• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Linia śrubowa

  Przeczytaj także...
  MathWorld – encyklopedia matematyczna online, sponsorowana przez Wolfram Research, twórcę i producenta programu Mathematica; współsponsorem jest National Science Foundation (National Science Digital Library).Jean-Marie Lehn (ur. 30 września 1939 w Rosheim, Francja) - chemik francuski, jeden ze współtwórców, pionierów chemii supramolekularnej. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1987.
  Tworząca walca – prosta przesuwającą się równolegle wzdłuż krzywej płaskiej (podstawy walca) kreśląc powierzchnię walcową.

  Linia śrubowa (helisa) to krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi.

  Krzywa śrubowa prawoskrętna

  Wzór we współrzędnych kartezjańskich:

  gdzie:

  Walec jest bryłą geometryczną ograniczoną powierzchnią walcową i dwiema płaszczyznami nierównoległymi do jej tworzącej. Jeżeli płaszczyzny są prostopadłe do tworzącej, wówczas jest to walec prosty.Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątny) – prostoliniowy układ współrzędnych o parach prostopadłych osi. Nazwa pojęcia pochodzi od łacińskiego nazwiska francuskiego matematyka i filozofa Kartezjusza (wł. René Descartes), który wprowadził te idee w 1637 w traktacie La Géométrie, (wcześniej układ taki stosował, choć nie rozpropagował go, Pierre de Fermat).
 • jest promieniem walca,
 • jest ilorazem prędkości ruchu punktu po tworzącej przez prędkość kątową obrotu walca.
 • Jeśli , to linia jest prawoskrętna, a jeśli , to linia jest lewoskrętna.

  Stożek (dawniej konus) – bryła ograniczona przez powierzchnię stożkową, której linia kierująca jest zamknięta, oraz przez płaszczyznę przecinającą powierzchnię stożkową. Część płaszczyzny wycięta przez powierzchnię stożkową stanowi podstawę stożka. Może mieć ona kształt dowolnej figury płaskiej. Kierującą powierzchni stożkowej może być obwód podstawy. Wysokością stożka nazywamy odległość wierzchołka od płaszczyzny podstawy.Helikoida to powierzchnia, którą tworzy prosta obracająca się wokół innej prostej ze stałą prędkością kątową i jednocześnie przesuwająca się równolegle do tej prostej ze stałą prędkością liniową. Jej nazwa pochodzi od jej pokrewieństwa z linią śrubową (helisą): przez każdy punkt helikoidy przechodzi linia śrubowa całkowicie w niej zawarta. Helikoida jest jedną z pierwszych odkrytych powierzchni minimalnych, jest też powierzchnią prostokreślną.

  Przykłady[]

  W muzyce przestrzeń jest często modelowana za pomocą helis lub podwójnych helis

 • Spiralna struktura kryształu molekularnego opisana w Lehn et al. in Helv. Chim. Acta., 2003, 86, 1598–1624.

 • Naturalna, lewoskrętna sprala, utworzona przez pnącze.

 • Cząstka naładowana w jednorodnym polu magnetycznym poruszająca się po spirali.

  Krzywa – w matematyce jedno z fundamentalnych pojęć takich dziedzin jak geometria, czy geometria różniczkowa; stosowane również w mowie potocznej. Mimo intuicyjnej prostoty okazało się ono być bardzo trudne do ścisłego zdefiniowania. Poprawna definicja powinna obejmować „dowolną linię” (w szczególności na płaszczyźnie lub przestrzeni trójwymiarowej), w tym także linię prostą, która mogłaby się rozgałęziać i przerywać.
 • Spiralna sprężyna.

 • Zobacz też[]

 • helikoida
 • Linki zewnętrzne[]

 • Linia śrubowa (ang.) w encyklopedii MathWorld • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.