• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lew Tołstoj  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Ekskomunika (z łac. excommunicatio – poza wspólnotą, wyłączenie ze wspólnoty, pot. klątwa, wyklęcie i anatema) – w chrześcijaństwie najwyższa kara kościelna polegająca na wykluczeniu z życia Kościoła.Pierre-Joseph Proudhon (ur. 15 stycznia 1809 w Besançon, zm. 19 stycznia 1865 w Passy) – francuski polityk, ekonomista, socjolog i dziennikarz.
  Przekonania polityczne i religijne[]

  W latach siedemdziesiątych powstała religijno-społeczno-etyczna koncepcja autorstwa Tołstoja, oparta na dwóch głównych tezach: ciągłym doskonaleniu moralnym jednostki i nieprzeciwstawianiu się złu przemocą. W konsekwencji Tołstoj odrzucił oficjalną, prawosławną religię oraz zanegował prawomocność władzy państwowej, co zbliżyło go do chrześcijańskiego anarchizmu, chociaż do końca życia Tołstoj odżegnywał się od idei Proudhona i jego następców. Z czasem jego idee, zwane tołstoizmem, zyskały wielu zwolenników zarówno w Rosji, jak i na Zachodzie (tołstoiści). W 1901 Świątobliwy Synod Rządzący Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego odłączył prozaika od Cerkwi.

  Walery Gostomski (ur. 9 grudnia 1854 w Borucinie koło Nieszawy, zm. 30 stycznia 1915 w Wiedniu), polski historyk literatury, krytyk literacki, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.Kaukaz – region na pograniczu Europy i Azji pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim wokół gór Kaukaz. Od północy graniczy z europejską częścią Rosji, od południa, w zależności od przyjmowanego podziału, z Bliskim Wschodem albo z Azją Zachodnią (Przednią).

  Tołstoj uznawany jest za twórcę wolnościowego chrześcijaństwa anarchistycznego.

  Tołstoj sam nauczył się w krótkim czasie języka esperanto. Za jeden z jego artykułów do „La Esperantisto”, w którym nauczenie się esperanta nazwał „obowiązkiem każdego chrześcijanina”, zabroniono propagowania pism esperanckich na ziemiach podlegających Rosji.

  Był wegetarianinem.

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

  Charakterystyka twórczości[]

  Wielkością hrabiego Tołstoja jako pisarza i człowieka jest cechujące go nieugięte dążenie do prawdy bezwzględnie stosowanej w życiu oraz niezwykła siła twórcza, łącząca obiektywną obserwację rzeczywistości z postawą własnego poglądu na świat.

  Tołstoj naprzemiennie angażował się bardziej bądź w beletrystykę, bądź w działalność publicystyczną. Ostatni etap twórczości Tołstoj rozpoczął moralistyczną rozprawą Spowiedź. Potępił w niej oficjalną religię prawosławną, swoją postawę życiową oraz ogłosił konieczność powstania nowej religii. Zaatakował wówczas władzę państwową, sądy i aparat biurokratyczny.

  Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.

  W Polsce jego książki tłumaczyli m.in.: Jadwiga Dmochowska, Paweł Hertz, Czesław Jastrzębiec-Kozłowski, Maria Leśniewska, Tadeusz Łopalewski, Wacław Rogowicz, Eleonora Słobodnikowa, Kazimierz Truchanowski, Kazimiera Iłłakowiczówna.

  Wybrana twórczość[]

  Powieści[]

 • 1859 - Szczęście rodzinne (ros. Семейное счастие) - polskie tłumaczenie Eleonora Słobodnikowa
 • 1861 - Dekabryści (ros. Декабристы)
 • 1863-1869 - Wojna i pokój (ros. Война и мир) - 4 tomy; obraz życia rosyjskiego w dobie napoleońskiej; polskie tłumaczenie Andrzej Stawar
 • 1873-1877 - Anna Karenina (ros. Анна Каренина) - obraz społeczeństwa ros. w latach 70. XIX w., ze znakomitymi charakterystykami; polskie tłumaczenie Kazimiera Iłłakowiczówna
 • 1899 - Zmartwychwstanie (ros. Воскресение) - wielka powieść krytyczno-społeczna; polskie tłumaczenie Wacław Rogowicz
 • Dramaty[]

