• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lewiatan - organizacja

  Przeczytaj także...
  Stefan Przanowski (ur. 12 kwietnia 1874 w Słupcy, zm. 17 lutego 1938 w Krakowie) – polski inżynier-mechanik, przemysłowiec, działacz gospodarczy, minister aprowizacji, minister przemysłu i handlu.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Stanisław Franciszek Józef Karłowski herbu Prawdzic (ur. 5 sierpnia 1879 w Grąbkowie, zm. 21 października 1939 w Gostyniu) – polski bankowiec, ziemianin, działacz gospodarczy, senator II Rzeczypospolitej III kadencji 1939-1935.

  Lewiatan (właśc. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów) – organizacja zrzeszeń gospodarczych powstała 15 grudnia 1919 roku, reprezentująca polski przemysł wobec władz państwowych i społeczeństwa w okresie międzywojennym. "Lewiatan" został założony przez Andrzeja Wierzbickiego jako kontynuacja Towarzystwa Przemysłowców Guberni Królestwa Polskiego i skupiał początkowo 29 zrzeszeń gospodarczych. Od 1932, po połączeniu z Naczelną Organizacją Zjednoczonego Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej i Południowej Polski funkcjonował jako Centralny Związek Przemysłu Polskiego. "Lewiatan" dysponował dużym zapleczem medialnym w skład którego wchodziły między innymi dziennik "Kurier Polski", tygodnik (później dziennik) "Depesza", oraz dwutygodnik "Przegląd Gospodarczy".

  Konfederacja Lewiatan (dawniej Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan) – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych.Henryk Grohman (ur. 2 listopada 1862, zm. 3 marca 1939 w Łodzi) – łódzki fabrykant, dziedzic imperium Ludwika Grohmana.

  Związek propagował koncepcje polityczne i społeczne ułatwiające funkcjonowanie przemysłu wśród których można wskazać obniżenie podatków i świadczeń socjalnych, zwiększenie pomocy władz państwowych dla przemysłu a także osłabienie ochrony prawnej przysługującej robotnikom. Członkowie "Lewiatana" brali udział w licznych rządach okresu międzywojennego a także zasiadali w sejmie, senacie i innych instytucjach państwowych.

  Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.Czesław Klarner (ur. 7 lutego 1872 w Płońsku, zm. 23 czerwca 1957 w Warszawie) – polski inżynier technolog, działacz gospodarczy, działacz państwowy II Rzeczypospolitej.

  Organizacja ta skupiała znanych przemysłowców i ekonomistów (działali m.in.: Alfred Falter, Stanisław Karłowski, Stefan Laurysiewicza, Stefan Przanowski, Czesław Klarner, Antoni Olszewski, Edward Natanson, T. Popowskiego, Henryk Grohman, Leopold Wellisz).

  Bibliografia[]

 • Jan Kofman, Lewiatan a podstawowe zagadniena ekonomiczno-społeczne Drugiej Rzeczypospolitej: z dziejów ideologii kół wielkokapitalistycznych w Polsce. Warszawa: PWN, 1986.
 • Zobacz też[]

 • Konfederacja Lewiatan
 • Przypisy

  1. Andrzej Garlicki et al.: Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej: 1918-1939. Warszawa: Bellona, 1999. ISBN 83-214-1101-0.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Jan Kofman (ur. 26 lutego 1941 w Pińsku na Polesiu) – polski historyk, politolog, publicysta, wydawca., prof. dr hab. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 1990 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie rozprawy: Nacjonalizm ekonomiczny - szansa czy hamulec rozwoju. Przypadek Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym. Kofman pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku i w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Redaktor naczelny (1990-1999) i dyrektor naczelny (1998-1999) Wydawnictwa Naukowego PWN. Współzałożyciel, redaktor naczelny (1982-1994) Kwartalnika Politycznego "Krytyka".  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Andrzej Wierzbicki (ur. 7 czerwca 1877 w Chawie, zm. 11 lutego 1961 w Warszawie) – polski działacz gospodarczy, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I i IV kadencji w II Rzeczypospolitej.
  Alfred Falter (ur. 25 lipca 1880 w Ropie, zm. 1954 w USA), polski przedsiębiorca pochodzenia żydowskiego, menedżer i działacz gospodarczy okresu międzywojennego, armator. Dyrektor naczelny, następnie prezes komandytariuszy Związku Kopalń Górnośląskich Robur, prezes towarzystwa Polskarob. Członek Rady Banku Polskiego (1924-1939). Członek zarządu Lewiatana. Członek Rady Banku Handlowego S.A. (1932-1939), od 1935 wiceprezes Banku. Członek władz Górnośląskiej Konwencji Węglowej, Polskiej Konwencji Węglowej i Międzynarodowej Izby Handlowej. Wiceminister skarbu w rządzie Władysława Sikorskiego na uchodźstwie (1939-1940).
  Antoni Olszewski (ur. w 1879 w Sankt Petersburgu, zm. w grudniu 1942 w Pustkowie k. Dębicy) – polski inżynier, minister przemysłu i handlu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.