• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leszek Sirko

  Przeczytaj także...
  Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Włodawa – miasto i gmina w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, we wschodniej Polsce, w powiecie włodawskim; położone na obszarze Garbu Włodawskiego, nad Włodawką i Bugiem przy granicy z Białorusią. Włodawa leży na Południowym Podlasiu, Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i Polesiu. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa chełmskiego. Według danych z 1 stycznia 2013 miasto miało 13 719 mieszkańców.

  Leszek Sirko (ur. 1956 we Włodawie) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, w latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1975 zdał maturę w I LO im. we Włodawie. W 1980 ukończył studia z zakresu fizyki doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w 1986 w Instytucie Fizyki PAN. Habilitował się w tej samej jednostce w 1995 na podstawie rozprawy pt. Oddziaływanie wysoko wzbudzonych atomów H i He z silnymi polami mikrofalowymi. W 2003 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu fizyki atomowej i molekularnej, zjawisk nieliniowych, chaosie kwantowym i klasycznym. Odbywał staże naukowe m.in. w Max-Planck-Institut für Quantenoptik oraz na State University of New York.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Towarzystwo Maxa Plancka (właściwie Towarzystwo Wspierania Nauki im. Maxa Plancka z niem. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften) (MPG) to niezależna niemiecka instytucja naukowo-badawcza o charakterze non-profit, finansowana z budżetu federalnego.

  Zawodowo związany z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W 1999 wybrany w skład rady naukowej IF PAN, w latach 2004–2011 pełnił funkcję wicedyrektora, a w 2011 objął stanowisko dyrektora tej placówki. 14 grudnia 2015 został wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Beaty Szydło. Funkcję tę pełnił przez kilka miesięcy, złożył rezygnację latem 2016.

  Fizyka doświadczalna – sposób uprawiania fizyki polegający na wykonywaniu pomiarów. Pomiar – ilościowe porównanie wartości wielkości mierzonej z wzorcem – powinien być powtarzalny w czasie w granicach niepewności pomiarowej.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W 2013 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Prof. dr hab. Leszek Sirko. nauka.gov.pl. [dostęp 2015-12-25].
  2. Prof. dr hab. Leszek Sirko, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-12-25].
  3. Nowy podsekretarz stanu w MNiSW – prof. Leszek Sirko. nauka.gov.pl, 14 grudnia 2015. [dostęp 2015-12-25].
  4. M.P. z 2014 r. poz. 439
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Rząd Beaty Szydło – Rada Ministrów pod kierownictwem premier Beaty Szydło powołana i zaprzysiężona przez prezydenta RP Andrzeja Dudę 16 listopada 2015.
  Warto wiedzieć że... beta

  ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk – (w skrócie IFPAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych z siedzibą w Warszawie założony w 1953 roku.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie – najstarsza szkoła średnia działająca we Włodawie; początkowo jako prywatne gimnazjum (od 1936 roku), następnie jako państwowe Gimnazjum nr 536 (od 1937), wreszcie jako liceum ogólnokształcące (od 1939 r.).
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.854 sek.