• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leukocyturia

  Przeczytaj także...
  Kwas klawulanowy – organiczny związek chemiczny pochodzenia naturalnego o strukturze oksapenamowej, a więc zawierający pierścień β-laktamowy tak samo jak antybiotyki β-laktamowe (oparte na strukturze penamu). Należy do inhibitorów β-laktamaz, które mogą być podawane razem z antybiotykami β-laktamowymi, w celu uchronienia ich przed zniszczeniem przez bakteryjne β-laktamazy.Mocz (łac. urina) - uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
  Liczba Addisa – liczba określająca liczbę erytrocytów i leukocytów i wałeczków wydalanych z moczem w ciągu doby.

  Leukocyturia – zwiększona liczba leukocytów w moczu.

  W warunkach fizjologicznych (prawidłowych) leukocyty wydalane są z moczem. Przyjmuje się, że w moczu dobowym, liczba wydalonych leukocytów powinna być mniejsza niż 3 000 000. Liczba większa niż 3 miliony nazywana jest leukocyturią i może być określona podczas wyznaczania liczby Addisa.

  Ropomocz (łac. pyuria) – obecność leukocytów (leukocyturia) oraz drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów lub pasożytów) w moczu, jeśli ich obecność powoduje zmętnienie lub inną zmianę barwy czy zapachu. Jest to zwykle związane z występowaniem znacznych ilości powyższych składników w moczu.Gentamycyna – organiczny związek chemiczny, antybiotyk aminoglikozydowy o działaniu bakteriobójczym, wykazujący działalność jedynie wobec bakterii tlenowych, zwłaszcza pałeczek Gram-ujemnych. Produkt promieniowców z gatunku Micromonospora.

  Powyższa metoda oznaczenia wymaga jednak wykonania dobowej zbiórki moczu, wobec czego nie jest praktyczna. Obecnie za leukocyturię przyjmuje się więc zwykle liczbę leukocytów widzianych w tak zwanym polu widzenia, w badaniu mikroskopowym porannego moczu. Arbitralnie przyjęto, że liczba powyżej 4 – 5 leukocytów w polu widzenia świadczy o leukocyturii.

  Antybiotyki (z greki anti – przeciw, bios – życie) – naturalne wtórne produkty metabolizmu drobnoustrojów, które działając wybiórczo w niskich stężeniach wpływają na struktury komórkowe lub procesy metaboliczne innych drobnoustrojów hamując ich wzrost i podziały. Antybiotyki są przedmiotem badań auksanografii, stosuje się je jako leki w leczeniu wszelkiego rodzaju zakażeń bakteryjnych. Bywają także używane profilaktycznie w zapobieganiu zakażeniom bakteryjnym w przypadku osłabienia odporności, np. neutropenii, a także w profilaktyce bakteryjnego zapalenia wsierdzia.Mikroskop (stgr. μικρός mikros – "mały" i σκοπέω skopeo – "patrzę, obserwuję") – urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym okiem, albo przyjrzenia się subtelnym detalom obiektów małych, aczkolwiek widocznych nieuzbrojonym okiem. Mikroskop pozwala spojrzeć w głąb mikroświata.

  W chwili obecnej, dostępne są również szybkie testy paskowe, pozwalające po zamoczeniu specjalnego paska diagnostycznego, na wykrycie leukocytów w moczu, o którym świadczy zmiana koloru paska testowego. Zasada ich działania oparta jest na wykrywaniu esteraz granulocytów, w tym leukocytów. Metoda ta jednak obarczona jest dużą ilością wyników fałszywie dodatnich (stosowanie antybiotyków, taki jak imipenem, meropenem, kwas klawulanowy, który bywa łączony z pochodnymi penicyliny) lub fałszywie ujemnych (gentamycyna, cefaleksyna, glikozuria, białkomocz).

  Zakażenie układu moczowego (ZUM, łac. infectio tractus urinarii, ang. urinary tract infections, UTI) – zakażenie bakteryjne dowolnego odcinka układu moczowego.Estrazy (EC 3.1) - to ogólne określenie na grupę enzymów (hydrolaz) rozkładających wiązania estrowe w cząsteczkach tłuszczów przy udziale wody czyli po prostu trawiące tłuszcze.

  Leukocyturia jest objawem laboratoryjnym wielu schorzeń. Może występować w przypadku chorób układu moczowego, układu rodnego i chorób narządów jamy brzusznej. Leukocyturia może świadczyć o zakażeniu dróg moczowych, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia znamiennej bakteriurii (dla większości osób to ilość bakterii w posiewie > 10^5) i innych objawów związanych z oddawaniem moczu. Obecność leukocyturii nie świadczy jeszcze o potrzebie leczenia przeciwbakteryjnego.

  Meropenem (łac. meropenemum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, bakteriobójczy antybiotyk beta-laktamowy z grupy karbapenemów, oporny na działanie większości β-laktamaz oraz dehydropeptydazy-I (DHP-I).Penicyliny, antybiotyki penicylinowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa bakteriobójczych antybiotyków; najstarsza grupa antybiotyków β-laktamowych.

  Leukocyturia, której towarzyszy zmiana zabarwienia, zmętnienie lub zmiana zapachu moczu, nazywana jest ropomoczem.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom II. Andrzej Szczeklik (red.), Jerzy Alkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005, ISBN 83-7430-031-0, OCLC 830805120.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Cefaleksyna, (łac. Cefalexinum) – antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA). Wykazuje działanie bakteriobójcze. Jest relatywnie wrażliwa na działanie beta-laktamaz.Leukocyty, krwinki białe – elementy morfotyczne krwi. Są niemal bezbarwne i mniej liczne od erytrocytów, posiadają zdolność ruchu. Żyją od kilku dni (granulocyty) nawet do 20 lat (limfocyty B pamięci immunologicznej). Ich zadaniem jest ochrona organizmu przed patogenami takimi jak wirusy i bakterie. Wszystkie leukocyty wykazują ekspresję cząsteczki CD45 .
  Warto wiedzieć że... beta

  Granulocyty (PMN lub PML – ang. polymorphonuclear leukocytes, polimorfojądrowe leukocyty) – rodzaj leukocytów, które w cytoplazmie zawierają liczne ziarnistości oraz posiadają podzielone na segmenty (segmentowane) jądro komórkowe.
  Andrzej Tadeusz Szczeklik (ur. 29 lipca 1938 w Krakowie, zm. 3 lutego 2012 tamże) – polski lekarz-naukowiec, profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista i filozof medycyny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych "PAUeczka Akademicka". Zajmował się pracą naukową z zakresu kardiologii i pulmonologii.
  Imipenem (łac. Imipenemum) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk β-laktamowy o działaniu bakteriobójczym, należący do grupy karbapenemów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.