• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lekcja - szkoła

  Przeczytaj także...
  John Dewey (ur. 20 października 1859 w Burlington w stanie Vermont, zm. 1 czerwca 1952 w Nowym Jorku) – filozof, pedagog, czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu. Twórca koncepcji szkoły pracy (1896–1902) w Chicago. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Nowym Jorku na Uniwersytecie Columbia od 1904 oraz w Chicago.Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
  Lekcja kontrolna – jeden z typów lekcji, który posiada swój cel dydaktyczny, którym jest kontrola stopnia przyswojenia przez uczniów danej partii materiału. Odbywa się ona w formie pisemnych kartkówek, sprawdzianów, lub zaliczeń ustnych i jest podstawą klasyfikacji oceny wiedzy ucznia. Przebiega zazwyczaj dwuetapowo:

  Lekcja – (inaczej: jednostka dydaktyczna) organizacyjna forma nauczania oparta na realizacji określonego zadania dydaktycznego (poznawczego, kształcącego i wychowawczego). Jest formalnym rodzajem interakcji nauczyciela z uczniami, nastawionym na realizację celów kształcenia i celów wychowania. W Polsce przyjęto, iż trwa 45 minut a rozpoczęcie następnej lekcji musi być poprzedzone przerwą międzylekcyjną. Lekcja jest stosowana w nauczaniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (średnim).

  Lekcja podająca, prekursorem której jest Jan Fryderyk Herbart, opiera się na założeniu, iż najlepszym sposobem nauczania jest bezpośredni przekaz wiedzy uczniom w formie gotowej do zapamiętywania. Formą jej realizacji jest dyktowanie treści dydaktycznych i egzekwowanie ich odtworzenia na sprawdzianie. Ten typ lekcji posiada szereg zalet, takich jak: otrzymywanie gotowego materiału naukowego bez konieczności szukania go w książkach, treść jest jasna i zwięzła, wszelkie zawiłości teorii są od razu wyjaśniane. Podstawową wadą jest natomiast niska aktywność uczniów i znudzenie pasywną formą pracy na lekcji przez sporządzanie długich notatek.Lekcja utrwalająca (doskonaląca) – typ lekcji służący utrwaleniu wiadomości, umiejętności i nawyków oraz sprawności motorycznej (w lekcji WF).
  1. Struktura lekcji uzależniona jest od:
  2. realizowanych celów
  3. treści merytorycznych
  4. metod kształcenia
  5. Funkcje dydaktyczne lekcji:
  6. zapoznanie uczniów z nowym materiałem
  7. utrwalanie opanowanego już materiału
  8. sprawdzenie wiadomości i ocena
  9. Wyróżniamy następujące typy lekcji:
  10. lekcja wprowadzająca nowy materiał (podająca)
  11. lekcja utrwalająca (doskonaląca)
  12. lekcja kontrolna
  13. mieszana
  14. Rodzaje lekcji:
  15. lekcja podająca (prekursor – Jan Fryderyk Herbart)
  16. lekcja problemowa (prekursor – John Dewey)
  17. lekcja mieszana
  18. lekcja ćwiczeniowa
  19. lekcja eksponująca
  20. zajęcia pozalekcyjne
  Uczeń – osoba pobierająca naukę. Dawniej młody człowiek oddany do cechu, przyuczany do rzemiosła, określany także jako terminator. Obecnie w Polsce uczeń to osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej lub gimnazjum i realizująca obowiązek szkolny (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat) oraz uczęszczająca do jednej ze szkół ponadgimnazjalnych i realizująca obowiązek naukiLekcja problemowa, której twórcą był John Dewey, w przeciwieństwie do lekcji podającej nie polega na biernym podawaniu przez nauczyciela suchych treści, lecz poprzez sytuacje problemowe, które należy rozwiązać, uczniowie sami dochodzą do wiedzy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.
  Johann Friedrich Herbart, Jan Fryderyk Herbart (ur. 4 maja 1776 w Oldenburgu, zm. 14 sierpnia 1841 w Getyndze) – niemiecki filozof, psycholog i pedagog. Uważany za twórcę współczesnej pedagogiki naukowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.