• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liberalna Partia Quebecu

  Przeczytaj także...
  Neoliberalizm (ang. neoliberalism) - nurt w historii myśli ekonomicznej, poddający krytyce dominujące od czasu wielkiego kryzysu teorie keynesowskie, postulujący powrót do zasad wolnego rynku i ograniczonej do minimum ingerencji państwa w gospodarkę.Liberalna Partia Kanady, angielska nazwa oficjalna Liberal Party of Canada, francuska nazwa oficjalna Parti libéral du Canada – partia polityczna działająca w Kanadzie.
  Louis "David" Riel (ur. 22 października 1844, zm. 16 listopada 1885) – przywódca Metysów żyjący w drugiej połowie XIX wieku w Kanadzie.

  Liberalna Partia Quebecu (Parti libéral du Québec, PLQ) – partia polityczna działająca w kanadyjskiej prowincji Quebec. Partia nie jest związana z federalną Liberalną Partią Kanady. Początkowo partia wyznawała program liberalny. Od 1960 zaadoptowała program socjaldemokratyczny z pewnymi elementami nacjonalizmu. Na początku XXI wieku zwróciła się w kierunku neoliberalizmu.

  Partia Quebecka (mniej poprawnie: Partia Quebecu) w ortografii kanadyjskiej francuskiej Parti québécois, poza Kanadą pisane Parti Québécois, w skrócie PQ – partia polityczna działająca w prowincji Quebec w Kanadzie. Głównym celem partii jest uzyskanie suwerenności prowincji od Kanady. Mimo silnie nacjonalistycznych akcentów partia uważa, że suwerenny Quebec powinien pozostać w pewnego rodzaju unii z Kanadą, zachowując wspólną walutę oraz utrzymać obywatelstwo kanadyjskie dla obywateli Quebecu (lecz już nie odwrotnie). Siostrzaną partią PQ na poziomie federalnym jest Blok Quebecu.Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière (ur. 5 grudnia 1829; zm. 16 listopada 1908) – kanadyjski polityk, premier prowincji Quebec z ramienia Liberalnej Partii Quebecu. Był pierwszym liberałem pełniącym ten urząd.

  Historia[ | edytuj kod]

  Partia wywodzi się z dwóch ugrupowań politycznych istniejących już w pierwszej połowie XIX wieku: Parti canadien lub Parti Patriot (Partia Kanadyjska lub Patriotyczna) , która były siłą stojącą za rebelii w Dolnej Kanadzie w 1837 oraz les rouges, ugrupowania, które walczyło o wprowadzenie rządu przedstawicielskiego w Kanadzie oraz o ograniczenia wpływy Kościoła katolickiego. Najbardziej znaną postacią ruchu liberalnego w Quebecu tego okresy był Louis-Joseph Papineau.

  Daniel Johnson młodszy (ur. 24 grudnia 1944 w Montrealu) – polityk kanadyjski, premier prowincji Quebec z ramienia Liberalnej Partii Quebecu.Prowincja — w Kanadzie to (obok terytorium) podstawowa jednostka administracyjna i polityczna w federacyjnej strukturze administracyjnej i politycznej Kanady.

  W chwili konfederacji Partia Liberalna Quebecu posiadała już silną strukturę i miała swoja własną tradycje. Poza krótkim okresem 1878-1879 liberałowie pozostawali w opozycji, podczas gdy władzę sprawowała Konserwatywna Partia Quebecu. Sytuacje odmieniła egzekucja Louis Riela, fakt ten propagandowo został wykorzystany przez tradycyjnie bardziej nacjonalistycznych liberałów do zmiany nastawienia konserwatywnego społeczeństwa frankofońskiego. Choć sprawa Riela nie miała wiele wspólnego ze sprawami Quebecu, partii udało się wykorzystać wydarzenia w celu rozbudzenie nacjonalizmu w prowincji. W 1887 partia przejęła władzę i jej lider Honoré Mercier zasiadł na fotelu premiera prowincji, by po czterech latach odejść w atmosferze skandalu. Partia ponownie przejęła władzę w 1900 by utrzymać ja przez następne 39 lat. Najbardziej wpływowymi liberalnymi liderami prowincji tej ery byli Lomer Gouin i Louis-Alexandre Taschereau. W tym okresie nastąpił także rozpad Konserwatywnej Partii Quebecu i powstanie nowego rywala – nacjonalistycznej Unii Narodowej. Od tego czasu, aż do pojawienia się nowej nacjonalistycznej i separatystycznej siły w prowincji – Partii Quebecu liberałowie sprawowali władzę na przemian Unią Narodową. Momentem przełomowym dla tak dla Partii Liberalnej jak i całej prowincji był rok 1960 kiedy to partia pod wodza swego lidera Jeana Lesage zainicjowała nowy rozdział w historii Quebecu. Spokojna rewolucja prowadzona pod halsem maîtres chez nous (panami własnego domu) doprowadziła do zasadniczych i głębokich zmian we wszystkich aspektach życia politycznego, społecznego i ekonomicznego prowincji. Liberałowie odrzucili w ten czas swój tradycyjny program na rzecz idei socjaldemokratycznych, adaptując także treści nacjonalistyczne.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Félix-Gabriel Marchand (ur. 9 stycznia 1832, zm. 25 września 1900) – kanadyjski publicysta, pisarz i polityk. premier prowincji Quebec z ramienia Liberalnej Partii Quebecu.

