• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ligęzowie herbu Półkozic

  Przeczytaj także...
  Województwo sandomierskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 23 860 km² posiadając 7 powiatów. Siedzibą wojewody był Sandomierz, a sejmiki ziemskie odbywały się w Opatowie.Adam Boniecki, właśc. Adam Józef Feliks Fredro-Boniecki herbu Bończa (ur. 19 listopada 1842 w Żydowie (kieleckie), zm. 24 czerwca 1909 w Warszawie) – polski historyk, heraldyk, prawnik.
  Województwo łęczyckie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tworząca prowincję wielkopolską, obejmująca powierzchnię 4080 km², posiadająca 3 powiaty. Siedzibą wojewody i miejscem odbywania się sejmików ziemskich była Łęczyca.
  Półkozic
  Mikołaj Spytek Ligęza
  Szóstak Zygmunta III z Półkozicem Hermolausa Ligęzy

  Ligęzowie – polski ród szlachecki herbu Półkozic.

  Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.Mikołaj Spytek Ligęza herbu Półkozic (ur. 1562 roku – zm. przed 22 sierpnia 1637 roku w Dąbrowie koło Tarnowa) – syn kasztelana wiślickiego Mikołaja Ligęzy i Elżbiety Jordanówny kasztelanki krakowskiej I voto Stanisławowej Bonerowej. W 1590 w wieku 28 lat został kasztelanem czechowskim. W 1592 otrzymał starostwo żydaczowskie, zaś 11 lipca 1603 r. objął starostwo bieckie. W 1613 został kasztelanem żarnowskim, w 1614 starostą ropczyckim, a w 1619 kasztelanem sandomierskim. Trzykrotnie żonaty (z Zofią Rzeszowską, Elżbietą Kormanicką, Zofią Krasińską). Dzięki swojemu pierwszemu małżeństwu stał się właścicielem Rzeszowa i okolicznych wsi. Szybko pomnożył swój majątek, głównie na drodze wykupu włości od sióstr pierwszej żony.

  Historia rodu[]

  Jak pisze Adam Boniecki, protoplastą Ligęzów miał być Michał, syn Piotra, wymieniony w przywilejach z 1220, 1222 i 1232. Wywodzić się mieli z ziemi sandomierskiej, skąd w XIV i XV wieku różne gałęzie rodziny osiedlały się głównie na Podkarpaciu, choć istnieją przekazy o Ligęzach pełniących funkcje publiczne na Mazowszu i w ziemi łęczyckiej. Ligęzowie pełnili różne funkcje urzędnicze, byli między innymi starostami. Szczyt potęgi rodu przypadł na okres XIV i XVI wieku - wtedy to Jan Ligęza pełnił funkcję wojewody łęczyckiego, Mikołaj Spytek Ligęza piastował godność senatora i walczył z Stanisławem Diabłem Stadnickim, zaś Hermolaus Ligęza był podskarbim wielkim koronnym. Ród ten nie wymarł - jego członkowie legitymowali się ze szlachectwa w 1852. Według Kazimierza Rymuta, w latach 1992-94, 2432 osoby posługiwały się nazwiskiem Ligęza, zaś 662- Ligenza.

  Hermolaus Ligęza herbu Półkozic (zm. 1632) – marszałek Trybunału Koronnego w 1620 roku, kasztelan zawichojski od 1620 roku, podskarbi wielki koronny od 1625 roku.Stanisław Ligęza (zm. marzec 1463) – rycerz pasowany, kasztelan z Gorzyc, najmłodszy syn Jana Ligęzy jednego z założycieli Dąbrowy Tarnowskiej. Należał do herbu Półkozic: rycerz pasowany i kasztelan żarnowski i małogoski.

  Przedstawiciele rodu[]

 • Dzierżykraj Półkozic
 • Jan Ligęza
 • Hermolaus Ligęza
 • Feliks Ligęza
 • Mikołaj Ligęza
 • Mikołaj Spytek Ligęza
 • Stanisław Ligęza
 • Stanisław Ligęza z Gorzyc
 • Stanisław Szczęsny Ligęza
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Adam Boniecki: Herbarz polski. T. 14. Warszawa: Skład Główny Gebethner i Wolff, 1901, s. 249-258.
 • Ryszard Jurzak: Genealogia dynastyczna (pol.). [dostęp 22 lipca 2014].
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Półkozic (Kozic, Oślagłowa, Ośle Uszy, Połkoza, Połkozic, Połukoza, Połukozic, Pułkoza, Żebro) – polski herb szlachecki, noszący zawołania Połkoza i Połukoza. Występował głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej, łęczyckiej i sieradzkiej. W wyniku unii horodelskiej w 1413 roku przeniesiony na Litwę.Feliks Ligęza herbu Półkozic (ur. ok. 1500 – zm. 26 stycznia 1560 w Dunajowie) – arcybiskup lwowski w latach 1555-1560, kanonik krakowski od 1538.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Ligęza z Gorzyc i Przecławia herbu Półkozic (? – zm. 9 marca 1462) – rycerz pasowany, kasztelan żarnowski i małogoski,
  Kazimierz Rymut (ur. 18 grudnia 1935 w Chechłach os. Ropczyc, zm. 14 listopada 2006 w Krakowie), profesor doktor habilitowany, polski językoznawca, onomasta.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Stanisław „Diabeł” Stadnicki herbu Szreniawa bez Krzyża (ur. ok. 1551 w Nowym Żmigrodzie lub Dubiecku, zm. 4 sierpnia 1610 w Tarnawcu) – starosta zygwulski.
  Mikołaj Ligęza herbu Półkozic (ok. 1530-1603) – szlachcic polski, syn burgrabiego krakowskiego Feliksa oraz Zofii Tęczyńskiej. Kasztelan czechowski. Przez małżeństwo z Elżbietą Jordanówną, córką Spytka Wawrzyńca Jordana, primo voto Stanisławową Bonerową, uzyskał 21 stycznia 1561 r. starostwo bieckie, które ta trzymała dożywotnio od króla. Od 1566 r. kasztelan zawichojski, od 1577 r. także kasztelan wiślicki, starosta żydaczowski. W 1575 r. otrzymał z rąk Jana Tarły, wojewody lubelskiego, również wójtostwo bieckie.
  Jan Ligęza herbu Półkozic (? – zm. 1419) – wojewoda i starosta łęczycki, w bitwie pod Grunwaldem dowodził 32 chorągwią, uczestniczył w unii horodelskiej. Wzniósł zamek w Bobrku, nad Przemszą nieopodal jej ujścia do Wisły.
  Adam Boniecki właśc. Adam Edward Fredro-Boniecki (ur. 25 lipca 1934 w Warszawie) – katolicki prezbiter, generał zakonu marianów w latach 1993–2000, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” w latach 1999–2011.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.