• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leki przeciwmalaryczne

  Przeczytaj także...
  Chinolina (C9H7N) – to związek heterocykliczny zawierający azot, zbudowany ze skondensowanych pierścieni: benzenowego i pirydynowego. Chinolina jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu, silnie załamująca światło, rozpuszczalna w alkoholu i eterze, ma własności zasadowe.Chlorochina (łac. Chloroquinum) – lek pierwotniakobójczy, znosi ostry atak malarii, pełzaka czerwonki i lamblii jelitowej; działa także przeciwzapalnie.
  Pirymetamina – organiczny związek chemiczny, środek stosowany w leczeniu malarii. Opracowany w 1953 roku przez Gertrudę Elion i George’a Hitchingsa w laboratorium przedsiębiorstwa Wellcome.

  Leki przeciwmalaryczne – grupa leków przeciwpierwotniakowych stosowanych w profilaktyce i leczeniu malarii. Tradycyjnymi lekami przeciwmalarycznymi są pochodne chinoliny: chlorochina, amodiachina, prymachina. W walce z tą chorobą stosuje się też nowsze, syntetyczne leki należące do następujących grup:

  Malaria, zimnica (łac. malaria, plasmodiosis, dawne nazwy: febra z łac. febris = gorączka i paludyzm) – ostra lub przewlekła, tropikalna choroba pasożytnicza, której różne postacie wywoływane są przez jeden lub więcej z pięciu gatunków jednokomórkowego pierwotniaka z rodzaju Plasmodium:PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
 • pochodne akrydyny
 • np. mepakryna. Działanie polega na zakłócaniu funkcji DNA przez wiązanie się z kinoplastami.

 • pochodne fenantrenu
 • np. chinina, halofantryna, lumefantryna

 • pochodne biguanidu
 • np. prokwanil. Działanie polega na hamowaniu syntezy kwasu tetrahydrofoliowego (THF) w komórkach zarodźca pasmowego. Leki z tej grupy są inhibitorami enzymu reduktazy dihydrofolianu.

 • pochodne pirymidyny
 • np. pirymetamina. Mechanizm działania jest taki sam jak u pochodnych biguanidu.

  Prymachina (Primaquine) – lek przeciwmalaryczny, pochodna 8-aminochinolowa, skuteczny wobec pozakomórkowych postaci Plasmodium falciparum, słabiej na wewnątrzkrwinkowe formy Plasmodium vivax oraz na gametocyty. Wykazuje również skuteczność wobec Pneumocystis jiroveci.Fenantren – organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny (trójcykliczny). Jest zbudowany z trzech pierścieni benzenu, skondensowanych w sposób kątowy. W roztworach wykazuje słabą niebieską fluorescencję.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Baird JK. Effectiveness of antimalarial drugs. „The New England Journal of Medicine”. 352. 15, s. 1565-77, 2005. PMID: 15829537. 
 • Rosenblatt JE. Antiparasitic agents. „Mayo Clin Proc”. 74. 11, s. 1161-75, 1999. PMID: 10560606. 
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Amodiachina (łac. amodiaquinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, z grupy amino-4-choliny, stosowany w leczeniu malarii. Prokwanil (proguanil, chlorowodorek prokwanilu) – lek przeciwmalaryczny stosowany w profilaktyce zimnicy. Prokwanil hamuje podziały zarodźców Plasmodium falciparum i Plasmodium vivax w erytrocytach przez inhibicję enzymu reduktazy dihydrofolianowej. Jest skuteczny wobec sporozoitów pasożyta. Zazwyczaj stosowany w połączeniu z atowakwonem (pod nazwą handlową Malarone) albo chlorochiną.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pirymidyna (1,3-diazyna), C4H4N2 – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych związków aromatycznych, strukturalnie zbliżony do pirydyny.
  Chinina (łac. Chininum), C20H24N2O2 – organiczny związek chemiczny, alkaloid o gorzkim smaku, znajdujący się w korze drzewa chinowego rosnącego w Ameryce Południowej w Andach. Chinina była pierwszym skutecznym lekiem przeciw malarii. Obecnie została zastąpiona środkami o mniejszych działaniach ubocznych i stosuje się ją zazwyczaj, gdy występuje oporność na chlorochinę. Ponadto chinina posiada własności przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Jest też wykorzystywana do nadawania specyficznego smaku napojowi gazowanemu – tonikowi.
  Akrydyna (dibenzopirydyna, benzochinolina, azantracen) – heterocykliczny wielopierścieniowy związek organiczny o szkielecie węglowym antracenu, zawierający azot o wzorze C13H9N. Jest to związek trójpierścieniowy występujący w smole pogazowej, w postaci czystej tworzy krystaliczne igły. Używany jest do produkcji barwników (np. oranżu akrydyny) i leków (np. rywanolu) oraz w analizie chemicznej i jako wskaźnik fluorescencyjny. Szkodliwa, wywołuje podrażnienia błon śluzowych i egzemy.
  New England Journal of Medicine – recenzowane naukowe czasopismo medyczne, wydawane przez Massachusetts Medical Society. Jedno z najbardziej uznanych, renomowanych czasopism medycznych o wysokim impact factor – najstarsze nieprzerwanie wydawane pismo medyczne na świecie.
  Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
  Halofantryna (łac. Halofantrinum) – organiczny związek chemiczny, chemioterapeutyk stosowany w zwalczaniu malarii. Nie jest zalecany w profilaktyce choroby.
  Zarodziec pasmowy (Plasmodium malariae) – gatunek pierwotniaka zaliczany do gromady krwinkowców (Haemosporidia), pasożytujący w czerwonych krwinkach człowieka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.