. Linia kolejowa nr 851 – znaczenia miejscowego, dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia państwowego, łącząca posterunek odgałęźny Szczecin Wstowo ze stacją Szczecin Gumieńce.

Po wojnie prace nad elektryfikacją podjęto w 1947 r. od odbudowy infrastruktury na odcinku do Żyrardowa. Pierwszy pociąg elektryczny przejechał nią 16 stycznia 1950 r. W kolejnych latach sukcesywnie oddawano kolejne odcinki w kierunku do Katowic, m.in. 30 kwietnia ukończono odcinek do Koluszek. Odcinek Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Centralna został zelektryfikowany dopiero w 1967 roku

Linia kolejowa nr 874 – jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia miejscowego, łącząca posterunek odgałęźny Kleszczów z posterunkiem odgałęźnym Ciepłownia. Linia kolejowa nr 809 – pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa o znaczeniu państwowym, łącząca stację Barłogi z posterunkiem odgałęźnym Borysławice.

Modernizacja szlaku Warszawa–Koluszki[ | edytuj kod]

W latach 2006-2008 został przeprowadzony 1. etap modernizacji linii. Wyremontowano odcinek KoluszkiSkierniewice (Miedniewice) oraz fragment linii kolejowej nr 17 Łódź WidzewKoluszki, dzięki czemu umożliwiono pociągom rozwinięcie prędkości do 140 km/h i skrócenie czasu przejazdu na całym zmodernizowanym odcinku do 32 minut, zaś z Łodzi do Warszawy do 82 minut.

Linia kolejowa nr 291 - łączy stację Wałbrzych Szczawienko ze stacją Meziměstí i z przejściem granicznym Mieroszów-Meziměstí (PL/CZ).Łowicz – miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Był miastem duchownym.

W marcu 2011 ruszył 2. etap modernizacji linii na odcinku Skierniewice (Miedniewice) – Warszawa Zachodnia. Po modernizacji prędkość pociągów wzrośnie do 160 km/h na odcinku Skierniewice (Miedniewice) – Warszawa Włochy oraz do 90 km/h na odcinku Warszawa WłochyWarszawa Zachodnia, dzięki czemu podróż pociągiem z Warszawy do Łodzi będzie trwała około 70 minut.

Linia kolejowa nr 436 – zelektryfikowana, jednotorowa linia kolejowa łącząca posterunek odgałęźny Czerwieńsk Południe z posterunkiem odgałęźnym Czerwieńsk Wschód. Linia kolejowa nr 61 – linia kolejowa w Polsce, łącząca stację Kielce ze stacją Fosowskie, powstała jako Kolej Herbsko-Kielecka.

Modernizacja szlaku Koluszki–Częstochowa[ | edytuj kod]

W latach 2014-2015 wyremontowano odcinek KoluszkiCzęstochowa, dzięki czemu umożliwiono pociągom rozwinięcie prędkości do 120 km/h i skrócenie czasu przejazdu na całym zmodernizowanym odcinku do 2 godzin.

Modernizacja szlaku Częstochowa–Dąbrowa Górnicza Ząbkowice[ | edytuj kod]

W 2014 roku zakończyła się modernizacja linii na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Wraz ze zmianą rozkładu jazdy w grudniu 2014 pociągi kursują tą trasą z prędkością 120 km/h. W ramach modernizacji odnowiono perony w Łazach, Wiesiółce, Chruszczobrodzie, Dąbrowie Górniczej Sikorce oraz Dąbrowie Górniczej Ząbkowice.

Linia kolejowa nr 926 – linia kolejowa pomiędzy Zubkami Białostockimi, a Straszewem. Linia została otwarta w 1950 r., a jej długość wynosi 3,36 km. Linia kolejowa nr 897 – obecnie nieczynna, jednotorowa, częściowo zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia miejscowego, łącząca posterunek odgałęźny Panewnik ze stacją techniczną KWK Śląsk. Linia obejmuje tor 2 na danej stacji.

20 lipca 2017 PKP PLK podpisały z przedsiębiorstwem ZUE umowę na modernizację odcinka CzęstochowaZawiercie. Kontrakt objął remont 10 stacji i przystanków, 19 peronów, 44 km torów i sieci trakcyjnej, 15 przejazdów kolejowo-drogowych oraz 31 obiektów inżynierskich.

Linia kolejowa nr 200 – zelektryfikowana, w większości dwutorowa linia kolejowa łącząca stację Gliwice ze stacją techniczną KWK Sośnica. Linia kolejowa nr 69 Rejowiec – Hrebenne – niezelektryfikowana jednotorowa linia kolejowa o długości 135,801 km, łącząca Rejowiec z Hrebennem przez Krasnystaw, Susiec i Bełżec.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Linia kolejowa 992 – pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa, łącząca rejony SPA i SPC stacji Szczecin Port Centralny.
Linia kolejowa nr 134 - linia łącząca stację Jaworzno Szczakowa ze stacją Mysłowice. Linia ta wchodzi w skład międzynarodowej linii kolejowej E 30.
Linia kolejowa nr 871 – obecnie nieczynna, jednotorowa, dawniej zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia miejscowego, łącząca dawny posterunek bocznicowy Wanda z dawną bocznicą szlakową KWK Michał.
Linia kolejowa nr 244 – zamknięta linia kolejowa łącząca Morzeszczyn z Gniewem. Położona w województwie pomorskim oraz na obszarze Oddziału Regionalnego PKP PLK w Gdańsku.
Maczki – wschodnia, niewielka i otoczona zewsząd lasami dzielnica Sosnowca, na skraju Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, posiadająca głębokie tradycje kolejarskie a wynikające z historycznie strategicznego położenia na mapie Europy, na granicy dwóch zaborów (końcowa stacja Granica Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej). Maczki to zielone płuca Sosnowca oraz ulubione miejsce weekendowych wycieczek rowerowych.
Linia kolejowa nr 18 – linia kolejowa łącząca stację Kutno ze stacją Piła Główna. Przebiega przez obszar województwa łódzkiego, województwa kujawsko-pomorskiego i województwo wielkopolskiego, zaliczona do linii o znaczeniu państwowym.
Linia kolejowa nr 979 – jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia miejscowego, łącząca rozjazd 555 z rozjazdem 540 w rejonie TGC na stacji Tarnowskie Góry.

Reklama