• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lew Sapieha - syn Michała

  Przeczytaj także...
  Mikołaj Sapieha (syn Michała) herbu Lis (ur. ?, zm. przed 13 sierpnia 1611) – podkomorzy grodzieński, kuchmistrz wielki litewski, poseł na sejmy; prawnuk Bohdana, wnuk Janusza, syn Michała, brat Lwa, ojciec Fryderyka.Województwo witebskie – województwo, które było położone na północno-wschodnich kresach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Formalnie utworzone zostało w 1503 r. Od Rzeczypospolitej odpadło w wyniku I rozbioru Polski w 1772 r.
  Grodno (biał. Гро́дна Hrodna, lub też: Го́радня, Гаро́дня; ros. Гродно, Grodno; lit. Gardinas; jid. גראָדנע, Grodne; niem. Grodno, Garten) – miasto obwodowe na Białorusi, nad Niemnem, w pobliżu granicy z Polską,siedziba administracyjna obwody grodzieńskiego; 328 000 mieszkańców (2010); ośrodek przemysłowy; port lotniczy, węzeł kolejowy i drogowy, przystań rzeczna; uniwersytet (od 1978); siedziba Związku Polaków na Białorusi i polskiego konsulatu generalnego.

  Lew Michajłowicz Sapieha (ur. ? – zm. pomiędzy 20 sierpnia a 20 września 1610), wojski witebski, sędzia ziemski grodzieński.

  Był prawnukiem Bohdana, wnukiem Janusza, synem Michała, bratem Mikołaja.

  W 1581 wyznaczono go na poborcę podatku w województwie witebskim. W 1584 roku otrzymał urząd wojskiego witebskiego, a w 1590 roku sędziego ziemskiego w Grodnie. W 1598 roku był deputatem na Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przeszedł z prawosławia na kalwinizm.

  Zmarł pomiędzy 20 sierpnia a 20 września 1610.

  Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego, Trybunał Litewski – ustanowiony na wzór Trybunału Koronnego najwyższy sąd apelacyjny dla Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.20 września jest 263. (w latach przestępnych 264.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 102 dni.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kalwinizm, ewangelicyzm reformowany – jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich. Kalwinizm zaliczany jest do ewangelicyzmu historycznego, tj. wyznań wywodzących się wprost z reformacji. Dzieli się na trzy główne nurty: kościoły prezbiteriańskie, kościoły reformowane i kościoły kongregacjonalne.
  Bohdan Sapieha - (ur. 14xx - zm. ok. 1512) pisarz hospodarski, okolniczy smoleński, protoplasta linii różańsko-czerskiej rodu Sapiehów, brat Iwana.
  Prawosławie – doktryna ortodoksyjnego (gr. ὀρθόδοξος – prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego – jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. schizmy wielkiej – co uznaje się historycznie bardziej uzasadnione niż pojęcie tzw. schizmy wschodniej).

  Reklama