• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lelis - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Łęg Starościński – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Lelis. Leży nad rzeką Rozogą.
  Łodziska – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Lelis. Leży nad Piasecznicą dopływem Omulwi.

  Lelis (1931–1954 gmina Durlasy) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim z siedzibą we wsi Lelis.

  1 stycznia 2019 roku gmina liczyła 9654 mieszkańców.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Gmina Lelis

  Według danych z 1 stycznia 2019 roku powierzchnia gminy Lelis wynosiła 196,39 km².

  Rozoga (Rożoga, Rosoga) – niewielka rzeka w północno-wschodniej Polsce, prawy dopływ Narwi o długości 82 km i powierzchni dorzecza 493 km².Budżet gminy – plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie uchwały budżetowej gminy. Budżet gminy jest rocznym planem:

  Gmina położona jest w centralnej części powiatu ostrołęckiego przy granicy administracyjnej województwa podlaskiego, na skraju Puszczy Kurpiowskiej. Przez teren gminy Lelis przepływa pięć rzek tj.: Narew, Omulew, Piasecznica, Rozoga oraz Szkwa.

  Przynależność administracyjna[ | edytuj kod]

  Środowisko naturalne[ | edytuj kod]

  Lasy[ | edytuj kod]

  W 2017 roku powierzchnia lasów na terenie gminy wynosiła 7393 ha, co stanowi lesistość na poziomie 37,6%.

  Turystyka i zabytki[ | edytuj kod]

  Turystyka[ | edytuj kod]

  We wsi Lelis znajduje się Ośrodek Etnograficzny Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Kurpiów – prezentujący całokształt kulturowy Puszczaków (eksponaty pochodzą z końca XIX wieku do lat 80. XX wieku).

  Szkwa – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Lelis. Leży nad Szkwą dopływem Narwi.Deficyt budżetowy – występuje, gdy wydatki w budżecie danej instytucji (najczęściej państwa) są wyższe niż jej dochody. Przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa.

  W 2017 roku na terenie gminy było 10,9 km ścieżek rowerowych.

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Demografia[ | edytuj kod]

  Piramida wieku[ | edytuj kod]


  Piramida wieku Gmina Lelis.png

  Lelis – siedziba gminy

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Aleksandrowo , Białobiel , Dąbrówka , Długi Kąt , Durlasy , Gąski , Gibałka , Gnaty , Kurpiewskie , Lelis , Łęg Przedmiejski , Łęg Starościński , Łęg Starościński–Walery , Łodziska , Nasiadki , Obierwia , Olszewka , Płoszyce , Siemnocha , Szafarczyska , Szafarnia , Szkwa , Szwendrowy Most

  Piasecznica - rzeka w środkowej Polsce o długości 41 km. Źródło rzeki zaczyna się niedaleko Piaseczni. Uchodzi do Omulwi w pobliżu Ostrołęki.Rolnictwo w Polsce – jeden z działów gospodarki Polski, którego udział w PKB kraju wyniósł 3,4% w roku 2011. Produkty pochodzenia rolniczego stanowiły 9,1% wszystkich produktów wyeksportowanych przez Polskę.

  Gospodarka[ | edytuj kod]

  Gmina Lelis ma charakter typowo rolniczy (chów bydła mlecznego). W 2017 roku na terenie gminy w rejestrze REGON zarejestrowanych było 565 podmiotów gospodarczych; dochód gminy na jednego mieszkańca wynosił 4106 zł.

  W 2019 roku dochody budżetu gminy Lelis wynosiły 39,1 mln zł, a wydatki 43,4 mln zł – deficyt budżetowy wynosił 4,2 mln zł.

  Transport[ | edytuj kod]

 • Droga krajowa nr 53 OlsztynOstrołęka
 • Religia[ | edytuj kod]

  Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie
 • Dekanat Kadzidło:
 • Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie;
 • Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Obierwii.
 • Dekanat Ostrołęka - Nawiedzenia NMP:
 • Parafia św. Anny w Dąbrówce;
 • Parafia Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim.
 • Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. GUS (pol.). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 roku. [dostęp 2019-08-17].
  2. Strona gminy, sołectwa
  3. Urząd Statystyczny w Warszawie
  4. O gminie Lelis, www.lelis.pl [dostęp 2019-02-27] (pol.).
  5. Urząd Statystyczny w Warszawie - Statystyczne Vademecum Samorządowca, 2018.
  6. Ośrodek Etnograficzny Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Kurpiów w Lelisie, www.mazowieckiszlaktradycji.com [dostęp 2019-03-10].
  7. Narodowy Instytut Dziedzictwa, www.nid.pl [dostęp 2019-03-10].
  8. TURYSTYKA, www.lelis.pl [dostęp 2019-03-09].
  9. GUS, Główny Urząd Statystyczny, stat.gov.pl [dostęp 2019-03-01] (pol.).
  10. Gmina Lelis (mazowieckie), Polska w liczbach [dostęp 2019-03-10] (pol.).
  11. Uchwała nr IV/27/2019 - Uchwały - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Lelis, bip.lelis.pl [dostęp 2019-03-09].
  Podmiot gospodarczy – obecnie termin kolokwialny wywodzący się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Ma za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.Droga krajowa nr 53 – droga krajowa o długości ok. 123 km, leżąca na obszarze województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Trasa ta łączy Olsztyn z Ostrołęką.Najtrudniejszy dla kierowców jest bardzo kręty odcinek pomiędzy Olsztynem a Szczytnem. Maksymalna prędkość jazdy nie powinna przekraczać 60 km/h  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Droga rowerowa (także: droga dla rowerów, ścieżka rowerowa, trasa rowerowa) — wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce spotykamy dwa typy dróg rowerowych:
  Omulew – rzeka w Polsce, prawy dopływ Narwi o długości 114 km i powierzchni dorzecza 2 053 km². Płynie przez Równinę Mazurską i Równinę Kurpiowską, w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim.
  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Kurpie – grupa etnograficzna ludności polskiej, zamieszkująca tereny dwóch puszcz mazowieckich: Puszczy Zielonej (zwanej też: Puszczą Kurpiowską lub Zagajnicą) i Puszczy Białej, funkcjonująca również jako określenie regionu kurpiowskiego (inaczej: Kurpiowszczyzna). Granica oddzielająca obie puszcze dzieli region na Kurpie Zielone i Kurpie Białe.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  REGON (akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej) - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze. Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, przy pierwszej rejestracji w rejestrze. Jeżeli, po zlikwidowaniu działalności, podejmą kiedykolwiek nową działalność (taką samą lub inną), ich 9-cyfrowy numer REGON pozostanie niezmieniony.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.019 sek.