• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lelupa

  Przeczytaj także...
  Bauska (lit. Bauskė, niem., Bauske, hist. nazwa polska: Bowsk, jidysz בויסק, Bojsk) – miasto w południowej części Semigalii na Łotwie, położone niedaleko granicy z Litwą, siedziba okręgu.Zamek w Bausce (łot. Bauskas Pils, dawniej w j.polskim Zamek w Bowsku) – kompleks składający się z ruin zamku oraz późniejszego pałacu zlokalizowany w mieście Bauska na Łotwie. Zamek znajduje się na niewielkim wzgórzu w widłach rzek Niemenek i Musza w miejscu gdzie dają one początek Lelupie.
  Dźwina (łot. Daugava, białorus. Дзьвiна - Dźwina lub Заходняя Дзьвiна - Zachodniaja Dźwina, ros. Западная Двина - Zapadnaja Dwina, , lit. Dauguva, liw. Väina, niem. Düna, dawna nazwa: Rubon) – druga pod względem wielkości rzeka uchodząca do Bałtyku. Przepływająca przez Rosję, Białoruś i Łotwę, mająca swoje źródła na wzgórzach Wałdaju w zachodniej Rosji, na północny zachód od miasta Andrieapol, uchodząca do Zatoki Ryskiej.
  Lelupa przy pałacu w Jełgawie

  Lelupa (łot. Lielupe (dosłownie wielka rzeka), niem. Kurländische Aa lub Kurische Aa) – rzeka na Łotwie, w Kurlandii, o długości 119 km (310 km razem z rzeką Niemenek) i zlewni o powierzchni 17 600 km².

  Rzeka powstaje z połączenia rzek Niemenek i Musza w mieście Bauska. W miejscu jej powstania w widłach Niemenka i Muszy znajduje się zamek. Przepływa przez Jełgawę (tuż nad jej brzegiem znajduje się pałac w Jełgawie), a pod Sloką dzieli się na dwa ramiona, prawe wpada do ujścia Dźwiny pod Dünamünde, a lewe do Zatoki Ryskiej. Na zachód od ujścia Lelupy do Zatoki Ryskiej rozciąga się miasto Jurmała.

  Łotwa (łot. Latvija, Republika Łotewska – Latvijas Republika) – państwo w Europie Północnej powstałe po I wojnie światowej, jeden z krajów nadbałtyckich. Członek Unii Europejskiej i NATO.Kurlandia (łot. Kurzeme – ziemia Kurów, niem. Kurland) – kraina historyczna w zachodniej części Łotwy na półwyspie nad Bałtykiem. Nazwa pochodzi od łotewskiego plemienia Kuronów (Kurów, Kursi). W szerszym kontekście nazwa używana na określenie Księstwa Kurlandii i Semigalii.

  Rzeka jest żeglowna na odcinku ok. 100 km.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki na Łotwie
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Aa, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. I: Aa – Dereneczna, Warszawa 1880, s. 19.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Jełgawa (łot. Jelgava; do 1918 Mitawa, niem. Mitau, ros. Елгава, jidysz מיטאַווע, Mitawe) – miasto na Łotwie, w środkowej części kraju, ok. 45 km na południowy zachód od Rygi, przy ujściu rzeki Drykszny do Lelupy (dawniej Aa), miasto wydzielone.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Język łotewski (łot. latviešu valoda) – język z grupy języków bałtyckich, którym posługuje się w sumie ok. 2 mln osób, głównie na Łotwie.
  Musza (lit. Mūša, łot. Mūsa) – rzeka w północnej części Litwy i na Łotwie. Długość - 164 km, powierzchnia zlewni - 5318 km².
  Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Jurmała (łot. Jūrmala, ros. Юрмала, niem. dawniej Rigastrand) – miasto na Łotwie, w środkowej części kraju, na granicy Liwonii i Kurlandii, ok. 10 km na północ od Rygi, nad Morzem Bałtyckim, znane uzdrowisko, położone między Zatoką Ryską i rzeką Lelupą, składające się z szeregu położonych obok siebie osiedli, głównie letniskowych, miasto wydzielone, 55.603 mieszkańców (2005).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.605 sek.