• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leki fibrynolityczne

  Przeczytaj także...
  Plazminogen – nieaktywne białko w surowicy krwi. Jest to czynnik fibrynolityczny będący proenzymem (prekursorem) plazminy. Do przekształcenia plazminogenu w plazminę wymagany jest enzym tkankowy aktywator plazminogenu oraz inne czynniki np. urokinaza.Streptokinaza – pozakomórkowy enzym produkowany przez paciorkowce beta-hemolizujące, używany jako efektywny i tani lek fibrynolityczny w określonych przypadkach zawału mięśnia sercowego oraz zatorowości płucnej.
  Leki przeciwzakrzepowe, antykoagulanty – grupa leków spowalniających, utrudniających lub uniemożliwiających krzepnięcie krwi. Stosuje się je w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi. Leki te są mało skuteczne w leczeniu i profilaktyce zakrzepów w tętnicach, które zwykle składają się głównie z czopów płytek krwi z niewielką zawartością fibryny.

  Leki trombolityczne – leki stosowane w celu rozpuszczania zakrzepów wewnątrznaczyniowych, aby udrożnić naczynia krwionośne.

  Występują trzy generacje leków:

 • leki pierwszej generacji: streptokinaza, urokinaza, anistreplaza (acylowany kompleks streptokinazy z plazminogenem)
 • leki drugiej generacji: rekombinowany aktywator plazminogenu (rt-Pa), alteplaza (t-PA), prourokinaza (scu-PA)
 • leki trzeciej generacji: modyfikowane drogą inżynierii genetycznej aktywatory plazminogenu: reteplaza, tenekteplaza, lanoteplaza.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • leki przeciwzakrzepowe
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Anistreplaza (Anistreplase, APSAC) – acylowany kompleks streptokinazy i Lys-plazminogenu. Po podaniu dożylnym następuje powolne odłączenie grup acetylowych i uaktywnienie streptokinazy, uruchamiające konwersję plazminogenu do plazminy i fibrynolizę. Lys-plazminogen ma powinowactwo do fibryny, dzięki czemu kompleks ma większą swoistość wobec skrzepu niż sama streptokinaza. Właściwości immunogenne i działania niepożądane leku są zbliżone do streptokinazy.Tkankowy aktywator plazminogenu (ang. tissue plasminogen activator, PLAT, tPA) – wydzielana przez śródbłonek proteaza serynowa przekształcająca proenzym plazminogen w plazminę. Plazminogen syntetyzowany jest jako pojedynczy polipeptyd, a tPA rozbija go na dwa łańcuchy polipeptydowe połączone mostkiem disiarczkowym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Urokinaza(EC 3.4.21.73) – enzym należący do podklasy proteaz searynowych; katalizujący przemianę plazminogenu w plazminę; syntetyzowany w nerkach.
  Zakrzep, inaczej skrzeplina (łac. thrombus od greckiego θρόμβος - skrzep jako grudka skrzepniętej krwi lub grudka ściętego mleka) – tworzący się za życia organizmu, w świetle naczynia, czop, powstały na skutek wykrzepiania krwi lub zlepiania się i osadzania płytek krwi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.