  Głównymi punktami nowego programu liberałów było:

 • pełna nacjonalizacja przemysłu energetycznego, najważniejszego sektora gospodarki prowincji.
 • wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia emerytalnego pod kontrolą prowincjonalną, niezwiązanego z federalnym systemem ubezpieczeń emerytalnych.
 • laicyzacja szkolnictwa poprzez zlikwidowanie nadzoru Kościoła katolickiego na systemem edukacyjnym w prowincji.
 • dążenie do zmian w funkcjonowaniu federacji, tak by dać prowincji większą autonomię.
 • uznanie języka francuskiego jako początkowo równoprawnego z angielskim, a ostatecznie jedynego języka urzędowego prowincji.
 • Choć partia liberalna w tym czasie zrobiła wiele dla zwiększenia samodzielności prowincji, nie nadążyła za wzrastającym w społeczeństwie nacjonalizmem. Utraciła wiele ze swej popularności w czasie kryzysu październikowego, kiedy to ówczesny premier Robert Bourassa wezwał rząd federalny do ogłoszenia stanu wyjątkowego w prowincji. Doprowadziło to do utraty władzy. Spadek dążeń separatystycznych w połowie lat osiemdziesiątych spowodował powrót liberałów do władzy na całe dziesięć lat. Niepowodzenie prób zmian konstytucyjnych w połowie lat dziewięćdziesiątych w celu nadanie prowincji specjalnego statusu doprowadził do kolejnej fali separatyzmu i kolejnej porażki wyborczej. Partia kierowana przez Jeana Charesta powróciła do władzy z nowym neoliberalnym programem, wycofując się z wcześniejszych socjaldemokratycznych dążeń.

  Zgromadzenie Narodowe Quebecu – składa się współcześnie ze 130 deputowanych. Deputowani wybierani są w 125 jednomandatowych okręgach.Sir Louis-Alexandre Taschereau (1867-1952) – kanadyjski polityk, premier prowincji Quebec z ramienia Liberalnej Partii Quebecu.

  W wyniku wyborów powszechnych z 4 września 2012 roku liberałowie utracili władzę a Jean Charest podał się do dymisji. Nowym szefem partii został Philippe Couillard, wybrany 17 marca 2013 roku. Priorytetami programu Couillarda pozostają wzmocnienie ekonomii Prowincji i obniżenie bezrobocia a dopiero w dalszej kolejności podpisanie przez Quebec konstytucji kanadyjskiej.

  Koalicja Przyszłość Quebecu (Coalition Avenir Québec) – partia polityczna w prowincji Quebec, która zdobyła w wyborach powszechnych w 2012 roku 1,2 miliona głosów (27%) i uzyskała 19 na 125 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym Quebecu, stanowiąc trzecią siłę polityczną w prowincji. Partię tę utworzył w 2011 roku były minister w rządzie Partii Quebeckiej, François Legault. Partia ma program centrowo-prawicowy i przywiązuje większą uwagę do zagadnień zdrowia, edukacji i rozwoju gospodarczego, a mniejszą do dyskusji na tematy konstytucjonalne i suwerenności Prowincji.Jean Lesage (ur. 10 czerwca 1912 w Montrealu, zm. 12 grudnia 1980 w Sillery) – kanadyjski polityk, premier prowincji Quebec z ramienia Liberalnej Partii Quebecu.

  Przedterminowe wybory w dniu 7 kwietnia 2014 zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem Liberalnej Partii Quebecu i utworzeniem rządu większościowego.

  W wyborach w dniu 1 października 2018 roku Liberalna Partia Quebecu przegrała a władzę przejęła partia Koalicja Przyszłość Quebecu.

