• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Limfocyt dziewiczy

  Przeczytaj także...
  Komórki prezentujące antygen (ang. antigen presenting cell - APC) – rodzaj komórek, na których powierzchni znajdują się cząsteczki białek MHC klasy II. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje APC:Limfocyty – komórki układu odpornościowego należące do agranulocytów z grupy leukocytów, uczestniczące i będące podstawą odpowiedzi odpornościowej swoistej. Są to komórki o średnicy 6-15 μm, posiadające duże jądro i skąpą cytoplazmę. Stężenie limfocytów we krwi obwodowej człowieka wynosi 1,1–3,5 × 10/l, co stanowi 25-35% populacji leukocytów.
  Antygen (źródłosłów niejasny: stgr. ἀντί anti - przeciw, γένος genos - ród, rodzaj; przytaczane także ang. antigen = antibody generator, generator przeciwciał) – substancja, która wykazuje:

  Limfocyt dziewiczy – każdy limfocyt, który nie był jeszcze pobudzony przez antygen. Limfocyty dziewicze posiadają zwykle receptory o niższym powinowactwie do antygenu, niż w przypadku limfocytów pamięci.

  Limfocyty T dziewicze mogą być pobudzane jedynie przez profesjonalne komórki prezentujące antygen, dlatego ich pobudzenie następuje trudniej od limfocytów pamięci. Natomiast dziewicze limfocyty B, w odróżnieniu od komórek pamięci, nie funkcjonują zwykle jako komórki prezentujące antygen.




  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.