• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leszek Kuźnicki

  Przeczytaj także...
  14 września jest 257. (w latach przestępnych 258.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 108 dni.Komitety problemowe PAN to działające społecznie ciała ekspercko-doradcze, tworzone przez Prezydium Akademii - na wniosek Prezesa - na okres odpowiedniej kadencji. Prezydium Akademii określa każdorazowo zadania i strukturę tych komitetów w drodze regulaminu oraz powołuje ich członków.
  Ewolucjonizm – dział biologii (z pogranicza biologii środowiska i biologii molekularnej) zajmujący się badaniem procesu ewolucji, jego przebiegu i mechanizmów, co składa się na opis teorii ewolucji. Teoria ewolucji organizmów żywych jest sprzeczna z hipotezą inteligentnego projektu tłumaczącą powstanie życia na Ziemi w niektórych religiach. Procesu ewolucji nie neguje teistyczny ewolucjonizm.

  Leszek Stanisław Kuźnicki (ur. 14 września 1928 w Łodzi) – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk przyrodniczych, członek rzeczywisty PAN (od roku 1989), członek korespondent (od roku 1976); z-ca sekretarza Wydz. II – Nauk Biologicznych (1973–1977), członek Prezydium PAN (1984–1998); wiceprezes, sekretarz naukowy PAN (1990–1992), prezes PAN (1993–1998), doktor honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk.

  Cytologia, inaczej biologia komórki (z gr. kytos- komórka i logos-nauka) – nauka o budowie wewnętrznej i funkcji podstawowej jednostki budulcowej organizmów żywych jaką jest komórka. Każdy organizm roślinny i zwierzęcy składa się z komórek. Istnieją organizmy zbudowane z tylko jednej komórki – jednokomórkowce i organizmy składające się z wielkiej liczby komórek – wielokomórkowce.Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN - utworzony w 1918 roku w Warszawie, jest ważnym centrum badań biologicznych w Polsce, podległym Polskiej Akademii Nauk. Instytut zajmuje się biologią molekularną i komórkową, biochemią oraz neurobiologią.

  Biografia[]

  Jest specjalistą w dziedzinie protozoologii i biologii komórki oraz ewolucjonizmu. Oprócz licznych prac badawczych jest autorem znanych monografii, podręczników oraz dużej liczby artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach specjalistycznych. Wspólny dorobek prof. Leszka Kuźnickiego i jego szkoły został oprawiony w 7 tomach, przekazanych do Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Oprócz aktywnej pracy naukowej prof. L. Kuźnicki przewodniczył do roku 2007, obecnie zaś - przewodniczy honorowo Komitetowi Prognoz POLSKA 2000 PLUS (dawniej Polska 2000). Komitet ten jest komitetem problemowym PAN przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a jego opracowania stanowią bardzo ważne dokumenty doradcze polskiego środowiska naukowego dla rządu RP i jego organów w tworzeniu i realizowaniu polityki naukowej, społecznej i gospodarczej.

  Rosyjska Akademia Nauk założona w 1724 (otwarta w 1725) w Petersburgu jako Akademia Nauk i Sztuk Pięknych, następnie przemianowywana kolejno na:Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” – jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Prof. Leszek Kuźnicki był wybierany na dwie kolejne kadencje na Prezesa PAN. Jest członkiem honorowym Akademii Inżynierskiej w Polsce.

  Członkostwo (obecnie)[]

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN - Członek
 • Komitet Cytobiologii PAN - Członek
 • Komitet „Polska w Zjednoczonej Europie” PAN - Członek
 • Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN - Honorowy Przewodniczący
 • Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN - Członek krajowy rzeczywisty
 • Linki zewnętrzne[]

 • Akademia Inżynierska w Polsce
 • Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
 • Członkowie rzeczywiści PAN - Wydział II
 • Leszek Kuźnicki w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Akademia Inżynierska w Polsce jest powstałym w roku 1992, z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, stowarzyszeniem wybitnych twórców polskiej techniki – inżynierów i przedsiębiorców. Liczba członków zwyczajnych AIP jest ograniczona do 300 osób. Jej celem jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej oraz wiązanie osiągnięć pracy inżynierskiej i wynalazczości w dziedzinie techniki z zastosowaniem ich w przemyśle, jak również promocja polskiej innowacyjności w kraju i za granicą. Od 2011 roku AIP ma status organizacji pożytku publicznego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.