• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Libella

  Przeczytaj także...
  Linia prosta lub prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii, szczególny przypadek nieograniczonej z obydwu stron krzywej o nieskończonym promieniu krzywizny w każdym punkcie.Płaszczyzna – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej. W niektórych innych aksjomatyzacjach geometrii, na przykład w geometrii analitycznej, płaszczyzna nie jest pojęciem pierwotnym, lecz zbiorem punktów.
  Kolimacja – przetwarzanie rozbieżnych wiązek promieniowania na wiązki równoległe, w celu uzyskania światła skolimowanego. W optyce kolimacji dokonuje się za pomocą specjalnego przyrządu optycznego, zwanego kolimatorem. Kolimator stanowi zwykle część składową innego przyrządu optycznego (np. spektrografu lub spektrometru). Składa się z dwóch zasadniczych części: soczewki skupiającej (lub zwierciadła parabolicznego) oraz punktowego źródła światła (jest nim zazwyczaj szczelina oświetlona z zewnątrz odpowiednim światłem) umieszczonego w ognisku soczewki lub zwierciadła.
  Przykład libelli okrągłej z widocznym koincydencyjnym systemem odczytu
  Przykład libelli rurkowej, zamontowanej w poziomicy z widocznym podziałem przeznaczonym do celów ustawczych
  Przykład libelli rurkowej z widocznym podziałem kreskowym (po lewej), przeznaczonym do pomiaru małych kątów

  Libella (libela) – przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego, mogą być użyte do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym.

  Czułość libelli – długość łuku, jaki zostaje wyznaczony ruchem pęcherzyka przy pochyleniu libelli o pewien kąt.Kąt (płaski) w geometrii euklidesowej – każda z dwóch części (tj. podzbiorów) płaszczyzny zawartych między dwiema półprostymi (wraz z nimi), nazwanymi ramionami, o wspólnym początku, zwanym wierzchołkiem. Czyli jest to część wspólna dwóch półpłaszczyzn wyznaczonych przez dwie nierównoległe proste, wraz z ich brzegami nazywanymi ramionami; ich punkt przecięcia to wierzchołek).

  Klasyfikacja libell[]

  Podział libell ze względu na kształt ampułki
 • libelle okrągłe (pudełkowe, sferyczne)
 • libelle rurkowe (podłużne)
 • Podział libell ze względu na ich dokładność
 • bardzo dokładne – przewaga 1'' – 4''
 • dokładne – przewaga 10'' – 20''
 • średnio dokładne – przewaga 30'' – 60''
 • mało dokładne – przewaga 180'' – 600''
 • Podział libell ze względu na przeznaczenie
 • ustawcze (mało i średnio dokładne), w tym libelle alidadowe i libelle kolimacyjne (alidadowe koła pionowego)
 • niwelacyjne (średnio dokładne i dokładne)
 • nasadkowe lub wiszące (dokładne i bardzo dokładne)
 • Horrebowa (dokładne i bardzo dokładne)
 • Talcotta (dokładne i bardzo dokładne)
 •  Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

  Podstawowe parametry[]

 • przewaga libelli
 • czułość libelli
 • Przypisy

  1. Andrzej Wanic: Instrumentoznawstwo geodezyjne : Przewodnik do ćwiczeń. Cz. I. Wyd. 2 uzup. i popr.. Olsztyn: Wydawnictwo ART, 1998, s. 5-7. ISBN 83-87443-33-6.

  Zobacz też[]

 • poziomica
 • Alidada jest to ruchoma część teodolitu lub sekstantu mogąca obracać się względem spodarki i limbusa. Na alidadzie znajdują się libelle służące do poziomowania teodolitu, urządzenia odczytowe pozwalające wykonać odczyt podziałki kątowej limbusa.Poziomica, poziomnica, utożsamiana czasem niezbyt precyzyjnie z libellą, regionalnie – waserwaga – przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Libella rurkowa – przyrząd optyczny umożliwiający ustawianie płaszczyzn i prostych w kierunku pionowym lub poziomym.
  Przewaga libelli – wartość kątowa jednej działki libelli. Kąt o jaki należy pochylić libellę, aby jej pęcherzyk przesunął się o jedną działkę.
  Libella okrągła (libella pudełkowa, libella sferyczna) – przyrząd umożliwiający ustawianie płaszczyzn lub prostych w kierunku pionowym lub poziomym oraz pomiar małych kątów nachylenia linii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.