 • 1886 - Ciemna potęga lub Potęga ciemnoty (ros. Власть тьмы) - tragedia chłopska
 • 1890 - Owoce oświaty lub Płody edukacji (ros. Плоды просвещения) - komedia satyryczna
 • 1900 - A światło świeci w ciemności (ros. И свет во тьме светит) - dzieło niedokończone
 • 1900 - Żywy trup (ros. Живой труп)
 • Nowele[]

 • trylogia autobiograficzna:
 • 1852 - Dzieciństwo (ros. Детство) - debiut
 • 1854 - Lata chłopięce (ros. Отрочество)
 • 1857 - Młodość (ros. Юность)
 • 1856 - Dwaj huzarzy (ros. Два гусара)
 • 1856 - Poranek ziemianina (ros. Утро помещика)
 • 1862 - Polikuszka (ros. Поликушка)
 • 1863 - Kozacy (ros. Казаки)
 • 1886 - Śmierć Iwana Ilicza (ros. Смерть Ивана Ильича) - polskie tłumaczenie Jarosław Iwaszkiewicz
 • 1889 - Sonata Kreutzerowska (ros. Крейцерова соната) - paradoksalne ujęcie zagadnienia małżeństwa i życia płciowego
 • 1895 - Pan i parobek lub Gospodarz i robotnik (ros. Хозяин и работник)
 • 1911 - Diabeł lub Szatan (ros. Дьявол)
 • 1911 - Ojciec Sergiusz (ros. Отец Сергий) - wydanie pośmiertne, polskie tłumaczenie Ryszard Przybylski
 • 1912 - Hadżi-Murat (ros. Хаджи-Мурат) - polskie tłumaczenie Jan Dąbrowa
 • Opowiadania[]

 • cykl kaukaski:
 • 1853 - Wybieg (ros. Набег)
 • 1855 - Wyrąb lasu (ros. Рубка леса)
 • 1857 - Lucerna (ros. Люцерн)
 • 1859 - Trzy śmierci (ros. Три смерти)
 • 1858 - Albert (ros. Альберт)
 • 1855-1856 - Opowiadania sewastopolskie (ros. Севастопольские рассказы)
 • 1872 - Jeniec kaukaski (ros. Кавказский пленник) - polskie tłumaczenie Kazimierz Truchanowski
 • 1855 - Z zapisek księcia D. Niechludowa (ros. Записки маркёра)
 • 1885 - Dzieci mądrzejsze są od starych (ros. Девчонки умнее стариков)
 • 1885 - Pan Bóg nierychliwy ale sprawiedliwy (ros. Вражье лепко, а божье крепко)
 • 1885 - Dwaj starcy (opowiadanie) (ros. Два старика)
 • 1885 - Nie igraj z ogniem, bo się sparzysz (ros. Упустишь огонь — не потушишь)
 • 1886 - Parobek Emilian i pusty bęben (ros. Работник Емельян и пустой барабан)
 • 1886 - Trzej starcy (ros. Три старца)
 • 1886 - Czy dużo człowiekowi trzeba ziemi? (ros. Много ли человеку земли нужно)
 • 1903 - Odbudowanie piekła (ros. Разрушение ада и восстановление его)
 • 1905 - Biedni ludzie (opowiadanie Tołstoja) (ros. Бедные люди)
 • 1906 - Korniej Wasiljew (ros. Корней Васильев)
 • 1906 - Za co? (ros. За что?) - opowiadanie poświęcone tragicznym losom polskiego powstańca listopadowego Wincentego Migurskiego
 • 1906 - Boskie i ludzkie (ros. Божеское и человеческое)
 • 1906 - Poziomki (ros. Ягоды)
 • 1910 - Rozmowa z podróżnym (ros. Разговор с прохожим)
 • 1910 - Pieśń na wsi (ros. Песни на деревне)
 • 1910 - Trzy dni na wsi (ros. Три дня в деревне)
 • 1910 - Wdzięczna gleba (ros. Благодарная почва)
 • 1911 - Po balu (ros. После бала)
 • 1911 - Alosza Garnek (ros. Алёша Горшок)
 • 1911 - Co widziałem we śnie (ros. Что я видел во сне)
 • 1912 - Pośmiertne zapiski starca Fiodora Kuźmicza (ros. Посмертные записки старца Федора Кузьмича…)
 • 1912 - Zapiski wariata (ros. Записки сумасшедшего)
 • 1912 - Siła dzieciństwa (ros. Сила детства)
 • 1912 - Chodynka (ros. Ходынка)
 • Traktaty i publicystyka[]

