• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lepraria

  Przeczytaj także...
  Porosty (łac. Lichenes z gr. λειχήνα, leichena) – tradycyjna nazwa organizmów składających się z grzybów (Fungi), tworzących obligatoryjne symbiozy – głównie z prokariotycznymi cyjanobakteriami (Cyanobacteria) lub eukariotycznymi zielenicami (Chlorophyta). Jako samodzielna jednostka taksonomiczna przestała istnieć w 1981 roku w wyniku zmian, wprowadzonych przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej. Pojęcie to ujmowane jest obecnie w kategoriach ekologicznych (podobnie jak grzyby mykoryzowe), a nie systematycznych. Systematyka i nomenklatura porostów dotyczy ich komponentu grzybowego.Synonim w taksonomii (skrót syn.) – nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego taksonu. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.

  Lepraria Ach. (liszajec) – rodzaj grzybów należący do rodziny chróścikowatych (Stereocaulaceae). Ze względu na współżycie z glonami zaliczany jest do porostów

  Systematyka i nazewnictwo[ | edytuj kod]

  Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Stereocaulaceae, Lecanorales, Lecanoromycetidae, Lecanoromycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi .

  Synonimy nazwy naukowej: Amphiloma Nyl., Conia Vent., Epinyctis Wallr. Pulina Adans.

  Glony, algi (łac. Algae, gr. Phykos) – grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj. beztkankowych.Liszajec szary (Lepraria incana (L.) Ach.) – gatunek grzybów z rodziny chróścikowatych (Stereocaulaceae). Ze względu na symbiozę z glonami zaliczany jest do porostów.

  Nazwa polska według Krytycznej listy porostów i grzybów naporostowych Polski.

  Gatunki występujące w Polsce[ | edytuj kod]

 • Lepraria borealis Loht. & Tønsberg 1994 – liszajec borealny
 • Lepraria cacuminum (A. Massal.) Kümmerl. & Leuckert 1995 – liszajec górski
 • Lepraria caesioalba (B. de Lesd.) J.R. Laundon 1992 – liszajec modrobiały
 • Lepraria crassissima (Hue) Lettau 1958 – liszajec gruby
 • Lepraria diffusa (J.R. Laundon) Kukwa 2002 – liszajec rozpierzchły
 • Lepraria eburnea J.R. Laundon 1992 – liszajec białawy
 • Lepraria elobata Tønsberg 1992 – liszajec bezłatkowy
 • Lepraria flavescens Clauzade & Cl. Roux 1978 – liszajec żółtawy
 • Lepraria incana (L.) Ach. 1803 – liszajec szary
 • Lepraria jackii Tønsberg 1992 – liszajec Jacka
 • Lepraria lobificans Nyl. 1873 – liszajec łatkowany
 • Lepraria membranacea (Dicks.) Vain. 1921 – liszajec wełnisty
 • Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen 1957 – liszajec zaniedbany
 • Lepraria nivalis J.R. Laundon 1992 – liszajec niwalny
 • Lepraria rigidula (B. de Lesd.) Tønsberg 1992 – liszajec najeżony
 • Lepraria umbricola Tønsberg 1992 – liszajec cieniolubny
 • Lepraria vouauxii (Hue) R.C. Harris 1987 – liszajec Vouauxa
 • Nazwy naukowe na podstawie Index Fungorum. Krytycznej listy porostów i grzybów naporostowych Polski.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Index Fungorum (ang.). [dostęp 2014-04-25].
  2. Wiesław Fałtynowicz: The Lichenes, Lichenicolous and allied Fungi of Poland. Krytyczna lista porostów i grzybów naporostowych Polski. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2003. ISBN 83-89648-06-7.
  3. Species Fungorum (ang.). [dostęp 2014-04-25].
  4. Takson niepewny, niezweryfikowany
  5. Index Fungorum (gatunki) (ang.). [dostęp 2013-03-05].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.659 sek.