  Liderzy partii[ | edytuj kod]

 • Henri-Gustave Joly de Lotbinière (1867-1883) (premier 1878-1879)
 • Honoré Mercier (1883-1892) (premier 1887-1891)
 • Félix-Gabriel Marchand (1892-1900) (premier 1897-1900)
 • Simon-Napoléon Parent (1900-1905) (premier 1900-1905)
 • Lomer Gouin (1905-1920) (premier 1905-1920)
 • Louis-Alexandre Taschereau (1920-1936) (premier 1920-1936)
 • Adélard Godbout (1936-1948) (premier 1936, 1939-1944)
 • George Carlyle Marler (1948-1950)
 • Georges-Émile Lapalme (1950-1958)
 • Jean Lesage (1958-1970) (premier 1960-1966)
 • Robert Bourassa (1970-1976) (premier 1970-1976)
 • Gérard D. Lévesque (tymczasowy) (1976-1978)
 • Claude Ryan (1978-1982)
 • Gérard D. Lévesque (tymczasowy) (1982-1983)
 • Robert Bourassa (1983-1994) (premier 1985-1994)
 • Daniel Johnson (Młodszy) (1994-1998) (premier 1994)
 • Jean Charest (1998-2012) (premier 2003-2012)
 • Jean-Marc Fournier (2012-2013)
 • Philippe Couillard (2013-2018)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Le Parti libéral du Québec. [dostęp 2014-04-06].
  2. Robert Dutrisac, Jessica Nadeau. Couillard promet le renouveau du PLQ. „Le Devoir”. 54(58), s. 1, 18 marca 2013 (fr.). 
  3. Quebec Liberals win majority government. [dostęp 2014-04-08].
  4. Amélie Daoust-Boisvert: La CAQ formera un gouvernement majoritaire. Le Devoir. s. 1. [dostęp 2018-10-01].
  Konserwatywna Partia Quebecu, Parti conservateur du Québec – partia polityczna działająca w przeszłości w kanadyjskiej prowincji Quebec. Partia reprezentowała konserwatywną ideologię, federacyjne nastawienie oraz posiadała silne związki z Kościołem katolickim.Konstytucja Kanady (ang. Canada Act of 1982 / Constitutional Act of 1982, fr. Loi de 1982 sur Le Canada / Loi constitutionnelle de 1982) – ustawa konstytucyjna uchwalona przez Parlament Kanady 25 marca 1982 i proklamowana przez królową Elżbietę II 17 kwietnia tego samego roku, stanowiąca pełną suwerenność Kanady.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rząd przedstawicielski (ang. responsible government) – rodzaj rządów wprowadzanych w białych brytyjskich koloniach (dominiach) w połowie XIX wieku.
  Simon-Napoléon Parent (ur. 12 września 1855; zm. 7 września 1920) – kanadyjski polityk, premier prowincji Quebec z ramienia Liberalnej Partii Quebecu.
  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
  Jean Charest (wym. [ʒɑ̃ ʃɑʁɛ]; właściwie John James Charest; ur. 24 czerwca 1958 w Sherbrooke) – kanadyjski polityk, premier prowincji Quebec z ramienia Liberalnej Partii Quebecu.
  Quebec (fr. Québec) – prowincja Kanady. Quebec jest największą prowincją w Kanadzie pod względem powierzchni, a jeśli chodzi o liczbę ludności ustępuje jedynie Ontario. Na zachodzie graniczy z Ontario, na północy przez Zatokę Hudsona z terytorium Nunavut, na wschodzie z kontynentalną częścią Nowej Fundlandii i Labradoru oraz z Nowym Brunszwikiem. Od południa graniczy ze stanami USA: Nowy Jork, New Hampshire, Vermont i Maine. Największym miastem prowincji jest Montreal. Inne duże miasta: Québec (stolica prowincji), Trois-Rivières, Sherbrooke i Drummondville.
  Robert Bourassa (ur. 14 czerwca 1933 w Montrealu, zm. 2 października 1996 tamże) – kanadyjski polityk, dwukrotny premier prowincji Quebec z ramienia Liberalnej Partii Quebecu.
  Honore Mercier (ur. 15 października 1840 w Saint-Athanase, zm 30 października 1894 w Montrealu) – kanadyjski prawnik, publicysta i polityk, premier prowincji Quebec z ramienia Liberalnej Partii Quebecu. Inicjator współczesnego nacjonalizmu frankofońskiego w Kanadzie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.