 • 1882 - Spowiedź (ros. Исповедь) - rozprawa; wyznanie nowej wiary
 • 1884 - Na czym polega moja wiara? - rozprawa; w Europie wydana pod tytułem Moja wiara lub Moja religia, wersja skrócona
 • 1885 - Co mamy robić? (ros. Так что же нам делать?)
 • 1890-1893 - Królestwo Boga jest wewnątrz Ciebie (ros. Царство Божие внутри вас) - rozprawa
 • 1897 - Co to jest sztuka? (ros. Что такое искусство?)
 • 1908 - Nie mogę milczeć (ros. Не могу молчать!)
 • 1907 - Shakespeare, studium krytyczne (ros. О Шекспире и о драме)
 • 1900 - Nie zabijaj (ros. Не убий)
 • O życiu (ros. О жизни) - polskie tłumaczenie Anna Kunicka
 • Wydania zbiorowe[]

  Pierwsze wyd. zbiór. 1889, wyd. zupełne rozpoczęto w 1928. Jedyne zbiorowe wyd. „Dzieł” w przekładzie polskim (ze słowem wstępnym Wacława Lednickiego, pod redakcją Juliana Tuwima) ukazało się nakładem Wydawnictwa Gutenberga w 14 t., 1928-1930. Studia pol. o T.: Leo Belmont (1904), Walery Gostomski (1904), Władysław Jabłonowski (1908), Marian Zdziechowski (1912 i 1915), Wacław Lednicki (1928); przekład polskiej książki Mereżkowskiego (1904).

  Andrzej Stawar, właśc. Edward Janus (ur. 30 kwietnia 1900 w Warszawie, zm. 5 sierpnia 1961 w Saint-Germain-en-Laye) – polski marksista, publicysta, krytyk literacki, tłumacz z jęz. rosyjskiego. Jeden z redaktorów "Miesięcznika Literackiego", "Nurtu" i współpracownik "Dźwigni". Członek KPP, jedna z najważniejszych postaci przedwojennej lewicowej elity intelektualnej.Jezioro Genewskie (hist. Jezioro Lemańskie, fr. Lac Léman lub Lac de Genève, wł. Lago Lemano lub Lago di Ginevra, niem. Genfersee) – jezioro w Szwajcarii i Francji, położone w obniżeniu tektonicznym między Alpami i Jurą. Największe w Alpach i Europie Zachodniej. Jezioro Genewskie nie zostało uznane największym jeziorem w Szwajcarii ze względu na obszar należący również do Francji.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kazański Uniwersytet Państwowy – szkoła wyższa założona w 1804 roku w Kazaniu, w Rosji. Jest jednym z najstarszych rosyjskich uniwersytetów i znajduje się w centrum miasta nad brzegiem Wołgi.
  Wegetarianizm – rodzaj praktyki (w sensie świadomej i celowej działalności człowieka), charakteryzującej się wyłączeniem z diety mięsa (w tym ryb i owoców morza); może również wiązać się z unikaniem innych produktów pochodzących z uboju zwierząt np. smalcu . Wegetarianizm może być wybrany z pobudek moralnych, zdrowotnych, ekologicznych, bądź ekonomicznych. W języku potocznym przyjmuje się, że wegetarianizm to zbiór kilku diet, które w różnym stopniu ograniczają spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego.
  Berthold Auerbach (właściwe nazwisko: Moses Baruch Auerbacher, ur. 28 lutego 1812 w Nordstetten (obecnie miejscowość-dzielnica Horb am Neckar), zm. 8 lutego 1882 w Cannes) - niemiecki pisarz.
  Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.
  Joachim Lelewel (ur. 22 marca 1786 w Warszawie, zm. 29 maja 1861 w Paryżu) – polski historyk, bibliograf, numizmatyk, poliglota (znał 12 języków), heraldyk i działacz polityczny.
  Jean-Jacques Rousseau (ur. 28 czerwca 1712 w Genewie, zm. 2 lipca 1778 w Ermenonville) – genewski pisarz tworzący w języku francuskim, filozof i pedagog, autor koncepcji swobodnego wychowania.
  Anna Karenina (ros. Анна Каренина) – klasyczna powieść psychologiczna rosyjskiego pisarza Lwa Tołstoja]].

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.141 sek.