• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lingua

  Przeczytaj także...
  Socrates II (ang. programme Socrates II) – program edukacyjny uruchomiony przez UE w 2000 r. jako kontynuacja programu Socrates I. Podobnie jak poprzednik nazwę otrzymał na cześć żyjącego od 469 do 399 p.n.e. jednego z największych filozofów greckich – Sokratesa. Program przewidziany został na kolejnych sześć lat i zakończył się w 2006 r. Podobnie jak w poprzednim projekcie uczestniczyły w nim zarówno kraje członkowskie UE, jak i nie należące: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz stowarzyszone, starające się o członkostwo – cześć z nich przyjęta została w roku 2004 i 2007 – (por. Rozszerzenie 2004 i 2007): Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja i Węgry. Sokrates II skupił się przede wszystkim na wspomaganiu współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, podnoszeniu jakości nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych. W dalszym ciągu jednym z istotnych celów było propagowanie idei Europy Narodów – zgodnie z dewizą UE – Jedność w różnorodności (łac. In varietate concordia). Cele pozostały w zasadzie takie same, rozszerzono tylko działanie programu o nowe kraje nieczłonkowskie.Socrates (ang. programme Socrates) – program edukacyjny uruchomiony przez UE w 1995 r. początkowo jako kontynuacja programu Erasmus. Nazwę otrzymał na cześć żyjącego od 469 do 399 p.n.e. jednego z największych filozofów greckich – Sokratesa.
  Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Program Lingua (ang. Programme to Promote Foreign Language Learning - Lingua) - część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca promocji nauczania języków obcych mająca na celu doskonalenie znajomości języków obcych. Program Lingua został zapoczątkowany w 1989 r. i skierowany przede wszystkim do uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli. Następnie rozszerzono jego działanie o obywateli Unii Europejskiej pracujących zawodowo na jej terenie.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Program Leonardo da Vinci (ang. Leonardo da Vinci programme) - oddzielny program edukacyjny finansowany z funduszy Unii Europejskiej, stanowiący od 2007 r. część większego Lifelong Learning Programme. Program został nazwany aby oddać hołd Leonardowi da Vinci, wszechstronnemu artyście, naukowcowi i wynalazcy, żyjącemu w XVI w. we Włoszech i Francji. Program został zrealizowany w dwóch edycjach:

  Podstawowym celem programu jest popieranie kształcenia i dokształcenia nauczycieli przez refundację kursów językowych, inicjowanie programów wymiany uczniów, wspieranie młodzieży studiującej za granicą oraz kształcenie i dokształcanie językowe pracowników sektora gospodarki.

  Program podzielony jest na pięć sekcji:

 • Lingua A i Lingua D zajmuje się wspomaganiem realizacji europejskich projektów kształcenia kadry pedagogicznej i jej oceną oraz rozwojem pomocy dydaktycznych w nauczaniu języków obcych,
 • Lingua B zajmuje się wspieraniem kursów dokształcających w zakresie języków obcych oraz poprawą umiejętności metodycznych i merytorycznych nauczycieli języków obcych,
 • Lingua C zajmuje się pomocą dla przyszłych nauczycieli (między innymi przez finansowanie stażu w jednym z 25 państw UE),
 • Lingua E wspiera projekty oświatowe, wspomagające nauczanie języków obcych, zwłaszcza te dotyczące młodzieży.
 • 31 grudnia 2006 roku dobiegła końca edycja pakietu Lingua w programie Socrates II (realizowana w latach 2000 - 2006/2007). Wszelkie działania zakończone zostały 31 sierpnia 2007 r. Kontynuacją programu jest program Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie), przewidziany do realizacji w latach 2007 - 2013 i nowe dwa pakiety: Lingua 1 (promowanie nauki języków obcych) i Lingua 2 (opracowywanie materiałów dydaktycznych do nauki języków).

  Lingua 1 jest przede wszystkim ukierunkowana na:

 • uświadamianie obywatelom wielojęzyczności Unii i korzyści, jakie daje "uczenie się przez całe życie" języków obcych,
 • szerokie udostępnianie językowych pomocy dydaktycznych,
 • zapewnienie jeszcze większego wsparcia osobom uczącym się języków obcych,
 • rozpowszechnianie informacji o nowych metodach nauczania.
 • przedstawianie korzyści z nauki języków obcych,
 • motywowanie do nauki języków obcych (w tym uczenia się sposobów uczenia się języków),
 • ułatwianie dostępu do nauki języków obcych,
 • Lingua 2 - jest kontynuacją działań jakie rozpoczęto w sekcji Lingua D pierwszej edycji pakietu i ukierunkowana jest na:

  Akcja ta jest w szczególności ukierunkowana na działania:

 • wspieranie nowych rozwiązań w ramach opracowywania narzędzi nauczania i uczenia się języka dla wszystkich sektorów edukacji,
 • wspieranie wymiany sprawdzonych praktyk,
 • zapewnienie szerokiego wachlarza materiałów do nauki języków
 • zachęcanie do nabywania biegłości w językach obcych na poziomie pozwalającym sprostać określonym wymaganiom (nie związanym z wykonywaniem konkretnego zawodu gdyż w takim wypadku odpowiadałyby to założeniom Programu Leonardo da Vinci)
 • ulepszenie dystrybucji i zwiększenie dostępności produktów,
 • finansowanie środków medialnych i materiałów edukacyjnych do nauczania języków obcych,
 • finansowanie metod i narzędzi służących uznawaniu i ocenie umiejętności językowych,
 • finansowanie programów nauczania,
 • Bibliografia[]

 • Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej (pol.)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.