• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Limanowa - gmina wiejska

  Przeczytaj także...
  Męcina – wieś w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Gmina Jodłownik – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.

  Limanowagmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.

  Siedziba gminy to Limanowa. Na terenie gminy znajdują się liczne ośrodki agroturystyczne.

  Według danych z 31 grudnia 2005 (dane GUS) gminę zamieszkiwało 22 756 osób.

  Młynne – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Limanowa ma obszar 152,39 km², w tym:

 • użytki rolne: 61%
 • użytki leśne: 32%
 • Gmina stanowi 16,01% powierzchni powiatu.

  O walorach Gminy Limanowa decydują doskonałe warunki klimatyczne, oraz urozmaicona rzeźba terenu pokryta w większości górskimi lasami, stanowiącymi 40% obszaru gminy. Czynniki te sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi i wpływają korzystnie na samopoczucie. Obok klimatu o bogactwie tej ziemi stanowią piękne krajobrazy. Stosunkowo łatwo dostępne góry otaczające poszczególne miejscowości wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu i bogatą szatą roślinną, tworzą świetny teren dla rozwoju turystyki, rekreacji i różnych form czynnego wypoczynku. Gmina Limanowa położona jest w paśmie Beskidu Wyspowego obejmuje obszar ok. 152 km². W skład gminy wchodzi 21 wsi, które zamieszkuje 23 tysiące mieszkańców. Atutami gminy są urozmaicone tereny górskie, przez które prowadzą liczne szlaki turystyczne ułatwiające poznanie i rozwój turystyki pieszej. Centrum administracyjne gminy stanowi miasto Limanowa. Dla całego powiatu miasto spełnia rolę głównego ośrodka administracyjno- usługowo-kulturalnego.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Gmina Słopnice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. Gmina powstała 1 stycznia 1997r. dekretem ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza. W latach 1997-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim, a od 1999 r. jest położona w województwie małopolskim

  Demografia[]

  Dane z 31 grudnia 2005 (dane GUS):

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Limanowa w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Limanowa.png

  Miejscowości[]

  Bałażówka, Kanina, Kisielówka, Kłodne, Koszary, Lipowe, Łososina Górna, Makowica, Męcina, Młynne, Mordarka, Nowe Rybie, Pasierbiec, Pisarzowa, Rupniów, Siekierczyna (sołectwa: Siekierczyna I i Siekierczyna II), Sowliny, Stare Rybie, Stara Wieś (sołectwa: Stara Wieś I i Stara Wieś II), Walowa Góra, Wysokie.

  Kłodne – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.Województwo nowosądeckie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 - 1998. Położone w południowej części Polski, przy granicy ze Słowacją. Graniczyło od wschodu z województwem krośnieńskim, od północy z tarnowskim i krakowskim, a od zachodu z bielskim. Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.

  Zabytki i obiekty sakralne[]

 • Męcina: Kościół św. Antoniego w Męcinie;
 • Nowe Rybie: Kościół Znalezienia Krzyża Świętego i Trójcy Świętej w Nowym Rybiu;
 • Pisarzowa: Kościół św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej;
 • Stara Wieś: Cmentarz wojenny nr 369 - Stara Wieś-Golców.
 • Sąsiednie gminy[]

  Chełmiec, Jodłownik, Laskowa, Limanowa, Łapanów, Łososina Dolna, Łukowica, Podegrodzie, Słopnice, Trzciana, Tymbark

  Nowe Rybie – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.Pasierbiec – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

  Przypisy

  1. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  2. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Limanowa, w oparciu o dane GUS.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Limanowa – miasto w południowej Polsce w województwie małopolskim, powiecie limanowskim. Położone w Beskidzie Wyspowym (Pasmo Łososińskie) do 25 km na zachód od Nowego Sącza, w kotlinie górskiej u zbiegu potoków: Mordarka, Jabłoniec i Starowiejskiego, nad potokiem Sowlina (dopływem Łososiny).
  Pisarzowa – wieś w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa położona u podnóży Pasma Łososińskiego, w górnym odcinku potoku Smolnik (dopływu Dunajca), przy drodze Limanowa – Męcina – Nowy Sącz. Miejscowość zamieszkana jest przez górali zwanych lachami limanowskimi, którzy w swej kulturze posiadają też elementy krakowiaków.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Gmina Trzciana – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.
  Gmina Łukowica – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedziba gminy to Łukowica.
  Tymbark – wieś gminna (1357-1934 miasto) w województwie małopolskim, powiecie limanowskim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.