• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leon Rutkowski

  Przeczytaj także...
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty:
  Aleksander Bolesław Maciesza (ur. 16 czerwca 1875 w Tomsku na Syberii, zm. 10 października 1945 w Płocku) – lekarz, antropolog, fotografik i regionalista płocki.

  Leon Rutkowski (ur. 1862 w Turowie koło Płocka, zm. 7 stycznia 1917 w Płońsku) – lekarz, antropolog, działacz społeczny.

  Prowadził praktykę lekarską w Płońsku, a także badania antropologiczne ludności tego regionu oraz kraniologiczne miejscowej ludności z IX–XI w. (materiał z cmentarzysk). Więziony przez carat w Cytadeli Warszawskiej za działalność patriotyczną. Współpracował z Polską Akademią Umiejętności, kładąc liczne zasługi w badaniach naukowych z dziedziny antropologii. Po śmierci Jana Walerego Jędrzejewicza kontynuował jego pracę. Był członkiem Ligi Narodowej w 1895 roku.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Cytadela Warszawska – twierdza w Warszawie. Po upadku powstania listopadowego twierdza była punktem kontrolno-pacyfikacyjnym na całą Warszawę, będącą ośrodkiem polskiego ruchu niepodległościowego. Pełniła także rolę więzienia śledczego (X Pawilon) oraz miejsca straceń polskich działaczy narodowych i rewolucjonistów.

  Był kierownikiem biura werbunkowego w Płońsku Komitetu Organizacyjnego Legionów Polskich, formowanych u boku wojsk rosyjskich w 1915 roku.

  Jego grób znajduje się na płońskim cmentarzu. Jego imieniem nazwano dawną ulicę Szkolną (1937), zespół szkół przy ulicy ks. J. Popiełuszki, a także wystawiono mu pomnik na skwerze przed budynkiem MCK.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kalendarium Płońska (pol.). [dostęp 2011-06-10].
  2. Stanisław Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907), Londyn 1964, s. 582.
  3. Henryk Bagiński, Wojsko polskie na wschodzie, 1914-1920, Warszawa 1921, s. 21.
  4. Patron szkoły. zsnr2pl.pl. [dostęp 2015-06-18].

  Literatura[ | edytuj kod]

 • Aleksander Bolesław Maciesza: Leon Rutkowski jako badacz naukowy. Warszawa: Wydawnictwo Płockiego Towarzystwa Naukowego, 1931, s. 21. (pol.)
 • Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).Liga Narodowa, tajna, działająca we wszystkich trzech zaborach organizacja polityczna, utworzona 1 kwietnia 1893 roku z przekształcenia Ligi Polskiej. W konspiracji kierowana z zaboru austriackiego przez Romana Dmowskiego, przedstawiciela skrzydła narodowego. Jej celem było kształtowanie nowoczesnego narodu polskiego - silnego, gotowego oprzeć się innym narodom i realizującego własną misję dziejową. Charakteryzowało ją dążenie do utworzenia jednolitego narodowo państwa. Liga negowała walkę klasową. Za zagrożenie uważała działalność mniejszości narodowych. Piętnowała ucisk carski, krytykowała obóz ugodowców za ich lojalizm wobec Rosji. Jej działacze odzyskanie niepodległości pojmowali jako cel dalekosiężny. Organizacja ta wydawała we Lwowie "Przegląd Wszechpolski".  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Antropologia fizyczna – dział antropologii zajmujący się zmiennością cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni.
  Armia Imperium Rosyjskiego , ros. Русская императорская армия (transkr. russkaja imperatorskaja armia) (po polsku potocznie armia carska) – wojska lądowe Imperium Rosyjskiego (państwa rosyjskiego w latach 1721-1917).
  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.
  Płońsk – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. Położony jest 66 km na północny zachód od centrum Warszawy, na Wysoczyźnie Płońskiej nad rzeką Płonką. Według danych z 2010 miasto miało 22 500 mieszkańców.
  Jerzy Aleksander Popiełuszko, wcześniej Alfons Popiełuszko (ur. 14 września 1947 w Okopach, zm. 19 października 1984 we Włocławku) – polski prezbiter rzymskokatolicki, kapelan warszawskiej „Solidarności”, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.