• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liberalny konserwatyzm

  Przeczytaj także...
  Minarchizm lub minimalny etatyzm – doktryna społeczno-polityczna zakładająca, że wielkość aparatu rządowego i jego wpływ na wolne społeczeństwo powinny być jak najmniejsze – aczkolwiek wystarczające do obrony wolności i własności każdego obywatela.Partia Wolnych Obywateli (cz. Strana svobodných občanů, Svobodní) − prawicowa, konserwatywna partia polityczna w Republice Czeskiej. Partia powstała na początku 2009 roku.
  Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Chociaż naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości, to jednak nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. W socjologii nie ma jednej definicji tego pojęcia, istnieją też rozbieżności między stanowiskiem socjologów, antropologów i historyków.

  Liberalny konserwatyzmideologia polityczna łącząca konserwatywną politykę z liberalnymi postawami, zwłaszcza w kwestiach ekonomicznych, społecznych i etycznych.

  Liberalny konserwatyzm wyznaje wolnorynkowe pogląd na gospodarkę, zgodnie z którym jednostka powinna mieć swobodę udziału w rynku i generowania bogactwa bez ingerencji rządu. Utrzymuje jednak również, że jednostka nie może sama działać sprawnie we wszystkich sferach życia, dlatego liberalni konserwatyści uważają, że silne państwo jest konieczne, aby zapewnić prawo i porządek, a instytucje społeczne są potrzebne do pielęgnowania poczucia obowiązku i odpowiedzialności za naród. W Europie liberalny konserwatyzm jest dominującą formą współczesnego konserwatyzmu i centroprawicowej polityki.

  Finlandia, Republika Finlandii (fiń. Suomi, Suomen Tasavalta; szw. Finland, Republiken Finland) – państwo w Europie Północnej, powstałe po odłączeniu od Rosji w 1917. Członek Unii Europejskiej. Graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją. Od zachodu ma ponadto dostęp do Morza Bałtyckiego.Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.

  We współczesnym rozumieniu liberalny konserwatyzm zazwyczaj obejmuje centroprawicowe poglądy polityczne, które przynajmniej do pewnego stopnia odrzucają konserwatyzm społeczny. Stanowisko to wiąże się również ze wsparciem dla umiarkowanych form sieci bezpieczeństwa socjalnego i ochrony środowiska. Ten dyskurs został przyjęty przez skandynawskich konserwatystów, np. Umiarkowaną Partię Koalicyjną w Szwecji, Høyre w Norwegii i Partię Koalicji Narodowej w Finlandii.

  Obywatelska Partia Demokratyczna (cz. Občanská demokratická strana lub ODS) – prawicowa konserwatywna partia polityczna w Czechach. W sprawach gospodarczych ugrupowanie o poglądach wolnorynkowych.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Liberalny konserwatyzm a | edytuj kod]

  Liberalny konserwatyzm jest coraz bardziej utożsamiany lub mylony i używany zamiennie z konserwatywnym liberalizmem. Te dwa nurty różnią się między są jednak rozłożeniem akcentów i spojrzeniem na instytucję państwa. Konserwatywni liberałowie mają zdecydowanie negatywny stosunek do niego i traktują państwo jako zło konieczne, wyrażają często postawę minarchistyczną; liberalni konserwatyści natomiast postrzegają państwo w dobrym świetle, jako wartość samą w sobie. Inaczej też postrzegana jest w tych doktrynach idea wolności. W myśl Johna Locke'a, jednego z ojców konserwatywnego liberalizmu, najpierw jest wolność, a dopiero później porządek sztucznie utworzony przez ludzi. Natomiast według liberalnych konserwatystów na początku istnieje porządek, a dopiero w nim można definiować granice wolności.

  Partia dla Bośni i Hercegowiny, boś. Stranka za Bosnu i Hercegovinu - partia polityczna Bośni i Hercegowiny. Jej przewodniczącym jest Haris Silajdžić.Konserwatywny liberalizm zwany także konserwatyzmem liberalnym (w USA konserwatywny libertarianizm) – pogląd będący połączeniem liberalizmu w gospodarce i konserwatyzmu w kwestiach społeczno-obyczajowych i politycznych, a także ustrojowych. Konserwatywni liberałowie uważają, że idee konserwatyzmu (poszanowanie tradycji) i liberalizmu (połączenie wolności z odpowiedzialnością) nie tylko nie są sprzeczne ze sobą, ale dobrze się uzupełniają. Odwołują się do myślicieli takich jak David Hume, John Locke, Edmund Burke, Alexis de Tocqueville czy John Acton..

  Współczesne partie liberalno-konserwatywne[ | edytuj kod]

 • Albania: Demokratyczna Partia Albanii
 • Bośnia i Hercegowina: Partia dla Bośni i Hercegowiny
 • Czechy: Obywatelska Partia Demokratyczna, TOP 09, Partia Wolnych Obywateli
 • Kanada: Konserwatywna Partia Kanady
 • Łotwa: Jedność
 • Polska: Platforma Obywatelska
 • Hiszpania: Partia Ludowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Parties and Elections. parties-and-elections.eu.
  2. McAnulla, Stuart (2006). British Politics: A Critical Introduction. A&C Black.
  3. Adam Danek: Konserwatywny liberalizm i liberalny konserwatyzm. xportal.pl.
  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.
  Bezpieczeństwo socjalne to państwowa gwarancja zaspokojenia potrzeb społecznych ludzi spowodowanych ryzykiem socjalnym, np. bezrobociem, niepełnosprawnością, biedą, zdarzeniami losowymi. Realizacja celów bezpieczeństwa socjalnego jest możliwa dzięki różnorodnym narzędzom socjalnym, prawnym i instytucjonalnym - np. poprzez ubezpieczenia społeczne, ochronę zdrowia, system pomocy społecznej, rehabilitację inwalidów itp.
  John Locke (ur. 29 sierpnia 1632 w Wrington, zm. 28 października 1704 w Oates) – angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Twórca klasycznej postaci empiryzmu oraz podstaw teoretycznych rządów demokratycznych. W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem.
  Bośnia i Hercegowina (BiH, bośniacki i chorwacki: Bosna i Hercegovina, serbski: Босна и Херцеговина, Bosna i Hercegovina) – państwo federacyjne w południowo-wschodniej Europie, na Półwyspie Bałkańskim, powstałe po rozpadzie Jugosławii. Graniczy od północy i południowego zachodu z Chorwacją, a z Serbią i Czarnogórą od wschodu. Składa się z dwóch jednostek administracyjnych: Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej.
  Liberalizm (łac. liberalis – wolnościowy, od łac. liber – wolny) – ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi. Innymi wartościami cenionymi przez liberałów są wartości demokratyczne, wolności i prawa obywatelskie czy własność prywatna i wolny rynek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.