• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lekcja

  Przeczytaj także...
  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Eugène Ionesco (rum. Eugen Ionescu; ur. 26 listopada 1909 w Slatinie, zm. 28 marca 1994 w Paryżu) – awangardowy francuski dramaturg pochodzenia rumuńskiego, współtwórca teatru absurdu.
  Lekcja – (inaczej: jednostka dydaktyczna) organizacyjna forma nauczania oparta na realizacji określonego zadania dydaktycznego (poznawczego, kształcącego i wychowawczego). Jest formalnym rodzajem interakcji nauczyciela z uczniami, nastawionym na realizację celów kształcenia i celów wychowania. W Polsce przyjęto, iż trwa 45 minut a rozpoczęcie następnej lekcji musi być poprzedzone przerwą międzylekcyjną, stosowana w nauczaniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (średnim).

  Lekcja – od późnołacińskiego lectio (odczytanie)

  Lekcja (łac. lectio – czytanie, odczyt) – sposób odczytania na głos znaków pisma. Lekcja zależy od języka jakim posługuje się użytkownik, ew. także od jego dialektu, osobowej maniery i wad wymowy (por. idiolekt).Lekcja (fr. La Leçon) – jednoaktowa sztuka teatralna autorstwa Eugèna Ionesco. Jest to jedno z ważniejszych dzieł dla teatru absurdu. Dramat został napisany w czerwcu 1950, a jego premiera odbyła się 20 lutego 1951 w Théâtre de Poche Montparnasse w szóstej dzielnicy Paryża. Reżyserem premierowego spektaklu był Marcel Cuvelier, który jednocześnie wcielił się w rolę Profesora. Od 1957 "Lekcja" wystawiana była w stałym repertuarze w paryskim Théâtre de la Huchette obok Łysej śpiewaczki.
 • lekcja – epistoła lub wyjątek z Biblii, czytany lub śpiewany w czasie mszy a. w brewiarzu
 • lekcja – lekcja szkolna
 • lekcja – jeden z wariantów tekstu, np. pisanego lub drukowanego
 • lekcja – sposób odczytania na głos wyrazu, znaku (wymowa).
 • Lekcja – sztuka autorstwa Eugène Ionesco
 • Brewiarz (od łac. breviarium – skrót) – w chrześcijaństwie księga liturgiczna do odprawiania liturgii godzin, czyli codziennej modlitwy. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich duchownych katolickich (księża, siostry zakonne, diakoni), jednak wielu świeckich również praktykuje modlitwę Liturgią Godzin. Proces powstawania brewiarza zapoczątkowany został w XVI wieku, szczególnie po soborze trydenckim (1545–1563).Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.