• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liceum pedagogiczne

  Przeczytaj także...
  Jędrzejewiczowska reforma szkolnictwa – reforma polskiego systemu szkolnictwa (podstawowego i ponadpodstawowego), opracowana przez ministra Janusza Jędrzejewicza, wdrażana od lipca 1932, której zasady obowiązywały do 1948.Rok szkolny – umowna miara czasu trwania nauki i zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmująca rok począwszy od oznaczonego miesiąca, np. od września. W szkołach wyższych nosi nazwę roku akademickiego.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Liceum pedagogiczne – szkoła średnia kształcąca przyszłych nauczycieli dla szkół podstawowych; funkcjonowała w Polsce w latach 1932–1963.

  Liceum pedagogiczne (3-letnie) oraz Pedagogium (2-letnie) powołała przedwojenna ustawa z roku 1932 w wyniku reformy szkolnej jędrzejewiczowskiej (reforma Janusza Jędrzejewicza). Pierwsi absolwenci opuścili te szkoły w roku szkolnym 1937/1938. System zastąpił dawne seminaria nauczycielskie, które ostatecznie przestały działać w latach 1936/1937.

  Studium nauczycielskie (tzw. SN) – dwuletnia szkoła pomaturalna kształcąca przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w klasach V–VIII. Istniała w polskim systemie edukacji w latach 1954–1975. Janusz Jędrzejewicz (ur. 21 czerwca 1885 we wsi Spiczyńce na wschodnim Podolu, zm. 16 marca 1951 w Londynie) – major piechoty Wojska Polskiego, pedagog i polityk z okresu międzywojennego, premier, członek obozu piłsudczykowskiego. Mąż Cezarii, brat Wacława.

  W latach 1945–1962 licea pedagogiczne rozwinęły działalność, stanowiąc podstawową formę kształcenia przyszłych nauczycieli szkół podstawowych.

  Periodyzacja po 1945 roku[ | edytuj kod]

 • Po wyzwoleniu (II wojna światowa) w 1945 roku działało 7 Pedagogiów i 31 Liceów pedagogicznych;
 • W instrukcji do zarządzenia Ministra Oświaty z 16 lipca 1945 dopuszczano 3 formy kształcenia przyszłych nauczycieli szkół podstawowych: dwuletnie pedagogia, dwuletnie licea pedagogiczne oraz roczne państwowe kursy nauczycielskie dla młodzieży, która ukończyła 18 rok życia;
 • W latach 1946/7 istniało 107 liceów pedagogicznych;
 • do 1948 roku – utrwaliła się struktura 4-letniego liceum pedagogicznego poprzez powiązanie klas wstępnych z 2 letnimi liceami pedagogicznymi – powstało liceum pedagogiczne złożone z dwóch klas przygotowawczych i dwóch klas licealnych;
 • 1947–1957 – licea pedagogiczne jako jedyne szkoły średnie przygotowujące młodzież do zawodu nauczyciela do szkoły podstawowej;
 • 1957–1965 – rozwój 5-letnich liceów pedagogicznych obok rozwijającego się równolegle studium nauczycielskiego (dla młodzieży powyżej 18 r.ż.) jako zakładu kształcenia nauczycieli szkół podstawowych;
 • Lata 60. – okres aktywnego kształcenia nauczycieli szkół podstawowych na poziomie studium nauczycielskiego i dążenie do przekształcenia w szkoły;
 • W latach 1962/1963 licea nauczycielskie zastąpiono szkołami o nazwie studium nauczycielskie na poziomie policealnym;
 • 1966–1970 – stopniowo likwidowano placówki o nazwie studium nauczycielskie i zastępowano je kształceniem nauczycieli na poziomie wyższym;
 • Lata 70. – ustalił się system kształcenia nauczycieli na poziomie magisterskim.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa., isap.sejm.gov.pl [dostęp 2020-04-04].
  2. Zygmunt Ruta i inni, Kształcenie nauczycieli w Polsce Ludowej (1945·1975). Opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1983 [dostęp 2020-04-04] (pol.).
  3. Ministerstwo Oświaty, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty. 1945 nr 2 (25 VIII), Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1945 [dostęp 2020-04-04].
  4. Bronisław Ratuś, Licea pedagogiczne. Szkolnictwo w roku szkolnym 1947/48 w liczbach tymczasowych, „Prace Biura Badań i statystyki”, zeszyt 3, 1948.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Bronisław Ratuś: B.Ratuś – Licea pedagogiczne w Polsce Ludowej, 1944–1970 : działalność wychowawczo-dydaktyczna. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.737 sek.