• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lenzen - Elbe

  Przeczytaj także...
  Bitwa pod Łączynem – starcie zbrojne, które miało miejsce w 929 r. w rejonie leżącego na prawym brzegu Łaby słowiańskiego grodu Łączyn.Urząd Lenzen-Elbtalaue (niem. Amt Lenzen-Elbtalaue) - urząd w Niemczech, leżący w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Prignitz. Siedziba urzędu znajduje się w mieście Lenzen (Elbe). Najbardziej na zachód położony urząd kraju związkowego.
  Powiat Prignitz (niem. Landkreis Prignitz) - powiat w niemieckim kraju związkowym Brandenburgia. Siedzibą powiatu jest miasto Perleberg. Najbardziej na zachód położony powiat kraju związkowego.

  Lenzen (Elbe) (pol. hist. Łączyn) − miasto w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Prignitz, siedziba urzędu Lenzen-Elbtalaue.

  Nazwa[ | edytuj kod]

  Urzędowa forma nazwy jest dwuczłonowa, przy czym drugi wyraz zapisywany jest w nawiasie; potocznie nazwę miasta skraca się do samego Lenzen.

  Historia[ | edytuj kod]

  We wczesnym średniowieczu gród Łączyn założyli Słowianie połabscy z plemienia Glinian. W 929 roku w bitwie pod Łączynem w walce z Sasami ponieśli klęskę Słowianie, a w 1066 r. w czasie powstań obodrzyckich w grodzie zamordowany został Gotszalk.

  Gród, gard – prehistoryczna lub średniowieczna osada obronna oznaczająca domostwa, gospodarstwo lub wczesne miasto, anglosaska geard lub yeard – otoczona wałem, murem lub ostrokołem.Wspólnoty administracyjne i związki gmin w Niemczech – organizacje, które tworzą plany zagospodarowania, administrują cmentarzami, organizują ochronę przeciwpożarową itp. Zrzeszają one gminy leżące w jednym powiecie.

  Osoby urodzone w Lenzen (Elbe)[ | edytuj kod]

 • Caspar Movius - kompozytor
 • Samuel Stryk - prawnik
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Lenzen
 • Kościół w Lenzen

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Lech Leciejewicz, Miasta Słowian północnopołabskich, Wrocław 1968, s. 60.
  2. Statistisches Amt Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2009
  Słowianie – gałąź ludów indoeuropejskich posługujących się językami słowiańskimi, o wspólnym pochodzeniu, podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sasi (Saksoni, niem. Sachsen, ang. Saxons) – lud pochodzenia germańskiego, osiadły w średniowieczu w Westfalii i Dolnej Saksonii, w tradycji pisanej ich ojczyzną były nadwiślańskie lasy (Widsidh).
  Kraje związkowe Niemiec – Niemcy składają się obecnie z 16 krajów związkowych, w tym trzech miast na prawach kraju związkowego.
  Samuel Stryk także: Sticke, Stryck (ur. 22 listopada 1640 w Lenzen (Elbe); zm. 23 lipca 1710 w Halle (Saale)) – niemiecki prawnik i uczony, profesor na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Gotszalk (ur. ok. 1010, zm. 1066, łac. Godescalcus) – książę obodrzycki, syn Przybygniewa (Udona), po jego śmierci (1029) w wyniku spisku przeciwników forsowanej przez niego chrystianizacji zbiegł na dwór saski. W kraju rządy objął tymczasem niejaki Racibor. Młody Gotszalk został przez księcia saskiego oddany na wychowanie do klasztoru św. Michała w Lüneburgu, następnie służył na dworze duńskim u króla Kanuta Wielkiego i potem Swena II Estridsena, dochodząc do wysokich stanowisk.
  Prawnik – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Rozumienie tego pojęcia jest niejednolite i zależy od takich czynników jak kultura prawna, czas czy przyjęte teorie socjologiczne. Teorią pojęcia „prawnik” zajmuje się komparatystyka prawnicza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.