• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leonard Etel  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Dziekan – w Polsce kierownik wydziału uczelni, przed 1 października 2018 r. ustawowy, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zawiera regulacji dotyczących dziekanów. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 6 tej ustawy funkcje kierownicze w uczelni określa jej statut.

  Leonard Etel (ur. 1960) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego, w kadencji 2012–2016 rektor Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Prawa UwB.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1985 ukończył studia prawnicze w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego, po których rozpoczął pracę naukową. W 1992 na tej samej uczelni na podstawie pracy Podatkowe instrumenty oddziaływania organów terenowych na jednostki gospodarcze uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 1998, już na UwB, habilitował się w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę pt. Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce. W 2004 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Uniwersytet w Białymstoku (UwB) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Białymstoku powstała w wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej w 1968 roku. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 powołała go do życia jako trzynasty państwowy uniwersytet w Polsce.

  Specjalizuje się w prawie podatkowym i finansowym. Zawodowo związany z Uniwersytetem w Białymstoku na stanowisku profesora zwyczajnego. Pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Wykładał także w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach i w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Został również ekspertem ds. legislacji w Kancelarii Sejmu oraz członkiem władz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku.

  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  W latach 2005–2012 był dziekanem Wydziału Prawa UwB (wcześniej, w latach 1992–2001, pełnił funkcję prodziekana). W 2012 wybrany na stanowisko rektora UwB na czteroletnią kadencję.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – jedna z dziesięciu podstawowych jednostek organizacyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). W roku akademickim 2011/2012 na wydziale studiowało 3537 studentów i 124 doktorantów.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Regionalna izba obrachunkowa (RIO) – państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej (budżetu) i zamówień publicznych. Izby prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie spraw budżetowych. Z punktu widzenia gospodarki finansowej regionalne izby obrachunkowe są państwowymi jednostkami budżetowymi.
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku – niepubliczna szkoła wyższa, założona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie w 1996, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego licencjata i magistra. Do szkoły należy między innymi zabytkowy, pochodzący z XIX wieku pałac Rüdigerów (później Lubomirskich), położony w dzielnicy Dojlidy. Pierwszym rektorem uczelni do 2007 r. była Barbara Kudrycka, obecnie piastująca urząd ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie Donalda Tuska.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.786 sek.