• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liga Muzułmańska w RP

  Przeczytaj także...
  Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej (MZRwRP) − polski związek religijny sunnitów hanafickich. Został utworzony 28-29 grudnia 1925 roku, podczas zjazdu muzułmanów w Wilnie, pod nazwą "Wszechpolski Zjazd Delegatów Gmin Muzułmańskich". Muftim Muzułmańskiego Związku Religijnego został Jakub Szynkiewicz. Prawny status Muzułmańskiego Związku Religijnego został potwierdzony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 21 kwietnia 1936 roku.
  małopolski oddział Ligi Muzułmańskiej w RP. Powstało w 2011 roku z inicjatywy społeczności muzułmańskiej mieszkającej w Krakowie.

  Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiejmuzułmański związek wyznaniowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszający muzułmanów sunnickich (posiadających obywatelstwo polskie oraz osoby ze stałym i czasowym pobytem w Polsce). Na terenie Polski działa od 2001 roku.

  Gmina muzułmańska zaczęła funkcjonować w Łodzi na przełomie 2004 i 2005 roku. Gmina łódzka stanowi jeden z ośmiu oddziałów Ligi Muzułmańskiej w RP.Mufti – muzułmański prawnik i teolog wydający oficjalne interpretacje w sprawach życia państwowego i prywatnego, związanego z islamem. Swoje decyzje ogłasza w formie fatwy. Obecnie mufti działają w ramach urzędów państwowych, tzw. domów wydawania fatwy (dar al-ifta). Cieszą się znacznym autorytetem prawnym i politycznym w świecie muzułmańskim.

  Rzeczywistą większość członków Ligi Muzułmańskiej stanowią imigranci z krajów arabskich. Przewodniczącym Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP jest obecnie Ali Abi Issa. Stanowisko muftiego sprawuje Nedal Abu Tabaq. Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP wydaje periodyk „Al-Umma. Czasopismo nowych muzułmanów” w nakładzie 1000 egz.

  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  6 stycznia 2004 roku Liga Muzułmańska w RP została zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A, pod numerem 158.

  W 2006 roku związek wyznaniowy liczył 208 wyznawców, w 2007 około 1500 a w 2010 około 3800. Związek posiada 8 imamów i 8 domów modlitwy.

  Oddziały[]

 • Oddział Dolnośląski Ligi Muzułmańskiej w RP (Muzułmańskie Centrum Kulturalno–Oświatowe we Wrocławiu)
 • Oddział Kujawsko-Pomorski Ligi Muzułmańskiej w RP
 • Oddział Lubelski Ligi Muzułmańskiej w RP (Centrum Islamu w Lublinie)
 • Oddział Łódzki Ligi Muzułmańskiej w RP w Łodzi
 • Oddział Małopolski Ligi Muzułmańskiej w RP w Krakowie
 • Oddział Mazowiecki Ligi Muzułmańskiej w RP w Warszawie
 • Oddział Podlaski Ligi Muzułmańskiej w RP (Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego w Białymstoku)
 • Oddział Podkarpacki Ligi Muzułmańskiej w RP
 • Oddział Pomorski Ligi Muzułmańskiej w RP
 • Oddział Śląski Ligi Muzułmańskiej w RP (Centrum Kultury Islamu w Katowicach)
 • Oddział Wielkopolski Ligi Muzułmańskiej w RP w Poznaniu
 • Zobacz też[]

 • Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Gmina Muzułmańska w Łodzi
 • Przypisy

  1. Paweł Ciecieląg, dr Mikołaj Haponiuk, Olga Lewandowska, Małgorzata Krzysztofik: Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009-2011. Warszawa: GUS, 2013, s. 125. ISBN 978-83-7027-519-8.
  2. Czasopismo „Al-Umma”
  3. Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. mswia.gov.pl. [dostęp 2015-09-04].

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona internetowa Ligi Muzułmańskiej w RP - www.islam.info.pl
 • Oficjalna strona internetowa Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP - www.rada-imamow.pl
 • Centrum Islamu w Lublinie
 • Centrum Kultury Islamu w Katowicach
 • Muzułmańskie Centrum Kulturalno–Oświatowe we Wrocławiu
 • Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu
 • Centrum Muzułmańskie w Krakowie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.