• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Licencjat naukowy

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Dyplom Licencjusza teologii moralnej i duchowości

  Licencjat naukowy (kanoniczny, kościelny, rzymski) – stopień naukowy nadawany na wydziałach teologii katolickiej uczelni wyższych działających na prawie papieskim. Jest częścią tzw. rzymskiego systemu stopni naukowych, nie jest tożsamy z tytułem zawodowym licencjata określonym prawie polskim oraz nie ma mocy na gruncie prawa polskiego.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Studium Biblicum Franciscanum (SBF, pol. Franciszkańskie Studium Biblijne) – Wydział Nauk Biblijnych i Archeologii Papieskiego Ateneum Antonianum w Rzymie, który ma swoją siedzibę w Jerozolimie przy Via Dolorosa.

  W Polsce licencjat naukowy, zwany także "licencjatem kanonicznym" lub "rzymskim", to stopień naukowy wyższy od tytułu zawodowego magistra, a niższy od stopnia naukowego doktora. Uprawnia, po uzyskaniu nominacji właściwego biskupa, do wykładania przedmiotów filozoficznych, teologicznych i prawnych w wyższych szkołach katolickich, wydziałach teologii katolickich mających zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej oraz w seminariach duchownych.

  Papieski Instytut Biblijny, Biblicum (Pontificio Istituto Biblico) – katolicki instytut naukowy o prawach szkoły wyższej, prowadzony przez jezuitów, mający swą siedzibę w Rzymie i podległy kanonicznie bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

  Podstawą otrzymania stopnia licencjusza są specjalistyczne studia, które kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu przed kilkuosobową komisją teologiczną. Stopień ten zdobywa się w ramach poszczególnych dziedzin teologii i prawa kanonicznego. W Polsce osoby legitymujące się licencjatem naukowym zapisują przed imieniem i nazwiskiem skrót "mgr lic." lub po prostu "lic.". Na wydziałach teologii katolickiej uzyskanie licencjatu naukowego jest niezbędne do starania się o stopień naukowy doktora.

  W Polsce można uzyskać stopień licencjusza ze wszystkich nauk teologicznych oprócz biblistyki i liturgiki. Jedynymi uczelniami z prawem nadawania stopnia licencjusza nauk biblijnych są: École biblique et archéologique française de Jérusalem, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie (tzw. Biblicum) oraz Franciszkańskie Studium Biblijne w Jerozolimie. Jedyną uczelnią z prawem nadawania stopnia licencjusza nauk liturgicznych jest Papieski Instytut Liturgiczny Św. Anzelma w Rzymie. W Polsce można natomiast uzyskać licencjat z teologii biblijnej. Instytut Nauk Biblijnych KUL stara się o uprawnienia do nadawania stopnia licencjusza nauk biblijnych.

  Rzymski system stopni naukowych[]

 • il baccaleurato di teologia
 • la licenza
 • il dottorato
 • Zobacz też[]

 • Licencjat
 • Przypisy

  1. KPK, can. 816, § 1; can. 816.
  2. Oferta edukacyjna Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
  3. KPK, can. 810, § 1; KPK, can. 253, § 1.
  4. Informacja o stopniach naukowych na stronie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie (pol.). [dostęp 3 maja 2013].
  5. Studium Biblicum Franciscanum (pol.). [dostęp 10 grudnia 2008].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.