• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leki tokolityczne

  Przeczytaj także...
  Nifedypina (INN: nifedipine) – organiczny związek chemiczny, lek blokujący kanały wapniowe I generacji, pochodna 1,4-dihydropirydyny.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Progesteron (potocznie luteina) – żeński hormon płciowy o budowie sterydowej, wytwarzany przez ciałko żółte i łożysko podczas ciąży. Najważniejszy hormon wydzielany przez jajniki i jądra.

  Leki tokolityczne, tokolityki – substancje hamujące czynność skurczową macicy. Leki te są stosowane w celu zapobiegania porodowi przedwczesnemu.

  Do grupy leków tokolitycznych zalicza się:

 • nifedypinę
 • leki β-adrenergiczne takie jak fenoterol, salbutamol i ritodryna rozkurczają mięśnie macicy, zarówno u kobiet ciężarnych jak i nieciężarnych. Hamują również wpływ oksytocyny na macicę.
 • progesteron i jego pochodne. Progesteron jest naturalnym hormonem odpowiedzialnym za utrzymanie ciąży. Hamuje skurcze macicy i zapobiega przedwczesnemu porodowi.
 • siarczan magnezu – podany w dużych dawkach obniża poziom acetylocholiny i zmniejsza pobudliwość mięśni gładkich hamując skurcze macicy. Według przeglądu Cochrane siarczan magnezu nie jest skuteczny w opóźnianiu lub zapobieganiu porodu przedwczesnego i jego użycie wiąże się z większą śmiertelnością noworodków.
 • atozyban
 • werapamil
 • Popularnym tokolitykiem zalecanym w połowie XX wieku był alkohol etylowy, ale badania z podwójnie ślepą próbą nie wykazały jego efektywności.

  Acetylocholina (ACh) – organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego i choliny. W organizmach żywych związek ten jest neuromediatorem syntetyzowanym w neuronach cholinergicznych. Prekursorem acetylocholiny jest cholina, która przenika z przestrzeni międzykomórkowej do wnętrza neuronów.Macica (łac. uterus) – narząd żeńskiego układu rozrodczego, w którym zachodzi rozwój embrionalny kręgowców lub odcinek dróg rodnych bezkręgowców, w którym gromadzone są jaja przechodzące wstępny rozwój.

  Przeciwwskazania do tokolizy[]

  Przeciwwskazania do tokolizy:

 • ukończony 36. tydzień ciąży
 • płód > 2500 g
 • ciąża obumarła
 • rozwarcie > 4 cm
 • zapalenie błon płodowych i łożyska (łac. chorioamnionitis)
 • rzucawka
 • czynne krwawienie z pochwy
 • niewydolność krążenia u matki i inne wskazania do rozwiązania ciąży
 • zespół ostrej ciążowej niewydolności wątroby
 • przedwczesne oddzielenie łożyska
 • Przypisy

  1. Crowther CA., Hiller JE., Doyle LW. Magnesium sulphate for preventing preterm birth in threatened preterm labour.. „Cochrane database of systematic reviews (Online)”. 4, s. CD001060, 2002. DOI: 10.1002/14651858.CD001060. PMID: 12519550. 
  2. Castrén O., Gummerus M., Saarikoski S. Treatment of imminent premature labour.. „Acta Obstet Gynecol Scand”. 54. 2, s. 95-100, 1975. PMID: 1094787. 
  3. Położnictwo i ginekologia. Grzegorz H. Bręborowicz (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL ISBN 83-200-3082-X

  Bibliografia[]

 • Waldemar Janiec red.: Kompendium farmakologii Wydanie II. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Fenoterol (łac. Fenoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela stosowany w leczeniu i zapobieganiu obturacji oskrzeli.Nadciśnienie tętnicze w ciąży (ang. pregnancy-induced hypertension, PIH) stanowi powikłanie ciąży. Występuje u 6-8% kobiet ciężarnych w Polsce. Stanowi poważne zagrożenie dla matki i płodu, mimo znacznego rozwoju medycyny perinatalnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Werapamil (ATC: C 08 DA 01) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny mający zdolność blokowania kanałów wapniowych w komórkach układu bodźco-przewodzącego serca i mięśni gładkich (tzw. „antagonista wapnia”). Zablokowanie kanałów wapniowych w układzie bodźco-przewodzącym serca powoduje działanie antyarytmiczne.
  Atozyban (Tractocile, Antocin, RWJ 22164) – inhibitor oksytocyny i wazopresyny, stosowany w położnictwie jako tokolityk. Lek został opracowany przez Ferring Pharmaceuticals w latach 80.
  Podwójnie ślepa próba - technika eksperymentalna stosowana w wielu naukach przyrodniczych i czasami w naukach społecznych.
  Salbutamol – organiczny związek chemiczny, wybiórczy agonista receptorów β2 w mięśniach gładkich oskrzeli. Powoduje rozkurcz oskrzeli w przypadku odwracalnego ich zwężenia i poprawę wentylacji płuc. Wpływ salbutamolu na receptory β1 w sercu jest niewielki.
  Beta2-mimetyki, leki β-adrenergiczne – grupa leków działających agonistycznie w stosunku do receptorów β2 zlokalizowanych w ścianach dróg oddechowych. Są wykorzystywane w terapii astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych chorób przebiegających z obturacją w drogach oddechowych.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Przedwczesne odklejenie łożyska (przedwczesne oddzielenie łożyska, łac. ablatio placentae praecox, ang. placental abruption, abruptio placentæ) – powikłanie ciąży, polegające na częściowym lub całkowitym oddzieleniu się prawidłowo usadowionego łożyska od ściany macicy, po 20. tygodniu ciąży i przed przewidywanym terminem porodu. Jest najczęstszą przyczyną krwawień pochwowych w II i III trymestrze ciąży, stanowiąc 31% przyczyn krwotoków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.